صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …… ثبت شده به شماره ………………. به حضور تمامی شرکاء در مکان شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیمات ذیل لحاظ شد

  1. آقا / خانم ………………….. به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین شد
  2. آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ………………. تعیین شد
  3. مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال شرکت نمود
  4.  شرکاء به آقای ………………. مدیر تصفیه وکالت دادند تا به شخصه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت دفاتر مربوطه را امضاء نماید .
    امضاء شرکاء

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *