نحوه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

نحوه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی


جهت ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی چه اقداماتی لازم است؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد اطلاعاتی در خصوص طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی ارائه نماید.مطابق تکالیف تصریح شده مقررات موجود (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها)؛مالکان اشخاص حقوقی در زمینه شرکت ها و موسسه های غیر تجاری موظف می باشند نسبت به نشر آگهی ثبت شرکت و دیگر تغییرات بعد از ثبت شدن در روزنامه رسمی و در صورت نیاز روزنامه های کثیرالانتشار مطابق سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه مبادرت ورزند.

 

نحوه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

در نتیجه به علت جایگاه نشر در روزنامه رسمی و در صورت ضرورت روزنامه های کثیرالانتشار مالکان اشخاص حقوقی به شرح مقررات و وظایف قانونی با توجه و دقت نسبت به پیگیری انجام این تکالیف،اقدامات مورد نیاز را صورت دهند تا به دشواریها و موانع جدی دچار نشوند. صاحبان آگهی جهت ثبت آگهی در روزنامه رسمی، لازم است بعد از طی نمودن مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در اداره های ثبت،کلیه مراحل را توسط پورتال روزنامه رسمی کشور به نشانی اینترنتی http://www.rrk.ir طی نمایند و همچنین هزینه جهت نشر آگهی را تنها به صورت انلاین تادیه نمایند.
موسسه ثبت کریم خان در ادامه روش ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی را برای شما شرح می دهد.

روش ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

به منظور ثبت آگهی شرکت بعد از رجوع به پایگاه اینترنتی یاد شده باید بخش ثبت نام کاربر جدید را انتخاب و کلیک کنید و شماره تلفن همراه را برای دریافت پیام درج نمایید.در گام بعدی، نشانی و کدپستی را به منظور اخذ نسخه کاغذی روزنامه وارد نمایید.آنگاه با رجوع به صفحه شخصی من،با انتخاب قسمت هزینه آگهی،شماره مکانیزه 18 رقمی را درج کنید و با مندرج نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را وارد کنید. با تادیه مبلغ آگهی شرکت یک شماره پیگیری دریافت می نمایید که به وسیله این کد،بدون نیاز به رجوع حضوری قادر به پیگیری تمامی مراحل ثبت آگهی شرکت خود می باشید.بنابراین این شماره را تا طی نمودن کلیه مراحل آگهی شرکت نگهداری نمایید.

وضعیت آگهی می تواند دارای یکی از حالات زیر باشد که ثبت کریمخان به آن ها اشاره نموده است:

 1. اخذ شده از ثبت
  به این معنا که مبلغ آگهی به وسیله درخواست کننده تادیه نشده و یا تادیه هزینه با موفقیت صورت نپذیرفته است و لازم است برای به چاپ رسیدن آگهی،با کلیک روی پرداخت آنلاین مبلغ آگهی شرکت؛نسبت به تادیه مبلغ آگهی شرکت اقدام نمایید.
 2. آماده ارسال به چاپ
  در این وضعیت هزینه چاپ با موفقیت پرداخت شده و به منظور چاپ فرستاده شده است.
 3. در حال انتشار امضا نشده
  به این معنا که آگهی در حال چاپ می باشد ولیکن هنوز به امضاء نرسیده است.
 4. منتشر شده امضا نشده
  به این معنا که آگهی به چاپ رسیده است و در سایت موجود می باشد ولیکن هنوز نسخه امضا شده آن صادر نگشته است.
 5. منتشر شده امضا شده
  به این معنا که آگهی به چاپ رسیده است.

با سپری شدن 5 روز کاری آگهی شما در پورتال روزنامه رسمی کشور انتشار یافته و نسخه الکترونیکی دارای اعتبار آن قابل اخذ می باشد.فایل PDF آن را نیز می توان از بخش پیگیری آگهی دانلود نمود. شایان ذکر است،اخذ نسخه کاغذی به چاپ رسیده،مانند گذشته به وسیله مراجعه حضوری و یا تقاضای ارسال پستی به درخواست کننده صورت می پذیرد.کلیه آگهی اشخاص حقوقی نیز به منظور اصالت سنجی به طور رایگان در سامانه agahi.ssaa.ir در دسترس می باشد.واضح است مسئولیت انتشار نیافتن آگهی در روزنامه رسمی بر عهده درخواست کننده می باشد و واحد ثبت شرکت ها و دفتر پستی به هیچ عنوان تعهدی در قبال عدم مندرج نمودن آگهی صادره ندارد.

به غیر از ثبت و آگهی عمومی فعالیت بازرگانی که در آغاز کار صورت می پذیرد همچنین تصمیمات مجمع عمومی در رابطه با انحلال شرکت،تغییرات سرمایه و روش تصفیه شرکت می بایست در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،به ثبت و انتشار رسد.بعضی از مواد قانونی در این خصوص در ذیل آمده است:

 • هیات مدیره پیش از مبادرت به کاهش اختیاری سرمایه لازم است تصمیم مجمع عمومی را در رابطه با کاهش،حداکثر طی یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مرتبط با شرکت در آن انتشار می یابد آگهی نماید.(ماده 192 ل.ا.ق.ت)
 • تصمیم در مورد انحلال و نام های مدیران یا مدیر تصفیه و آدرس آنان با مراعات نمودن ماده 207 این مقررات می بایست طی پنج روز از جانب مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا بعد از ثبت جهت آگاهی عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های مرتبط با شرکت در آن منتشر می شود آگهی گردد.در مدت زمان تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری می باشد که به وسیله آخرین مجمع عمومی عادی پیش از انحلال معین گشته است.(209 ل.ا.ق.ت)
 • تقسیم نمودن اموال و دارایی شرکت میان سهامداران چه در مدت تصفیه و چه بعد از آن امکان پذیر نمی باشد به استثنای آن که آغاز تصفیه و فراخواندن طلبکاران اخیرا سه مرتبه و هر بار به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های مرتبط با شرکت در آن مندرج می گردد آگهی شده و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی گذشته باشد.(225 ل.ا.ق.ت)
 • مدیران تصفیه موظف می باشند طی یک ماه بعد از پایان تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند تا ثبت شده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های مرتبط با شرکت در آن مندرج می شود آگهی گردد و اسم شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف شود.(227 ل.ا.ق.ت)
 • بعد از اعلام نمودن پایان تصفیه مدیران تصفیه می بایست وجوهی را که باقی مانده است در حساب خاصی در یکی از بانک های ایران به ودیعه گذاشته و همچنین لیست نام های طلبکاران و سهامدارانی که حقوق خود را دریافت ننموده اند به آن بانک ارائه نموده و مراتب را طی آگهی یاد شده در همان ماده به آگاهی افراد ذی نفع رسانند تا جهت اخذ طلب خود به بانک رجوع نمایند.بعد از انقضاء ده سال از تاریخ نشر آگهی پایان تصفیه هر مبلغ از وجوه که نزد بانک باقی بماند حکم مال بدون صاحب را داشته و از جانب بانک اطلاع دادستان شهرستان(در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب)محل به خزانه دولت انتقال خواهد یافت.(228 ل.ا.ق.ت)
 • چنانچه مدیر تصفیه قصد استعفاء از مقام خود را داشت لازم است مجمع عمومی عادی از سهامداران شرکت به منظور اعلام استعفای خود و معین نمودن جانشین دعوت بعمل آورد.اگر مجمع عمومی عادی یاد شده تشکیل نگردد یا اینکه نتواند مدیر تصفیه جدیدی را تعیین نماید و در صورتی که مدیر تصفیه به وسیله دادگاه انتخاب شود می تواند مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.در هر صورت استعفای مدیر تصفیه تا زمانی که جانشین وی طبق مراتب یاد شده در این ماده تعیین نگشته و مراتب بر اساس ماده 209 این مقررات به ثبت و آگهی نرسیده باشد غیر قابل قبول است.(230 ل.ا.ق.ت)
 • تقسیم نمودن اموال شرکت های یاد شده در ماده 214 میان شرکاء،چه در حین مدت تصفیه و چه بعد از آن امکان پذیر نمی باشد به استثنای آن که اخیرا سه بار در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از نشر نخستین اعلان در مجله گذشته باشد.(215 ق.ت)
 • ابطال سند بلافاصله از طریق مندرج شدن در مجله رسمی و هر ابزار دیگری که محکمه لازم بداند به آگاهی عموم می رسد.(330 ق.ت)
 • تصمیم در رابطه با فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و نشر آن می بایست به همراه طرح اعلامیه نشر اوراق قرضه به صورت کتبی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.مرجع یاد شده مفاد تصمیم را به ثبت رسانده و خلاصه آن را به همراه طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی می نماید.(57 ل.ا.ق.ت)
 • اسم و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل می بایست با فرستادن نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و بعد از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد.(128 ل.ا.ق.ت)
 • آگهی شرکت در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مجددا به فاصله ده روز انتشار خواهد یافت.برگه ای از این آگهی برای هر کدام از بستانکارانی که شناخته شده می باشد ارسال می گردد.(25 ق.ا.ت.ا.و)
 • به محض اینکه فهرست بستانکاران احتمالی طبق ماده تنظیم شد،مدیر تصفیه از طریق اعلان در مجله رسمی و حداقل یک روزنامه دیگر به بستانکاران احتمالی اخطاریه می دهد که در مدت های ذیل خود را معرفی نموده و مدارک طلب خود یا سواد تصدیق کننده آن را همراه با لیستی که تمامی مطالبات آنان را مشخص می کند به دفتردار محکمه تقدیم نموده و فیش اخذ کنند.اعلان ذکر شده می بایست در دو مرتبه و به فاصله پنج روز انتشار یابد.(4 ق.نظامنامه امور ورشکستگی ق.ت)
 • مدیر تصفیه قادر است اموال تاجر را توقیف و مهر و موم کند مدیر تصفیه بلافاصله از روی لیست دارایی گذشته نسبت به رسیدگی اسناد و نوشته ها اقدام نموده و چنانچه ضروری باشد متممی برای لیست دارایی ترتیب خواهد داد.مدیر تصفیه می بایست بلافاصله از طریق اعلان در روزنامه از طلبکاران جدید در صورتی که موجود باشند دعوت به عمل آورد که در طی یک ماه مطالبات و اسناد خود را جهت رسیدگی ابراز نمایند.در اعلان یاد شده مفاد قرار محکمه که طبق آن مدیر تصفیه تعیین شده است می بایست مندرج گردد.(498 ق.ت)

ثبت کریم خان آماده هرنوع خدمت رسانی در خصوص مسائلی از جمله ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی ، انتخاب و ثبت علامت تجاری ، انجام امور مالیاتی پس از ثبت شرکت ، اقدامات لازم جهت به ثبت رساندن شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های بهداشتی مواد غذایی و مراحل اخذ ایزو است در صورت لزوم می توانید از طریق شماره 87146 با مشاوران مجرب ما ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *