مقصود از ثبت نام تجاری یا برند چیست؟

مقصود از ثبت نام تجاری یا برند چیست؟


هدف از ثبت نام تجاری یا برند چه می باشد؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص هدف از ثبت نام تجاری یا برند به توضیحاتی بپردازد. هم اکنون این عقیده که در اقتصاد جدید،کشورهای متفاوت دنیا با شرکت های خود شناسایی می گردند و شرکتها بسیار مهم تر از دولتهای آنها در زمینه های تجاری می باشند. بدین سبب هم اکنون،اسامی تجاری حکم شناسه را دارد که می بایست به منظور معرفی آن به شکلی متفاوت و قابل رقابت با دیگران سعی گردد.

 

مقصود از ثبت نام تجاری یا برند چیست؟

هم اکنون، ما به این مسئله اعتقاد داریم که تنها ساخت کالا و خدمات نشانه توانایی و قدرت نمی باشد، بلکه اشتراک گذاری آن توانایی ارزشمند است.به عبارت دیگر، زمانی این توفیق حاصل می شود که ثمره ی آن در دسترس مشتری قرار گیرد.در این حالت، چنانچه قصد انجام عمل اثربخشی داشته یاشیم و محصولات و کالاهای خود را به سایرین هم معرفی کنیم، برندها فرصتی بی همتا هستند به منظور موثر نمودن، برجسته نمودن و همین چنین ماندگاری کالاها و محصولات؛ که از این مهلت می توان به بهترین صورت جهت مقاصد تبلیغاتی و توفیق یک سازمان بهره مند گشت.

اسامی تجاری یا برند تلفیقی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا تلفیقی از آن ها می باشد که سبب معرفی کالا،تفاوت آن از دیگر محصولات و به مخاطب یک معنا وحس خاصی را منتقل می کنند.یک برند این توانایی را دارد که معرفی کننده ی سطح مشخصی از تدوام ،کیفیت ،عملکرد ،قابلیت اطمینان ،قابلیت تعمیر، و دیگر خصوصیات باشد .

در واقع یک برند ، تعهد همیشگی یک فروشنده جهت تقدیم مجموعه ای از خصوصیات و منافع و خدمات ویژه به مشتریان می باشدکه این از دیدگاه خریداران به معنای نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی اندک، خطرپذیری کمتر و عاملی نمادین به منظور معرفی شخصیت. اگر،نگرش و انتظار خریداران نسبت به محصولات برآورده شود و احساس رضایت از خرید آن محصول داشته باشند، در پی آن،حس وفا در مشتری نسبت به آن محصول ایجاد می شود که این از معتبرترین دارایی شرکت ها به شمار می رود. به همین سبب است که شرکتهای موفق و معتبر معمولا به دنبال راه حل هایی بوده اند که بتوانند ارزش واعتبار نام تجاری خود را فزونی بخشند و عوامل کاهش دهنده ی اعتبار را تقلیل نمایند. به همین جهت اگر بتوانیم نام تجاری بهتری گزینش نماییم و به عهدی که به همراه اسامی تجاری می بندیم پایبند باشیم و همیشه سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشیم ؛می توانیم حس وفاداری آنان را نسبت به محصولات خود جلب کنیم که در نتیجه ی آن ارتباط بلند مدت خریداران با موسسه شکل می پذیرد که این موجب مزیت ها ومنافع بلند مدت برای موسسه می شود.

تا هنگامی که یک کالا یا خدمت دارای وجه تمایز معلومی نباشد ، می توان به راحتی آن را تبدیل به برند کرد و این برند را به طریقی ماندگار نمود .از طرف دیگر می توان گفت علامت تجاری اختیاری می باشد، جز در موردهایی که دولت آن را ضروری به شمار می اورد.دوره حمایت از علائم تجاری ده سال است که می توان آن را به طور نامحدود با پرداخت مبالغ پیش بینی شده در قوانین تمدید کرد.

مدیران و صاحب نظران اسامی تجاری و یا یک برند را با مقاصد بسیاری ثبت می کنند.در پی این مسائل موسسه حقوقی ثبت کریمخان به وارسی این مقاصد می پردازد.

حق استفاده انحصاری برند با ثبت نام تجاری

حق استفاده انحصاری علامت تجاری تنها برای کسانی به شمار می آید که علائم خود را به ثبت نمایند.در صورت پرداخت هزینه،برمبنای مقررات ثبت علائم تجاری، بعد از ثبت برند ،شرکت حق انحصاری می یابد که به دلیل آن می توانید از ارائه ی محصولات همانند، از طریق اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به روش گمراه کننده ای همانند علامت تجاری شما می باشند خودداری کنید.

ثبت نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی

یکی از تفسیرهای اسان از یک نام تجاری به استعمال آن به عنوان ابزاری جهت بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک کالا یا محصول می باشد.تشکیل یک نام تجاری بیان کننده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک کالا است و لذا سازمان ها در پی در اختیار داشتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در مقابل مقلدان است. ثبت نام تجاری به صورت قانونی، به این دلیل پشتیبانی قانونی فراهم می اورد؛زمانی که یک برند به ثبت می رسد ، موجب می گردد اسامی و نشانی که برای کالا طراحی گشته ، با موفقیت در راه به حقیقت پیوستن مقاصد یک سازمان به کار گرفته شود و از گزندها حراست گردند.

مقررات،علائم تجاری را که حق استفاده انحصاری آن به افراد معلوم داده شده،مورد پشتیبانی خویش قرار داده و سایر افراد را از تجاوز و اشتباه نسبت به آن بازداری می نماید و به دلیل مزایایی که برای جامعه در ترویج علامات تجاری می باشد افراد بسیاری را محکوم به جبران ضرر و زیان مالک علامت می کند و حدود خسارت را به اندازه ای عظیم قرار داده که مشمول خسارات وارده و حتی منافعی می داند که شخص از آن محروم گشته است(ماده 49)در حقیقت قانون،عدم النفع را در این حالت جزء ضرر و زیان قرار داده است.ضمن آن قوانین دشواری جهت تعقیب جزائی وضع نموده است.قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب مرداد ماده 1362 برای خاطیان مجازاتی به بیان ذیل مشخص کرده است:

ماده 122- هرفردی علامت تجاری به ثبت رسیده در ایران را عالماَ جعل نماید یا با علم به جعلی بودن استفاده کند یا روی برگه ها و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به جعلی بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به انضمام یا کسر یا تغییر بخشی از ویژگی های آن تقلید نماید بطریقی که سبب اغوای مشتری گردد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد گشت.

ماده 123- هر فردی محصولی را که دارای علامت جعلی یا تقلیدی بوده یا علامتی دارد که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارده نماید،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده 124-افراد ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند گشت:

 • افرادی که علامت تجاری الزامی را روی محصولی که به اجبار باید آن علامت را داشته باشد استفاده نکنند.
 • افرادی که عالماَ کالایی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن کالا الزامی است.

در آئین نامه به منظور تمامی اجناس،طبقاتی قائل و آن را به 36 بخش نموده اند مثلاَ طبقه 1 محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی می باشد و طبقه 23 اقسام نخ و طبقه ی 24 اقسام پارچه می باشد.لذا درخواست کننده می بایست تعیین نماید جنس مورد درخواست او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی مذکور همخوانی دارد و برای هر طبقه حق الثبت مستقلی می بایست پرداخت کند.

امکان گزینش مصرف کنندگان با ثبت نام تجاری

ثبت نام تجاری به مصرف کنندگان امکان گزینش می دهد،به اینصورت که ثبت برند ضمانت می دهد که مشتریان می توانند کالاها را از همدیگر تشخیص بدهند .مشتری به محض دیدن علامت متوجه می شود که این محصول به کارخانه یا تجارتخانه ای تعلق دارد که مورد اطمینان او است و در نتیجه،با ثبت برند شرایط سالمی برای مصرف کنندگان ایجاد می گردد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی راحت و با اطلاع کافی، در شرایطی عادلانه و سالم به گزینش محصولات مقبول و لازم خویش بپردازند.چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا همانند استعمال کنند، باعث گمراهی مشتریان گشته و با تقدیم محصولی با کیفیت پایین و نامرغوب ،هم مشتریان را دچار ضرر و هم به سود شرکت ضرر می رسانند و هم ارزش و اعتبار شرکت رابه شکل جبران نشدنی زیر سوال می برند.چالشی که هم اکنون کسب و کارهای ما با آن مواجه می باشند.

بازداری از سوء استفاده ی مقلدان

ثبت نام تجاری موجب بازداری از سومصرف خاطیان می گردد که مطابق آن می توانید از ارائه ی کالاهای مشابه به وسیله ی اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به روش گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند خودداری کنید.در واقع،حراست از علائم تجاری مانع کوشش های مقلدان جهت استعمال از علائم معلوم جهت فروش محصولات و تقدیم خدمات نامرغوب می گردد.

نمونه ای دیگر از مقاصد و مزیت های ثبت نام تجاری در ذیل امده است:

 1. سبب می گردد شرکت ها محصولاتشان را از هم متمایز کنند.
 2. ثبت برند می تواند برای اخذ وام هم دارای اهمیت باشد.
 3. ثبت نام نجاری می تواند برای سهامداران هم چنین ایجاد ارزش افزوده ی سهام نماید و موجب فزونی یافتن درآمد شرکت گردد.
 4. جزء لازم موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشند.
 5. ثبت نا متجاری می تواند برای شرکت ها شهرت و وجهه ایجاد نماید و ابزار مناسبی به منظور تبلیغات باشد.
 6. علامت تجاری، قابل نقل وانتقال می باشد و لازم است طبق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ثبت گردد.در نتیجه تفویض اجازه ی استعمال از یک علامت تجاری ثبت گشته به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا فرد ایجاد نماید و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
 7. یک برند امکان دارد دارائی باارزش کسب و کار باشد.
 8.  شرکت ها را مشتاق می نماید در نگه داری یا بهتر کردن کیفیت محصولات سرمایه گذاری نمایند.
 9. ثبت برند می تواند برای سهامداران همچنین ایجاد ارزش افزوده ی سهام نماید و موجب فزونی یافتن درآمد شرکت گردد.
 10.  در برندهای ثبت شده نسبت به کالاهای فله ای اعتماد بیشتری وجود دارد.
 11. با ثبت نام تجاری ،گسترش تجارت جهانی ممکن می شود.

به طور مختصر، شاید در آغاز به نظر رسد هم اکنون بازار از کالاها و خدمات متعددی اشباع گشته که خریداران را از ورود محصولات جدید بی نیاز نموده است، ولیکن هنوز هم تعداد زیادی از کاربران، انتظار رونمایی از برندهای جدیدی را دارند تا با تقدیم کیفیت بهتر ، احتیاجات آن ها را برآورده کند. کافی است به خوبی آگاهی داشته باشید خریداران شما در پی چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه می باشد.نظر سنجی از مشتریان ، اطلاعاتی عظیم و جامع در خصوص کمبودها و معضلات خریداران در اختیار شما قرار می دهد که با مرتفع نمودن آنها می توان به تحولی اساسی در عرضه ی خدمات دست پیدا کرد.لذا در اختیار گرفتن یک جایگاه ویژه، نیاز به حجم گسترده ای از اطلاعات می باشد که اطلاع و شناخت ، از اساسی ترین عوامل توفیق به شمار می آید.به عبارتی دیگر، در زمان دگرگونی های دائم، همیشه احتیاجات تازه ای احساس می شوند که برای رفع آنها تنها روحیه ای کارآفرین و تاملی نوآور توصیه میشود.

هم اکنون می توان بیان نمود ثبت برند، گامی مثبت در رشد کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک به شمار می آید و می تواند شرایطی سالم را ایجاد نماید. واضح است در این زمینه ، بهترین بودن متفاوت و نو بودن را به همراه خود خواهد داشت.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *