در این مقاله معایب نداشتن دفاتر تجاری را مورد بحث قرار می دهیم.

بعد از این که شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان تاجر شناخته شد دارای وظایفی می باشد که این وظایف عبارتند از :

  • الف: نگهداری 4 دفتری که در ماده 6 قانون تجارت ، از آن ها یاد شده است. ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی ، دفتر کپیه )
  • ب: ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

همانگونه که می دانید دفاتر تجاری دفاتری می باشند که بازرگانان کارهای تجاری خود از جمله داد و ستد تجاری، معاملات و واردات و صادرت تجاری و … را در آن منعکس می کند. همچنین دفاتر تجاری، به دفاتری می گویند که تجار ( به جز کسبه جزء ) میبایست آن را براساس قانون تنظیم و تدوین نماید و همچنین معاملات، واردات و صادرات و همه کارهای تجاری خود را در دفاتر یاد شده ضبط نماید.

نگهداری دفاتر تجاری

بر وفق ماده 6 قانون تجارت ، هر تاجری باید از دفاتر تجاری استفاده کند، البته با وجود این که کسبه جزء تاجر تلقی می شوند، از نگهداری دفاتر تجاری معاف می باشند. دفاتر تجاری سند عادی هستند.

براساس ماده 96 قانون مالیات های مستقیم سال 1366، کسبه جزء :

کسبه، پیشه وران و تولیدکنندگان و امثال آن ها که حداکثر درآمد آن ها در سال یکصد میلیون ریال باشد.

ثمره ی تفکیک میان کسبه جزء را صادر کرد و دادخواست ورشکستگی کسبه جزء پذیرفته نمی شود و میبایست دادخواست اعسار بدهند. معیار تشخیص کسبه جزء از تاجر، میزان درآمد سالیانه می باشد نه موضوع فعالیت، زیرا موضوع فعالیت هر دو عمل تجاری می باشد.کسبه جزء اشخاص حقیقی هستند و اشخاص حقوقی را نمی توان کسبه جزء دانست.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص معایب نداشتن دفاتر تجاری مطالبی را دراختیار شما قرار می دهد.

معایب نداشتن دفاتر تجاری

  • الف) براساس بند 3 ماده 542 قانون تجارت ، تاجری که دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد ممکن است ورشکسته به تقصیر تلقی می گردد. ( از موارد ورشکسته به تقصیر اختیاری می باشد، یعنی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر با تشخیص دادگاه است نه تکلیف دادگاه ).
  • ب) در صورتی که در دادگاه به دفتر تجاری تاجر استناد گردد ، تاجر میبایست این دفتر را ابراز کند مگر آن که ثابت کند دفتر تاجر از بین رفته یا به آن دسترسی ندارد. در غیر این صورت عدم ابراز دفاتر می تواند از قرائن مثبته بر ضرر تاجر باشد.
  • ج) جزای نقدی تعیین شده در ماده 15 قانون تجارت
  • د) مالیات علی الراس محاسبه می گردد یعنی مامور مالیاتی اوضاع و احوال تجارتخانه را مشاهده و با توجه به آن مالیات را محاسبه می کند.

نکته : دفاتر روزنامه و کل ملاک محاسبه مالیات می باشند.

تکلیف تاجر در قبال دفاتر تجاری

تاجر میبایست همه معاملات را به ترتیب تاریخ در دفتر تجاری وارد کند و هم چنین میبایست دفاتر تجاری از پایان هر سال مالی تا 10 سال نگه دارد. تکلیف به نگهداری دفاتر تجاری برای تاجر تا 10 سال می باشد اما این به این معنا نیست که پس از 10 سال این دفاتر قابلیت استناد در دعاوی را از دست می دهند. در نتیجه دفاتر تجاری می تواند به صورت نامحدود استناد گردد.البته براساس ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380، تکلیف نگهداری دفاتر تجاری برای تعیین میزان مالیات بر درآمد، 5 سال می باشد.

ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری

دفتر ثبت تجاری برای ثبت نام اشخاصی می باشد که کار تجاری انجام می دهد. دفتر ثبت نام تجاری برخلاف دفاتر تاجر، سند رسمی است. یکی از الزامات حرفه ای شغل تجارت، ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری می باشد.

نکته : ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای شرکت های تجاری با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها متفاوت است. ثبت در دفتر ثبت تجاری به صورت اعلامی است و اداره ثبت مسئولیتی نسبت به صحت مطالب ارائه شده ندارد و قانون هم ضمانت اجرایی درباره ارائه اطلاعات نادرست تعیین ننموده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *