مراحل ثبت شرکت سهامی خاص


شرکت سهامی خاص،به شرکتی گفته می شود که بازرگانی باشد و کلیه سرمایه آن را موسسین تامین نموده باشند و سرمایه آن به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.

در حقوق ایران،شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد و ثبت می شود.در صورتی که بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام به طور خلاصه بیان کنیم باید بگوییم در خصوص شرکت سهامی خاص،اولاَ تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد،ثانیاَ ورقه تعهد وجود ندارد،ثالثاَ تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.شرکت سهامی خاص بلافاصله بعد از انجام دادن اقدامات اولیه(1-امضای اساسنامه 2- تعهد سرمایه 3- انتخاب مدیران و بازرسان) توسط موسسان تشکیل می گردد؛یعنی امضای اساسنامه،تعهد تمامی سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم،انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سمت کتبی آنها.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان دیگر مشخصات شرکت های سهامی خاص را یادآور می شود.

 

شرکت های سهامی میبایست اساسنامه داشته باشند.طبق ماده 8 لایحه اصلاحی 24/12/48 اساسنامه میبایست این نکات را داشته باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت بطور صریح و منجز
 • مدت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 • تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد
 • خصوصیات و امتیازات سهام
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و چگونگی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نیست
 • نحوه انتقال سهام بانام
 • چگونگی تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،قید کردن شرایط و ترتیب آن ها
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 • مقررات در خصوص حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
 • تعداد مدیران و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت کرده و یا استعفا می دهند یا به دلایل قانونی محجور،معزول و یا ممنوع می شوند
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند،ذکر اینکه شرکت چند بازرس دارد و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
 • چگونگی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
 • چگونگی تغییر اساسنامه

در ادامه ثبت کریم خان شرایط ثبت شرکت سهامی را برای شما بازگو می کند.

شرایط ثبت شرکت سهامی

 • حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال باشد.
 • تعداد مدیران حداقل سه نفر باشد.
 • تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
 • در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نمی باشد.
 • سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نمی باشد.
 • انتقال سهام در شرکت سهامی خاص وابسته به موافقت دیگر شرکاست.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 2. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 5. فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای تمامی اعضا هیات مدیره و بازرسان شرکت از جانب متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه برای تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های اورده شده در اصل 141 قانون اساسی نیست و هیچ ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها برای عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
  نمونه متن اقرارنامه:تمامی اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار کردند مشمول ممنوعیت های نوشته شده در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچ نسبت فامیلی از قبیل نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان هم از مدیران و مدیر عامل شرکت به شکل موظفی حقوق دریافت نمی کنند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از جانب متقاضی ثبت الزامی است.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
  نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار کردند مشمول ممنوعیت های آورده شده در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 12. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 13. پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
 14. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

روش و مراحل ثبت

لازم به ذکر است در کلیه مراحل ثبت می توانید از مشاورین مجرب ما در ثبت کریم خان کمک بگیرید. همکاران ما همواره آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.

1. نخست نسبت به تکمیل مدارک فوق اقدام نمایید.

2. سپس به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

3. اطلاعات خواسته شده در قسمت پذیرش تاسیس را تکمیل کنید.

(پس از وارد نمودن اطلاعات خود و در صورت داشتن وکیل،اطلاعات وکیل نوع شرکت –سهامی خاص- را انتخاب کنید با مشخص کردن نوع شخصیت حقوقی و کامل کرده اطلاعات متقاضی،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام کنید.به همین جهت در بخش اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت وارد نمایید.

ویژگی های نام شرکت

 • الف) نام خارجی نباشد
 • ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد
 • ج)دارای معنا و مفهوم باشد
 • د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد

پس از کلیه این مراحل سرمایه شرکت را مشخص نمایید..پس از آن اعضا شرکت و بازرسین را وارد کرده و سمت افراد و حق امضاداران را مشخص کنید.نوع روزنامه رسمی را اعم از ابرار یا جمهوری اسلامی انتخاب کنید و مدارک لازم در سامانه را بارگذاری کنید.بعد از بازبینی اطلاعات وارد شده گزینه پذیرش نهایی را انتخاب کنید .

4- پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی اطلاعات وارده را بررسی می نماید، در صورتی که نقص داشته باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و میبایست نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت عدم نقص اطلاعات را مورد تایید قرار می دهد.

5-بعد از پذیرش اینترنتی بواسطه سامانه و اخذ تاًییدیه پذیرش ، میبایست نسخه اصلی صورت جلسات تنظیم شده و ضمائم آن ها را بوسیله باجه های پست به شکل سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال کنید و از مراجعه ی حضوری برای تحویل مدارک خودداری کنید.

6-در صورتی که مدارک تحویل داده شده نقص نداشته و توسط کارشناس مربوطه تاییده شده باشد میبایست دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر گردد و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص به ثبت می رسد.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند. کارت شناسایی متقاضیان را دریافت می نماید وآن را با مشخصات آورده شده در شرکتنامه مطابقت می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از دیگر اقدامات مسئول دفتر است.

مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از نظر تکمیل امضا گواهی می کند.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، به موسسین ارائه داده می شود و نسخه دیگر اظهارنامه ، اساسنامه ، شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده شده ، برای نگارش به اتاق تایپ ارسال می گردد.

7-خلاصه مفاد اساسنامه میبایست طی مدت یکماه در روزنامه رسمی کشور و در یک روزنامه کثیرالانتشار نوشته و منتشر گردد.بنابراین درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آخرین اقدام برای ثبت شرکت است.

پس از تشکیل شرکت سهامی خاص باید حوزه مالیاتی تعیین کرده و در دارایی پرونده تشکیل دهد همچنین دفاتر قانونی را تهیه کرده و نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کنند همچنین کد اقتصادی دریافت کنند.

“قابل توجه خوانندگان محترم است یکی از خدمات موسسه ثبت کریم خان،فعالیت در زمینه ثبت شرکت می باشد.چنانچه قصد ثبت شرکتتان را دارید،تیم فنی و متخصص ما،با تکیه بر توان بالای مجموعه کارشناسان فنی خود،همواره در تلاش است تا همراهی مطمئن در مسیر تحقق اهداف شما عزیزان باشد.”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *