توضیحی درباره مراحل ثبت شرکت در ایران

جهت ثبت شرکت در ایران باید قوانین تجاری ایران در نظر گرفته شود و اصول ثبت شرکت مطابق با قانون تجارت انجام گیرد . البته در این رابطه دستورالعمل ها و آئین نامه هایی نیز موجود است که در اداره ثبت شرکت ها تدوین شده و در اختیار علاقمندان به ثبت شرکت قرار می گیرد. لازم به ذکر است که هر یک از شرکت ها باید مطابق با قوانین مربوط به خود آن نوع شرکت به ثبت برسند و با استناد به قوانین و مقررات سایر شرکت ها نمی توان شرکتی جدید تاسیس نمود . چنانچه نیاز به خدمات ثبتی و حقوقی دارید یا تصمیم به ثبت شرکت دارید، کارشناسان با تجربه و وکلای مجرب ثبت شرکت کریمخان بهترین مشاور شما هستند.

در حقوق ایران اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده است قانون 25 دلو 1303 است. پس از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسیده است. اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری منعقد شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران است.

مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد، مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است. اگر می خواهید شرایط ثبت شرکت در ایران را بدانید در ادامه مطلب با ما در ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

شرایط ثبت شرکت در ایران بر اساس قوانین

 1. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند به ثبت شرکت در ایران اقدام نمایند.
 2. سوء پیشینه ی اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت در ایران نمی باشد و شخصی که دارای سوء پیشینه است فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشد.
 3. اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت کنند.
 4. چند شرکت می توانند با هم و بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی را ثبت نمایند. (Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران، تلاش شده است تا این روند در ایران به راحتی طی شود. (مدارک لازم برای این امر ، گواهی ثبت شرکت به علاوه ی کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها می باشد)

انواع شرکت های تجاری بر اساس ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمان مربوط به ثبت شرکت در ایران را به شما ارائه می دهد، در ادامه این موسسه به شرح هریک از این شرکت های تجاری بصورت مختصر می پردازد.

شرکت سهامی عام

در شرکت های سهامی عام تعداد شرکا حداقل 5 نفر می باشد. همچنین حداقل سرمایه پانصد هزار تومان بوده و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است . همچنین در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص تعداد شرکا حداقل 3 نفر است. حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر می باشد. مسئولیت شرکا در شرکت های سهامی خاص به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

حداقل شرکا در شرکت های سهامی خاص 2 نفر می باشد. در این نوع شرکت ها برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.

شرکت تضامنی

در شرکت های تضامنی تعداد شرکا حداقل 2 نفر می باشد ، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر بوده و همچنین مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت های نسبی 2 نفر می باشد. در این نوع شرکت ها برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است و مسئولیت شرکا نیز به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

شرکت مختلط سهامی

در شرکت های مختلط سهامی تعداد شرکا حداقل 2 نفر است . برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است. همچنین در شرکت های مختلط سهامی مسئولیت شرکای ضامن نامحدود می باشد و مسئولیت شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت های مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر می باشد ، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است. در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت های تعاونی 7 نفر می باشد. در این شرکت ها برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر است. در شرکت های تعاونی مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

بر اساس ماده 196 قانون تجارت جهت ثبت شرکت اسناد و مدارکی لازم است که در نظامنامه ی وزارت عدلیه تعیین شده است که ثبت شرکت کریم خان در این نوشتار مدارک مذکور را نام برده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ایران

 1. شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
 2. اساسنامه
 3. صورتجلسه مجمع عمومی
 4. صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
 5. رسید سرمایه

بر اساس ماده 197 قانون تجارت که بیان می کند : ” در طی ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن مطابق با نظامنامه وزارت عدلیه اعلام خواهد شد. ” انتشار ثبت در طی ماه اول تشکیل شرکت به همراه خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر می شود. صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد.

طبق ماده ی 200 قانون تجارت ” در هر زمانی که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت تعیین شده یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال با واسطه ی انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج برخی از آن ها از شرکت یا تغییر نام شرکت اتخاذ می گردد ،مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه می باشد. همین ترتیب در هنگام هر تصمیمی که در رابطه با مورد مشخص در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد. به عبارت دیگر صورتجلسه ای که در شرکت تنظیم شده است پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در هنگام تغییر مدیر یا مدیران شرکت، تشریفات ثبت و آگهی انجام گیرد و مراتب ثبت منتشر گردد.

شما عزیزان می توانید با کمک مشاوران متخصص و وکلای مجرب ثبت شرکت کریم خان اطلاعات مورد نیاز خود را در زمینه ی ثبت شرکت افزایش داده و با آگاهی کامل نسبت به ثبت شرکت در ایران اقدام نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *