انحلال شرکت

انحلال شرکت


انحلال شرکت

بعد از انحلال شرکت ،مدیر دیگر سمتی ندارد.زیرا ممکن است کارهای شرکت هنوز ناتمام باشد همانند مطالبات و بدهکاری.بنابراین ضروری است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به عهده گیرد.این شخص را مدیر تصفیه می نامند.از جمله وظایف ابتدایی متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت،جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام کنند و تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

 

انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت در انواع شرکت ها

در انحلال شرکت،تمامی اعضاء بایستی صورتجلسه را امضاء کنند و چنانچه حتی عضوی از شرکت به انحلال رضایت نداشته باشد دیگر اعضاء نمی توانند نسبت به انحلال شرکت اقدام نمایند.
اگر شخصی از اعضا غایب باشد،در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد در این حالت می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود نخواهد داشت.

در ادامه ثبت کریمخان مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت در انواع شرکتها را عنوان خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز به منظور ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که توسط شرکا و مدیر تصفیه تایید شده باشد.
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر زمان مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،هرزمان مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

*صورت جلسه انحلال شرکت به همراه دیگر مدارک می بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ی محترم ثبت شرکت ها تقدیم گردد و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل گردد.

مدارک مورد نیاز به منظور ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید تمامی شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه چنانچه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

مدارک مورد نیاز به منظور انحلال شرکت تضامنی

 • اصل صورتجلسه انحلال که به تایید کلیه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • مدارک شناسایی شرکا
 • مدارک ثبتی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که توسط کلیه شرکا و مدیر تصفیه تایید شده باشد.
 • فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی شرکا
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه چنانچه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود.

ثبت کریم خان توضیحاتی در خصوص ثبت انحلال شرکت به شما عزیزان خواهد داد.

ثبت انحلال شرکت

انحلال شرکت پیش از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در هر زمان می تواند در رابطه با آن تصمیم گیری کند.این تصمیم وقتی دارای اعتبار است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ شود.بنابراین،سهامداران می بایست با توجه به مقررات قانونی،صورت جلسه ای با عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نمایند و به همراه دیگر مدارک،به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال کنند تا آن اداره اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد و مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن وجود دارد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *