مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص


 جهت ثبت شرکت های سهامی خاص چه مدارکی لازم است؟

در این مقاله موسسه ثبت کریم خان به بیان مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی خاص خواهد پرداخت.در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی اینچنین بیان شده است :”شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.”

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی حتی اگر زمینه فعالیت آن امور غیر تجاری باشد،تجاری به شمار می آید.با توصیفی که جهت عقد بودن شرکت های بازرگانی انجام شده ،می توان عنوان نمود شرکت سهامی هم از عقود به شمار می آید.مسئولیت شرکاء محدود به سهام آنان است و ارزش اسمی سهام هم می بایست با یکدیگر برابر باشد.شرکت های سهامی در دو گروه سهامی خاص و سهامی عام تبدیل تقسیم بندی می گردند.شرکت سهامی خاص موسسه ای بازرگانی بوده که حداقل میزان سرمایه آن در زمان تاسیس،یک میلیون ریال می باشد و به قسمت های سهم تبدیل می گردد.هر سهامدار تنها تا میزان ارزش اسمی سهام خویش دارای مسئولیت می باشد.در شرکت های سهامی خاص ،کلیه ی سرمایه می بایست توسط موسسین تأمین شود(ماده 4 ل.ا.ق.ت) و حداق تعداد شرکاء نیز سه نفر می باشد.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان در خصوص مدارک لازم برای ثبت شرکت های سهامی خاص را توضیح می دهد.

مدارک لازم برای تشکیل شرکت های سهامی خاص

 1. کامل نمودن دو جلد اساسنامه شرکت که می بایست توسط صاحبان سهام امضاء گردد.
 2. کامل نمودن دو جلد اظهارنامه شرکت های سهامی خاص حاکی از تعهد تمامی سهام و تصدیق بانکی مشعر بر پرداخت بخش نقدی آن که نمی بایست از سی و پنج درصد کل سهام کمتر باشد.لازم است اظهارنامه یاد شده توسط تمامی صاحبان سهام امضاء گردد.در صورتی که کلیه یا بخش از سرمایه آورده های غیر نقدی باشد می بایست کلیه ی آن پرداخت شده و فهرست تقویم آن به صورت مجزا در اظهارنامه قید گردیده باشد و چنانچه سهام ممتازه وجود داشته باشد لازم است چگونگی امتیازات و مراتب آن در اظهارنامه لحظ شود.
 3. تقدیم دو برگه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. انتخاب نخستین مدیران و بازرسین و پذیرش سمت مدیریت و بازرسی و رونوشت شناسنامه برابر اصل شده کلیه ی اعضای هیات مدیره و صاحبان سهام و بازرسان
 5. رونوشت کارت ملی برابر اصل گردیده تمامی اعضای هیئت مدیره و صاحبان سهام و بازرسان (در دفاتر اسناد رسمی) و یا نماینده رسمی شرکت های سهامی خاص
 6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا صاحبان سهام از افراد حقوقی باشند،تقدیم رونوشت نهایی ترین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی وکیل (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه کارت ملی برابر اصل گردیده وکیل شخص حقوقی
 7. چنانچه سهامدار بیگانه وجود داشته باشد، برای افرادحقیقی تقدیم کپی برابر اصل گذرنامه و برای اشخاص حقوقی تقدیم گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده شامل اوضاع نهایی شرکت و نیز تقدیم اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه نماینده سهامدار بیگانه(اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. تقدیم تصدیق عدم سوء سابقه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسین شرکت از سوی درخواست کننده ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
 9. تقدیم اقرارنامه در متن صورتجلسه برای تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت حاکی از اینکه شامل ممنوعیت های درج شده در اصل 141 قانون اساسی نمی باشد و هیچ نوع ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آنان به منظور عضو شدن در هیات مدیره و مدیرعاملی موجود نمی باشد.در زیر بند مذکور نمونه اقرارنامه بیان شده است.
  نمونه متن اقرارنامه:تمامی اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های درج شده در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 10. تقدیم اقرارنامه بازرس یا بازرسین در متن صورتجلسه حاکی از اینکه هیچ نوع نسبت خویشاوندی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از مرتبه اول و دوم دارا نیستند و خود و یا همسرشان هم از مدیران و مدیرعامل شرکت به صورت مکلفی حقوق اخذ نمی نمایند.چنانچه خلافی در این خصوص شناسایی گردد ،شامل بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت می گردد.تقدیم گواهی عدم سوء سابقه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسین شرکت های سهامی خاص از سوی در خواست کننده ثبت الزامی است.در ذیل بند مزبور نمونه اقرارنامه آورده شده .
  نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسان)اقرار کردند شامل ممنوعیت های درج شده در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 11. تقدیم اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه
 12. تقدیم اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه
 13. تأدیه فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه
 14. تقدیم تأییدیه بانکی مبنی بر تأدیه حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت های سهامی خاص

به این جهت که طرح و مصوب شدن اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسین و انتخاب روزنامه و تنظیم اظهارنامه و….تنها می بایست به تمامی موسسین صورت پذیرد، اینچنین برداشت می گردد که در شرکت های سهامی خاص تمامی تصمیمات از زمان تاسیس می بایست به اتفاق آراء اتخاذ شود.بعد از آنکه مدارک مذکور را تهیه نمودید،با رجوع به مشاوران کارآزموده ما قادرید تمامی امور ثبت شرکت سهامی خاص را به ما واگذار نمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن راه گشای شما در زمینه ثیت شرکت های سهامی خاص باشیم .جهت ارتباط با همکاران ما در ثبت کریم خان 87146 را شماره گیری نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *