مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی


تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی و مدارک آن

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب در خصوص مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.

 

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء تمامی شرکاء .
 3. عرضه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درحالی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4. اگر جلسه با حضور بیشترین شرکاء تشکیل شده عرضه اصل آگهی فراخوان طبق اساسنامه شرکت و با مراعات موارد مواد 6 و قانون تجارت اجباری است .
 5. در زمان نیاز عرضه ی مجوز از مرجع صلاحیت دار

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء)

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء تمامی شرکاء .
 3. عرضه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درحالی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4. درحالی که جلسه با حضور بیشترین شرکاء تشکیل شده عرضه اصل آگهی فراخوان طبق اساسنامه شرکت و با مراعات موارد مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 5. درزمان نیاز عرضه مجوز از مرجع صلاحیت دار

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود

( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

 1. عرضه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء تمامی شرکاء
 3. عرضه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درحالی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 4. درحالی که جلسه با حضور بیشترین شرکاء تشکیل شده عرضه اصل آگهی فرخوان طبق اساسنامه شرکت و با مراعات موارد مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد
 5. در زمان نیاز عرضه مجوز از مرجع صلاحیتدار.

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء تمامی شرکاء .
 3. عرضه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درحالی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4. در حالی که جلسه با حضور بیشترین شرکاء تشکیل شده عرضه اصل آگهی فراخوان طبق اساسنامه شرکت و با مراعات موارد مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد
 5. درزمان نیاز عرضه مجوز از مرجع صلاحیت دار.

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء تمامی شرکاء .
 3. عرضه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درحالی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4. درحالی که جلسه با حضور بیشترین شرکاء تشکیل شده عرضه اصل اگهی فراخوان مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 5. درزمان نیاز عرضه مجوز از مرجع صلاحیت دار

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

 1. عرضه ی صورتجلسه ، مجمع طبق اساسنامه به امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه ی فهرست شرکاء و مقدار سهم الشرکه آنها با امضاء تمامی شرکاء .
 3. عرضه ی برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درحالی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 4. درحالی که جلسه با حضور بیشترین شرکاء تشکیل شده عرضه ی اصل آگهی فراخوان طبق اساسنامه شرکت و با مراعات موارد مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 5. درزمان نیاز عرضه مجوز از مرجع صلاحیت دار

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *