مدارک لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر


براساس آنکه داد و ستدهای تاجران شامل اقدامات تجاری است و به اضافه ی خود، با توجه به ارتباطات و معاملات مختلف،اشخاص بسیاری را درگیر و مرتبط می سازد نیازمند آن است که به جهت نظم در امور و پیش بینی نتایج، تدارک لازم نسبت به ثبت و درج خدمات و فعل و انفعالات مربوط به تمامی امور تاجران و تجارتخانه تفکر شود تا در زمان ضرورت به وسیله مراجعه به آن ها استفاده لازم ،به نفع یا ضررتاجر در جهت محرز شدن درخواست و دعوی احتمالی و مطالبه ی حق کردن.

 

از سالهای قبل بهره بردن از دفاتر تجاری در شکل و طراح های مختلف بین بازرگانان و تاجران بسیار رایج بوده و بسته به فعالیت ها و میزان گستره،آشنایی و مهارت تاجران با اطلاعاتی که از طریق ارتباط با محیط و کار از اسناد و دفاتر مختلف در فعالیت های روزمره بهره مند بوده اند.و این نوع ثبت دردفاتر تا زمانی بود که مقررات و ضوابطی بصورت قانونی شکل نگرفته شده بود و بعد از پیدایش این قوانین و اعمال ضوابط بازرگانان و کسبه موظف شدند کلیه این قوانین را رعایت نموده و محترم بشمارند.بشکلی که در حال حاضر در تمامی کشور تاجاران موظف به تهیه و تنظیم دفاتر تجاری می باشند.

براساس ماده 6 قانون تجارت ایران ، ” کلیه تاجران به استثنای کسبه جزء موظفند دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام مقرر کردند به شرح زیر تهیه کنند:

 1. دفتر کل
 2. دفتر روزنامه
 3. دفتر دارایی
 4. دفتر کپیه

 بر اساس قانون،کلیه شرکت ها و یا موسساتی که در ادارات ثبت به ثبت می رسند، موظف به پلمپ دفاتر نمایند.
به موجب اینکه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ شده است، به دفاتر پلمپ معروف هستند .بنابراین،پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که معمولاَ قاعده حسابداری موسسات را تشکیل می دهند ارزش بالایی دارد.

مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر در خصوص اشخاص حقوقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
 2. تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
 3. کپی روزنامه تشکیل شرکت
 4. زمانی که شرکت تغییرات داشته باشد،کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر در خصوص اشخاص حقیقی

 1. تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
 2. کپی کارت ملی متقاضی
 3. کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
 4. وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

مشاوران حقوقی موسسه ثبت کریم خان تبحر بالایی دراجرایی قوانین و اصول حقوقی دارند،به شما درتهیه مدارک لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *