لزوم به کار بستن حق اختراع پس از ثبت


نکاتی در باب ثبت گروه اقتصادی

در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار بنیاد جدیدی را به اسم گروه اقتصادی، جهت فعالیت های اقتصادی مشخص کرده است. گروه اقتصادی از اکثر زوایا مشابه کنسرسیوم است ، با این فرق که دارای شخصیت حقوقی است و قوانینی در مورد انحلال و تفکیک آن در قانون آمده است . چگونگی های گروه اقتصادی:

 

 1. گروه اقتصادی با درآمد های مشاع با مشارکت دو یا چند شخص تاسیس می گردد.
 2. اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
 3. گروه اقتصادی جهت یک دوره کوتاه تاسیس می گردد، بدین معنی برعکس شرکت های تجاری، نمی تواند بدون مشخص کردن زمان تاسیس گردد.
 4. اجباراً به موجب قراردادی کتبی تاسیس می گردد. نام این نوع قرارداد، قرارداد تاسیس یا قرارداد پایه است.
 5. موضوع فعالیت های آن میبایست کارهای تجاری باشد.
 6. قانون گذار تاسیس آن را مشروط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نموده است. بدین معنی برعکس شرکت های تجاری که تاسیس آن ها پیش از ثبت دانسته شده است، تاسیس گروه تجاری مشروط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
 7. گروه اقتصادی،به آن دلیل در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود، دارای شخصیت حقوقی است.
 8. گروه اقتصادی، شرکت تجاری به شمار نمی رود و جزء طرح شرکت مدنی محسوب میشود ، درحالی که با شرکت مدنی هم دارای فرق های است همچون گروه اقتصادی برعکس شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.
 9. چهارچوب اختیارات مدیران طبق قرارداد پایه گروه اقتصادی است که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 10. تعویض در چهارچوب اختیارات مدیران بیرون از آنچه که در قرارداد پایه گروه اقتصادی آمده است، در برابر اشخاص سوم قابل اتکا نیست.
 11. اعضاء گروه به طور تضامنی متعهد به پرداخت قروض گروه از دارای شخصی خود می باشند. به غیر این که با اشخاص ثالثی که با آن ها ارتباط حقوقی برقرار نموده اند به روش دیگری موافقت کرده باشند.
 12. متعهد تضامنی اعضاء گروه نسبت به قروض شرکت، مخصوص پس از انحلال گروه اقتصادی نیست ، در حالی که با دقت به عنوان ماده 107 قانون پنجم گسترش پیش از انحلال هم هرکدام از اعضاء میبایست نسبت به تمامی قروض گروه در مقابل اشخاص ثالث جوابگو باشد.
 13. گروه اقتصادی اجباری به محافظت دفاتر قانونی نام برده در ماده 6 قانون تجارت است.
 14. فوت یا ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی سبب انحلال گروه می شود درحالی که در قرارداد تاسیس گروه اقتصادی به شکل غیری تنظیم شده باشد.
 15. هنگام فوت یکی از اعضاء ، ورثه او جانشین نمی گردند درحالی که در قرارداد پایه گروه اقتصادی، چنین کاری مشخص شده باشد.
 16. تفکیک گروه اقتصادی احتمال دارد به دو دلیل شروع شود : 1/ پایان زمان و 2/ انحلال گروه اقتصادی .
 17. در هر زمان تفکیک گروه اقتصادی مطابق احکام ورشکستگی اجرا شود ، یعنی طبق باب یازدهم قانون تجارت ( مواد 412 تا 540 ق. ت ) است.
 18. نظارت در گروه اقتصادی تنها تابع مواد 151 و 152 ل. ا. ق. ت است.
 19. در موارد سکوت قانون ، گروه اقتصادی مطابق احکام شرکت مدنی است ، برای اینکه که قانون آن را در محدوده ی شرکت مدنی دانسته است

ثبت حقوقی کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه در خدمت ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *