طریقه ی قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی


تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی می باشد که بنا بر سرمایه اولیه شرکت اعمال می گردد.قسمت 8 مبحث اول باب سوم قانون تجارت مواد 157 لغایت 198 مربوط به موضوع تغییرات سرمایه می باشد.

اعمال هر گونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و به تصویب رسیدن مراتب به وسیله مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.این نوع افزایش یا کاهش که طبق میل و اختیار مسئولین و سهامداران صورت می گیرد را اختیاری می نامند.اما مضاف بر افزایش یا کاهش اختیاری،یک نوع کاهش اجباری سرمایه هم در قانون پیش بینی شده و آنهم وقتی است که سرمایه شرکت به دنبال ضررهای پی در پی کاهش یابد.بنابراین متصدیان شرکت میبایست براساس قانون سرمایه شرکت را به اندازه واقعی آن کاهش دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند.بنابراین در صورتی که ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری می باشد ولی کاهش علاوه بر اختیاری،اجباری هم انجام می پذیرد.

در ادامه ثبت کریم خان راه های قانونی افزایش سرمایه شرکت را به شما ارائه می دهد.

 

طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت

ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

 1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
 2. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
 3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
 4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه بواسطه مبلغ اسمی سهام موجود چنانچه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نماید ممکن نخواهد بود مگر آن که تمام صاحبان سهام با آن توافق کرده باشد.در ضمن پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام به شکل نقدی می باشد اما در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز است به علاوه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع می باشد.البته باید توجه داشت مادامی کهسرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص بعد از تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بواسطه انتشار سهام جدید میبایست مراتب بواسطه نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود به صاحبان سهام اطلاع دهد.در این آگهی میبایست اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را داراست و مهلت پذیره نویسی و چگونگی پرداخت قید گردد چنانچه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی ذکر خواهد شد.(ماده 169)

افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام بعد از تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بواسطه انتشار سهام جدید باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن انتشار می یابد به صاحبان سهام اطلاع داده شود و در آن ذکر شود که:

 • الف-صاحبان سهام بی نام به منظور اخذ گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند طی مهلت مشخصی که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی ذکر شده است مراجعه نمایند.
 • ب-برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید میبایست بوسیله پست سفارشی ارسال شود.

گواهی نامه حق خرید سهام

 1. نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
 2. مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
 3. تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با قید مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
 4. نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
 5. مهلتی که طی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید آورده شده در گواهی نامه استفاده کند.
 6. هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی معین شده باشد.

باید توجه داشت که گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضا اوراق سهام شرکت مقرر است امضا شود.

ضرورت تصمیم مجمع عمومی

براساس تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347 افزایش سرمایه شرکت منحصراَ در خصوص افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره ارائه دهد که هیات ذکر شده ،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند.

براساس تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و بعد از خواندن گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه قانونی 1347).”پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد”

درج آگهی در روزنامه

مقنن برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در خصوص افزایش سرمایه انتشار بعضی آگهی های در خصوص تصمیم ذکر شده را ضروری به شمار آورده است.
براساس ماده 169 لایحه قانونی 1347:”در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد”.

ماده 170 لایحه ذکر شده هم اذعان دارد :”در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد”.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *