طرح توجیهی تاسیس تعاونی


برای تاسیس هر تعاونی – اعم از ” شرکت تعاونی ” یا ” اتحادیه تعاونی ” – باید هیئتی به نام ” هیئت موسس ” تشکیل شود. قانون بخش تعاونی می گوید : ” هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند “.

 

هیئت موسس باید طرحی به عنوان ” طرح توجیهی ” یا ” طرح پیشنهادی ” تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور ذیل خواهد بود :

  1. تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت
  2. میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز
  3. تعداد و مشخصات داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت مورد نظر
  4. مبلغ لازم التادیه ( مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود. این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کم تر باشد )
  5. میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی ( در صورتی که طرح توجیهی برای تشکیل شرکت تعاونی باشد و دستگاه های مذکور سرمایه گذاری و مشارکت در آن را پذیرفته باشند ).
  • یادآوری می شود : اولاَ شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی ، علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات مربوط ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط نیز می باشند.

ثالثاَ هیئت موسس داوطلب تاسیس هر یک از اتحادیه های تعاونی ، مکلف است تعداد و مشخصات کامل تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه و طرح توجیهی تاسیس این اتحادیه را با تقاضانامه تاسیس به وزارت تعاون تسلیم نماید. تعیین حداقل و حداکثر تعداد تعاونی برای تاسیس هر یک از اتحادیه ها ، با وزارت مزبور می باشد.
ثالثاَ هیئت موسس باید نماینده تام الاختیاری برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند.

درخواست موافقت تشکیل

هیئت موسس فرم درخواست را که وزارت تعاون تهیه کرده است ، تکمیل و طرح پیشنهادی خود را ضمیمه آن نماید و علاوه بر معرفی نماینده تام الاختیار خود ، از وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) درخواست نماید که با تشکیل تعاونی موافقت کند.

اقدامات وزارت تعاون

وزارت تعاون بعد از دریافت درخواست هیئت موسس و مدارک مورد نیاز که نماینده تام الاختیار باید آن ها را ارائه کند درخواست و مدارک را بررسی می نماید و در صورت پدیرفته شدن درخواست، موافقتنامه تشکیل را صادر می نماید و نمونه اساسنامه و فرم های لازم را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد. لازم به ذکر است که وزارت تعاون میبایست در طیمدت پنج روز موافقتنامه ذکر شده را صادر نماید یا در صورت ملاحظه نقص در طرح توجیهی و یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را به صورت کتبی به هیئت موسس اطلاع دهد. هیئت میبایست حداکثر طی مدت دو ماه جهت رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام نماید.لازم به یادآوری است که بعد از آنکه وزارت تعاون طرح توجیهی را پذیرفت ، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت انجام گیرد.

مهلت اقدام هیئت موسس

هیئت موسس میبایست طی مدت دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی ، ” اولین مجمع عمومی عادی ” را برگزار نماید ، در غیر این صورت تشکیل شرکت تعاونی موکول به گرفتن موافقت مجدد خواهد بود. هیئت موسس می تواند تمدید مهلت را مطالبه نماید.در این صورت هر گاه وزارت تعاون تاخیر در تشکیل مجمع عمومی را مجاز و موجه تشخیص دهد ، مهلت مقرر را تمدید می نماید.هیئت موسس بعد از دریافت موافقتنامه تشکیل ، میبایست طی مدت دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد.

نمونه درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی

بسمه تعالی

سلام علیکم

اینجانبان هیئت موسس شرکت / اتحادیه تعاونی …………………………… ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ………………….. فرزند ……………. به شماره شناسنامه …………….. صادره از ………………… به عنوان نماینده تام الاختیار این هیئت ، جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم ، درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی موصوف را می نماییم.

نام و نام خانوادگی و امضای هیئت موسس
نشانی کامل و تلفن نماینده هیئت موسس

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *