ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد

ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد


قوانین و ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

در بخش دیگری سایت ثبت شرکت کریم خان در خصوص ثبت شرکت در مناطق آزاد به تفصیل بحث نموده ایم اما در این مطلب قصد داریم توضیح بیشتری در رابطه با ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد را به شما ارائه دهیم. بعد از تصویب قانون«چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه امور این مناطق علی الخصوص در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و وابستگی امور اشتغال،بیمه،تردد و غیره،تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

در قانون ذکر شده سه منطقه ی کیش،قشم و چابهار بعنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بودند. اما با مصوبه جدید از سال 1382 به بعد مناطق متعددی از جمله آبادان،خرمشهر،جلفا و بندر انزلی نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین گردیدند.

قابل توجه هست در این مناطق در حال حاضر چندین هزار شرکت به ثبت رسیده و مشغول فعالیت هستند،لازم است به ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد به طور خلاصه بپردازیم.

حدود مقررات تاسیس و فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه «ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»مصوبه ی شماره ی 21453/ت 15011 ک مورخ 30/2/74 با اصلاحات بعدی بموجب تصویب نامه ی شماره ی 45052/ت 16874 ک مورخ 22/5/1375 و همچنین تصویب نامه ی شماره ی 57425/ت 18775 ه مورخ 22/12/1387 تعیین شده است.
ماده 5 مصوبه مزبور مشخص میکند:«انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری ذکر شده در قانون تجارت و قوانین مقرر شده در ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوع مربوطه قابل ثبت باشد .»در ماده ی 4 همین «ضوابط ثبت» گفته می شود :«هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد هویت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.»

موسسه حقوقی و ثبتی کریم خان آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه تاسیس موسسات یا انواع ثبت شرکت در مناطق آزاد می باشد .

این ماده برای اینکه شرکتی ثبت شده در منطقه محسوب شود دو معیار ارائه کرده است:

 • در منطقه ی آزاد ثبت شده باشد
 • وجود مرکز اصلی در همان منطقه

تبصره ی 1 ماده ی 4 بیان می کند:

از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند، از طریق شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مشغول شود باید در کشور تابع خود مطابق قوانین و مقررات کشور خود،به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور،شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.»

طبق تبصره فوق،شرکت خارجی(شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده)و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه ی آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند.

به تبعیت تاسیس شرکت در مناطق آزاد ، مقررات خاصی نیز بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در این مناطق برقرار است.

طبق ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،شعبه شرکت یا موسسه این گونه تعریف می شود : «شعبه یک شرکت یا موسسه شخصیت حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه ی اصلی که در خارج از منطقه آزاد ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه تابع می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس،شرکت یا موسسه غیر اصلی آن محسوب می شود.»

همچنین در ماده ی 2 آئین نامه ی مذکور بیان شده است:«شعبه شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیم فعالیت های شرکت اصلی را در منطقه آزاد انجام می دهد . فعالیت شعبه در محل تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.»

ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، تعریف نماینده شرکت یا موسسه «نماینده یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت به آن تفویض اختیار کافی داده است و تعهدها در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدهای شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.»

مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد :

بر اساس ماده ی 7 قوانین ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی واقع در مناطق آزاد به منظور ثبت شرکت ها یا موسسات تجاری میبایست مدارک مورد نیاز به شرح ذیل ارائه گردد:

 1. اظهارنامه ثبت
 2. اساسنامه شرکت
 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. صورتجلسه اولین هیات مدیره
 5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه انتخاب شده برای پرداخت حداقل 35% سرمایه ی تعهدی
 6. جواز فعالیت در منطقه صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذیصلاح

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 قوانین ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بسیاری باید به اداره ثبت شرکتها منطقه آزاد واصل شود که شامل:

 1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
 2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
 3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت دستورات و خطاها
 4. معرفی سایر شعبه ها یا نمایندگی های شرکت در ایران
 5. تعیین تابعیت شرکت خارجی

کلیه ی مدارک پیوست شده ی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شود و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای ارسال تقاضای ثبت شعبه باید به تایید نمایندگی ایران در کشور تابعه شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد حتما مجوز معتبر از شرکت بیمه مرکزی ایران دریافت شود .

موسسه حقوقی و ثبتی کریم خان آماده پاسخگویی به سوالات شما راجع به تاسیس موسسات یا انواع ثبت شرکت ها در مناطق آزاد می باشد .

تغییرات حقوقی شرکت در مناطق آزاد :

طبق ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی وظیفه دارند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و انتخاب مدبران در هیات مدیره،بازرسین، دارندگان حق امضاء ،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند . اطلاع ندادن بموقع رفع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی ذکر شده نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده محدود می باشد، ولی در قانون تجارت واضح مهلتی پیش بینی نگردیده است اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است.در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.

طبق ماده 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد» بشرح ذیل می باشد :

 • تغییرات در اساسنامه
 • تغییرات در مدیران و مدیرعامل
 • تغییرات در سرمایه
 • تغییرات در سهام سهامداران

در مورد شرکت های بیمه ای نیز بخاطر تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد،در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها احاطه دارند.

طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند.همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات،در صورت ورشکستگی یا ناتوانی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه مرکز می تواند پروانه فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.

همچنین طبق تبصره 1 ماده 4 آئین نامه ی اجرائی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

در این متن توضیحاتی در خصوص ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد ارائه شده است لازم به ذکر است که متقاضیان می توانند جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد از راهنمایی های مشاوران موسسه ثبت شرکت کریم خان بهره مند گردند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *