شرایط ثبت طرح صنعتی

شرایط ثبت طرح صنعتی


در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است:

” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور پیش گفته یا شکل، ظاهری خاص یا ویژه به محصول صنعتی یا دستی بدهد و به عنوان یک نمونه جهت تولید آن محصول اجرا کند.

شرایط ثبت طرح صنعتی

همین طور ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری کشور ما مصوب 1386 مربوط به طرح صنعتی تنظیم کرده است:

هر نوع مرکبی از خطوط یا رنگ ها و هر نوع طرح سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به نوعی که مرکب یا طرح یک محصول صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تبدیل کند طرح صنعتی است . در یک طرح صنعتی فقط دسترسی به یک حاصل فنی بدون تغییر ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.ثبت طرح صنعتی درطرح عملکردهای حقوقی، این اجازه را جهت طراح اعمال می کند که جلوگیری کپی و تقلید غیرمجاز از طرح به وسیله ی افراد غیر شود تا به این صورت بتواند از استرداد مالی سرمایه گذاری اعمال شده مطمن شوند .

بیان دیگر پشتیبانی از طرح های صنعتی به سود استفاده کنندگان و همگان هم خواهد بود، براینکه با توسعه شیوه های منصفانه و درست تجاری در بازار و مشتاق کردن نوآوری ها سبب می گردد که از حیث ظاهری زیبا، اجناس متنوع تری به بازار ارائه می گردد.

برای ثبت طرح صنعتی کسب شرایط تنظیم شده در قانون اجباری است . بعضی از این موارد ، ناظر به موارد پایه ای ثبت آن از جمله ابتکار بودن یا با مفهوم بودن که از آن ها به موارد ماهوی طرح صنعتی تفسیر می گردد و بعضی دیگر از موارد بازرس به روش مقرر اظهارنامه و مدارک و اسناد پیوست آن است که می توان از آن ها به عنوان موارد طرحی ثبت طرح صنعتی نام برد.

معرفی اثر به عنوان طرح صنعتی

قالبی به عنوان طرح صنعتی قابل ثبت است که سوی هنری مطلقی نداشته و توانایی این را داشته باشد که به عنوان طرح صنعتی به تفسیری که در قانون درآمده است مورد پشتیبانی قرار گیرد. درحالی واضح است که طرح های ظاهری می توانند در طرح عملکردی پشتیبانی دیگر مثل اجازه مولف یا کپی رایت مورد پشتیبانی قرار گیرند.

ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 کشورما هم در سمت تعریف طرح صنعتی منوط به موارد بالا سربسته بیان کرده است. چون به سبب ماده قید شده، طرح مورد تقاضایی پشتیبانی در شکل طرح صنعتی میبایست مرکبی از اشکال یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد. بدین معنی قصد طراح میبایست این باشد که طرحش توانایی نشان دادن یک فرآورده را داشته باشد و نیازش این است که طرح ذکر شده بر اساس قاعده ی که جهت کاربردی دارد رسم کند.

کاربرد صنعتی

از موارد سایر ماهوی طرح صنعتی این می باشد که طرح مورد پشتیبانی دارای کاربرد صنعتی باشد. به بیان دیگر طرح مورد پشتیبانی نباید دیدگاه هنری مطلق داشته باشد و میبایست این توانایی را داشته باشد که بر روی یک کالا بازتاب داده باشد و مقدمات تغییرات آن را ایجاد کند به شکلی که این تغییرات دید مصرف کنندگان را به خود جذب کند.

درحالی که الزامات بازتاب طرح بر روی محصولات از جمله صنعتی یا محصولی از صنایع دستی و باعث تغییرات در آن ها این است که طرح بر اساس قواعد طراحی صنعتی و واحد های ازقبل مشخص شده رسم شده باشد، در غیر این حالت قالب ذکرشده نمی تواند توانایی بازتاب روی اجناس را داشته باشد. به طور نمونه اگر طراحی مبادرت به رسم طرح مرتبط به یک لباس نموده که برعکس اصول پذیرفته شده در بازار فنی پوشاک باشد نمی تواند آن را به عنوان یک طرح ابتکار ثبت نمود مانند اینکه اشکال لباس را بر روی آن قرار دهد.

تبلور طرح روی کالا

توانایی (بازتاب) تبلور و پیاده شدن طرح بر روی اجناس و محصولات صنعتی یکی دیگر از موارد ماهوی ثبت طرح صنعتی است . با دقت شرایط بالا غیر قابل انکار است که طرح ازجمله شکل و ساختار و یا طرح های تزیینی میبایست این خصوصیات اهمیت را داشته باشند که در یک جنس استفاده شود تا شامل توصیف طرح صنعتی و در این شکل توانایی پشتیبانی باشند.

منحصر به فرد بودن طرح

مورد دیگر از موارد طرح صنعتی این می باشد که طرح صنعتی در قیاس با طرح های پیش از خصوصیات انحصاری بهره مند شود . به بیان دیگر طرح مورد تقاضا ثبت میبایست دارای ظاهری ویژه و انحصاری باشد ، به طوری واضح توانایی تعیین از دیگر طرح ها باشد.
به بیان دیگر، از دید ظاهر طرح میبایست با طرح هایی دیگر فرق داشته باشد که در دسترس همگان قرار گرفته است.

ابتکاری بودن طرح

ویژگی داشتن ابتکاری بودن یکی دیگر از موارد مورد نیاز جهت ثبت طرح است که در مقررات ملی بعضی از کشورها مشخص شده است. هدف از ابتکاری بودن طرح این می باشد که طرح نسبت به سطح علمی دارای قدم یا قدم های بیشتر باشد و یا همان طور که در اختراع اشاره کردیم ، جهت مالک مهارت عادی واضح و آشکار نباشد و یک قدم به جلو به شمار می رود.
به موجب قانون کشور ما به وجود آوردن تغییر در اجناس و محصول و فرق داشتن طرح مورد تقاضا ثبت با طرح های پیشین کفایت می کند که طرح را شامل توصیف تنظیم در ماده 20 قرار دهد.

جدید بودن طرح

با اهمیت ترین مورد جهت ثبت طرح های صنعتی این می باشد که طرح مورد تقاضا ثبت جدید یا دارایی نوآوری باشد و به طور خلاصه شکل جدید به شمارمی رود که پیش از زمان تسلیم اظهارنامه یا پیش از اولویت داشتن اظهارنامه برای ثبت ، برای در دسترس همگان قرار گرفته نشده باشد. مواردی که در ثبت جدید بودن طرح باید رعایت کرد:

1- یک شکل بودن طرح با طرح های پیش از او که ثبت شده اند

مادامی که طرح مورد تقاضا ثبت، مثل طرح های ثبت شده پیش از او باشد واجد شرط جدید نباشد و توان ثبت نمی باشد. همین طور به موجب ماده 21 قانون یادشده، مادامی که طرح پیش از ارائه اظهارنامه یا به موجب مورد پیش از اولویت داشتن اظهارنامه جهت ثبت، به هر روش مورد استفاده قرار گرفته و دسترس عموم قرار گرفته باشد قابل ثبت نیست.

2- افشاء نکردن اطلاعات

مادامی که طرح مورد تقاضا ثبت، پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا به موجب مورد پیش از اولویت داشتن اظهارنامه برای ثبت، در دسترس قرار گرفته باشد واجد شرط جدید نبوده و قابل ثبت نمی باشد. .ابزار و اسباب افشاء موضوعیت ندارد و می تواند به شکل کتبی یا شفاهی باشد. بدین معنی اگر اطلاعات مرتبط به طرح در یک جمع تسلیم شده باشد یا اینکه خصوصیت های طرح در یک محلی مورد نمایش قرار گرفته باشد یا جهت فروش به بازار ارائه شده باشد، می تواند تحت شرایطی سبب از بین رفتن تازگی طرح و حاصل عدم ثبت آن گردد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران با استفاده از خدمات بهینه در راستایی شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *