شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی


نکاتی در خصوص شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

“دریافت سریع کارت بازرگانی در موسسه تخصصی حقوقی ثبت کریم خان”

کارت بازرگانی جزمدارک اصلی وضروری در رابطه با مبحث واردات و صادرات به شمار می رود.با داشتن کارت بازرگانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر ماده 2قانون صادرات و وادرات این امکان را بوجود می آید به تجارت های خارجی خود بپردازند.

 شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

 

درخصوص ماده یک آیین نامه که در رابطه با صدور کارت بازرگانی،اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کشور ما به کارهایی بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه مشغول هستند درصورت رعایت موارد نام برده در قسمت زیر و با همراه داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخواست صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان ها را بنمایند.

کارت بازرگانی را هم بصورت حقیقی و هم حقوقی قابل دریافت می باشد.اسباب صدور کارت بازرگانی به شرح زیر است :

الف)اشخاص حقیقی:

 1. دارائی حداقل 24 سال تمام
 2. داشتن محل کسب
 3. شخص حقیقی حداقل باید سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا دارائی مدارک تحصیلی در رشته تجارت باشد و با ارائه مدرک مثبته ازگواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشته باشد .
 4. آشنایی به امورو قوانین و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
 5. داشتن شایستگی مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
 6. دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
 7. داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
 8. تحویل دادن تعهد در مورد پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل قوانین که در خصوص مواردی که ازطرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین طریقه سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردیده است.
 9. دادن تعهد حاکی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی
 10. ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای داوطلبان تمدید کارت بازرگانی

تذکر : در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد غیرواقعی،کارت بازرگانی شخص ابطال و مراتب به سازمان های مربوطه اطلاع داده خواهد شد.

موارد دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی به شرح زیر می باشد:

 1. دارا بودن تمامی شرایط اعلام شده در قسمت فوق به جز برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
 2. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
 3. عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور(در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید).

ب – اشخاص حقوقی:

 1. شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که درکشورما ثبت شده اند و به امور بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارت کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
 2. شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط نام برده در قسمت الف باشند.
 • تبصره 1- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع صلاحیت دار برای اتباع خارجی.
 • تبصره 2-تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع
 • تبصره 3-چنانچه برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت شده اند کارت بازرگانی صادر می گردد که متقابلاَ کشور مذکورآنان هم همین حق را برای ایرانیان مقیم همان کشور محفوظ بدارد.

طبق ماده 5 آیین نامه، در صورت تشخیص رد صلاحیت دارنده کارت از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی ممانعت گردیده و در صورت نیاز از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.

ودر آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در عرصه ی اخذ و تمدید کارت بازرگانی سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *