شرایط تاسیس و ثبت شرکت بیمه

شرایط تاسیس و ثبت شرکت بیمه


ثبت شرکت بیمه

اگر از شرایط تشکیل و ثبت شرکت بیمه شناخت کافی ندارید می توانید تا انتهای این مطلب با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید و بر اطلاعات خود در این رابطه بیافزایید.پیش از تشکیل شرکت بیمه لازم است بدانید بیمه قراردادی می باشد که بر اساس آن شرکت بیمه (بیمه گر) تعهد می نماید که در مقابل مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه گذار) به او پرداخت می نماید، ضررهایی را که طی حادثه ای ناخواسته به بیمه گذار وارد می گردد جبران کند. پولی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می نماید حق بیمه و آن چیزی را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.

شرایط تاسیس و ثبت شرکت بیمه

انواع بیمه

 1. بیمه ی اشیاء: بیمه ی باربری، بیمه ی آتش سوزی، بیمه ی دزدی ، بیمه ی بدنه اتومبیل
 2. بیمه ی اشخاص: بیمه ی عمر، بیمه ی از کار افتادگی، بیمه ی بازنشستگی، بیمه ی درمانی ،بیمه ی حوادث
 3. بیمه ی مسئولیت : بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه ،بیمه ی مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه در ایران

در سال 1308 هجری قمری که ناصرالدین شاه قاجار بر کشور حکومت می نمود، امتیاز موسسه ای به نام اداره ی حمل و نقل و سازمان بیمه در سراسر ایران را به فردی از اهالی کشور روسیه به نام “لازارپولیا کوف” واگذار نمودند. پس از آن سایر شرکت های خارجی نیز نسبت به تاسیس شرکت بیمه در ایران اقدام نمودند، نظیر شرکت آلیانس، یورکشایر، رویال و … که به علت عدم وجود شرکت بیمه ی ایرانی بازرگانان و تجار و موسسات به اجبار جهت انجام خدمات بیمه ای مورد نیاز خود به این شرکت ها مراجعه می نمودند.

اولین شرکت بیمه ی ایرانی در سال 1314 به نام شرکت سهامی بیمه ی ایران با سرمایه ای در حدود 20 میلیون ریال تشکیل شد که توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت. در 7 اردیبهشت 1316 اولین قانون بیمه شامل 36 ماده تصویب شد که هنوز هم دارای اعتبار می باشد.

بیمه ی مرکزی ایران نیز در سال 1350 تاسیس شد که به سبب ماده ی یک قانون تأسیس خود، از جمله وظایف آن می توان به تنظیم و تعمیم و راهنمایی امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گزاران و صاحبان حقوق آن ها و همچنین اعمال نظارت به فعالیت های موسسات بیمه در ایران اشاره نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام شرکت های بیمه ی خصوصی در ایران ملی شدند و از سال 1367 نیز مطابق با قانون اداره ی امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1367، انجام تمام عملیات بیمه به چهار شرکت بیمه یعنی بیمه ی ایران، بیمه ی البرز، بیمه ی آسیا و بیمه ی دانا منحصر شد.

فرانشیز:

فرانشیز به مبلغی از خسارت می گویند که بر عهده ی خود بیمه گذار قرار می گیرد و بیمه گر نسبت به پرداخت مبلغ تعهدی ندارد. به عنوان مثال در صورتی که فرانشیز بیمه ی خدمات درمانی 20 درصد معین گردد، بیمه گزار می بایست 20 درصد هزینه های درمان را به شخصه پرداخت کند. یا در صورتی که فرانشیز خسارت اتومبیلی 14000 تومان مشخص گردد، شرکت بیمه تا مبلغ خسارت مذکور هیچ گونه مسئولیتی ندارد و چنانچه مبلغ خسارت از این رقم بیشتر شود، شرکت بیمه اضافه ی مبلغ خسارت را تا فرانشیز می پردازد.

شرایط تشکیل شرکت های خدمات بیمه ای

مطابق با ماده ی 7 آیین نامه ی 75، ثبت نمایندگی حقوقی و هر نوع تغییرات بعدی نظیر تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه ی شرکت، ترکیب سهامداران، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ی آن، به رعایت مقررات این آیین نامه، به اعلام شرکت بیمه ی طرف قرارداد و موافقت بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران بستگی خواهد بود. بر اساس آیین نامه شرایط و ضوابط تشکیل شرکت های خدمات بیمه ای به ترتیبی می باشد که ثبت کریم خان در ذیل بیان نموده است:

 1. تشکیل و ثبت در چهارچوب شرکت های سهامی خاص یا شرکت های تعاونی متداول
 2. تهیه و تنظیم اساسنامه مطابق با نمونه ای که بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است.
 3. موضوع فعالیت نماینده ی حقوقی به صورت انحصاری نمایندگی بیمه باشد.
 4. تعداد اعضای هیات مدیره حداقل 3 نفر باشد.
 5. دارا بودن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه ی اولیه
 6. ارائه ی گواهی نامه ی بانک بیانگر پرداخت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه ی نماینده ی حقوقی
 7. ارائه ی لیست کامل اسامی سهامداران، مدیران و مقدار سهام هر کدام از آن ها
 8. ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری بر اساس بند ث ماده ی 5 آیین نامه ی 75
 9. مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره می بایست دارای شرایط مندرج در ماده ی 5 این آیین نامه باشد.
 10. ارائه ی صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
 11. ارائه ی اظهارنامه ی ثبت نمایندگی حقوقی و پرداخت به نام آن

تبصره 1- سهامداران نمایندگی حقوقی می بایست حتما اشخاص حقیقی باشند و موظف می باشند مبلغ سرمایه ای که تعهد نمودند را حداکثر طی مدت 2 سال پرداخت نمایند.
تبصره 2- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، بعد از تایید توسط بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات وابسته به آن ها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و محاسبه کنندگان خسارت بیمه ای و کارکنان هر کدام از آن ها قادر نیستند در نمایندگی حقوقی بیمه مقام و یا سهمی داشته باشند.

سایر شرایط مرتبط با ثبت شرکت بیمه

هر شخص حقیقی که متقاضی اخذ پروانه ی نمایندگی بیمه می باشد باید دارای شرایطی باشد که ثبت شرکت کریم خان به بیان آن ها پرداخته است:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
ب – اعتقاد به اسلام با یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
پ- عدم اعتیاد به مواد مخدر
ت- عدم حجر
ث- عدم سوء پیشینه ی کیفری و همچنین نداشتن سابقه ی محکومیت به جرائم مذکور در ماده ی 64 قانون تاسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری
ج- دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان)
چ- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته ی بیمه (و یا رشته های دیگر با گرایش بیمه) بدون نیاز به دارا بودن سابقه ی کار بیمه ای، یا دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه ی کار بیمه ای فنی و تخصصی و یا داشتن حداقل مدرک کارشناسی در دیگر رشته ها با دو سال سابقه ی کار بیمه ای فنی و تخصصی، یا داشتن حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه ی کار بیمه ای فنی و تخصصی

تبصره 1. متقاضیانی که سابقه ی کار ندارند، می بایست دوره ی آموزشی مرتبط با آن را حداقل به مدت 120 ساعت مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده توسط بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت بیمه و با موسسات آموزشی که مورد تایید بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد بگذراند و گواهی نامه ی قبولی را ارائه کند.
تبصره 2. اعطای پروانه ی نمایندگی به متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم می باشند، مشروط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت بیمه ی ذیربط صورت خواهد گرفت.

ح- موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تبصره- بیمه ی مرکزی قادر است برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت های بیمه یا موسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده ی بیمه واگذار کند.

خ- تمام متقاضیان نمایندگی بیمه مکلف به گذراندن یک دوره ی کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه ی مربوطه می باشند.

نکات مهم در خصوص تشکیل و ثبت شرکت بیمه

 • نماینده ی حقوقی مکلف می باشد ترازنامه و حساب سود و ضرر خود را بر اساس فرم نمونه ای که بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم نموده و آن ها را به شرکت های بیمه ابلاغ نماید، و بعد از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه ای از آن را جهت ارزیابی، بررسی و تایید به شرکت بیمه ی طرف قرارداد ارسال کند.( ماده 8 آیین نامه 75 )
 • نماینده ی حقوقی مکلف می باشد در هر سال مالی حداقل 10 درصد از سود سالانه ی خود را به میزان سرمایه به عنوان پس انداز سرمایه ای در حساب های خود لحاظ کند.( تبصره 2 ماده 8 آیین نامه )
 • شرکت بیمه می تواند مطابق با ضوابط ابلاغی بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی حقوقی خود مجوز تشکیل شعبه بدهد منوط بر آنکه مسئول شعبه شرایط نماینده ی حقیقی را داشته باشد.( ماده 10)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *