دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام


چگونگی دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

یکی از با ارزش ترین و اهمیت ترین شرکت های موثر در اقتصاد کشور است که به پشتیبانی سرمایه های توزیع شده فعالیت اقتصادی باعث گسترش و پیشرفت می شود را شرکت سهامی عام می گویند . ماده 1 لایحه تصریح بخشی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 شرکت سهامی را به شرح زیر توضیح داده است :

” شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام توزیع شده و تعهد مالکین سهام در دایره مبلغ اسمی آن هاست”.

دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

انواع شرکت سهامی

  1.  سهامی عام
  2.  سهامی خاص

شرکتی که سرمایه آن به سهام توزیع شده است را شرکت سهامی عام می نامند . سرمایه ای که تاسیس کنندگان آن بخشی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم تهیه میشود .

شرکت سهامی

تکمیل ترین گونه از شرکت های سرمایه ای می باشد که شرکا در آن مالکین سهام یا سهامداران محسوب میشود.جهت تشکیل شرکت سهامی عام می بایست شرایط متعدد گذراند که هر شرایط و مرحله اصول تخصصی خود را دارد . تهیه مدارک و اسناد اولیه یکی راه ها از این مراحل است . دریافت گواهی از بانک از مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام می باشد. در متن زیر به توضیح آن میپردازیم.

تهیه مدارک و اسناد اولیه

گام اول از تاسیس این گونه شرکت تکمیل اسناد و مدارکی است که جهت اخذ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت لازم است . د رحالی که در این قسمت از مقدمات فقط تاسیس کنندگان شرکت نقش ایفای می نمایند. ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله از تشکیل شرکت را به صورت زیر توصیف می کنیم:

” جهت تشکیل شرکت های سهامی عام ، تاسیس کنندگان میبایست حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود متعهد شده و حداقل 35 درصد مبلغ متعهد شده را در حسابی به اسم شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها نگه داری و بعد از اظهارنامه ای به پیوسته شکل اساسنامه شرکت و شکل اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای تمامی تاسیس کنندگان رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در قسمت های که ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک مکان، ارائه و رسید تحویل بگیرد”.

هر کدام از اسناد نام برده دارای اهمیت و مقام حقوقی تخصصی دارد و بعضی از آن ها نه فقط در مرحله تاسیس شرکت بلکه بعد از تشکیل آن نقش به سزایی را دارند . زیرا ، لازم است تا این مرحله ابتدایی و چگونگی و خصوصیات مدارک یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.

دریافت گواهی از بانک

اولین گام در این مرحله ، افتتاح حسابی در یکی از بانک ها به اسم شرکت سهامی عام در حال تشکیل و تعهد 20% از سرمایه تنطیم شده و پرداخت نقدی یا دادن غیرنقدی 35% از 20% از طرف تاسیس کنندگان است . بنابراین که مادامی جهت شرکت در حال تاسیس 10 میلیون ریال سرمایه در نظر باشد ، تاسیس کنندگان مبیایست 2 میلیون را تعهد نموده و 700 هزار ریال را پرداخت کنند.شرطی که قابل توجه است ، مزایایی است که در تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به تاسیس کنندگان داده شده است و آن اجازه ارائه سرمایه غیرنقدی به جای نقدی است. طبق تبصره نام برده :

” زمانی که بخشی از تعهد به شکل غیرنقدی باشد میبایست مثل آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که جهت پرداخت مبلغ نقدی حساب افتتاح شده است تصدیق و گواهی بانک را به پیوسته اظهارنامه و ضمیمه آن به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند .”

این در صورتی است که پذیره نویسان، معمولاً با پرداخت نقدی میبایست به تعهد سهام اقدام نمایند.مورد دیگری که در همین مورد مکان نقد و درنگ است ، عدم نیاز به جذب نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان ارائه سرمایه غیرنقدی به بانک می باشد. که از ماده 76 لایحه اصلاحی که تنظیم کرده ” در حالی که یک یا چند نفر از تاسیس کنندگان آورده غیرنقد داشته باشند …. ” ، این طور به نظر می آید که جذب نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان ارائه سرمایه غیرنقدی به بانک اجباری نیست، بلکه این امر باید قبل از فراخوان مجمع صورت پذیرد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت دریافت گواهی از بانک در تشکیل و ثبت شرکت سهامی عامدر خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *