مراحل و شرایط ثبت شرکت نسبی :

ثبت شرکت کریم خان قصد دارد در این مقاله تمامی نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت نسبی را تشریح نماید. ابتدا لازم است بدانید نام شرکت نسبی برگرفته از سطح مسئولیت شرکای آن است. بر اساس ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی می باشد که جهت امور تجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل شده و مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان است.

شرکت نسبی یکی از انواع شرکت های اشخاص بوده و همچنین شرکتی تجاری است. شرکت نسبی به قانون ایران اختصاص دارد و در کشورهای اروپایی شرکتی با این عنوان وجود ندارد. شرکت نسبی نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی می باشد ، زیرا با کمی مسامحه می توان گفت : تنها وجه تمایز این دو شرکت ، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. زمانی می توان شرکت نسبی را تشکیل شده نامید که تمام سرمایه ی نقدی آن پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی آن تقویم و تسلیم شود.

شرکت نسبی مشابه شرکت تضامنی می باشد با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا متضامنا در مقابل طلبکاران مسئول پرداخت قروض شرکت می باشند اما در شرکت نسبی بنا بر ماده ی 186«اگر اموال شرکت نسبی برای پرداخت همه ی قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول پرداخت قروض شرکت است» به عنوان مثال شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که نفر اول نصف سرمایه ی آن را پرداخت کرده و نفر دوم ربع آن را و دو نفر باقی مانده بطور مساوی ربع دیگر را پرداخت نموده اند، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،باید شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک، یک هشتم آن را بپردازند. ثبت شرکت کریم خان در ادامه به نحوه ی نامگذاری شرکت نسبی پرداخته است.

نام شرکت نسبی :

بر اساس ماده ی 184 «در نام شرکت نسبی باید عبارت(شرکت نسبی) و لااقل نام یک نفر از شرکا قید گردد. در صورتی که نام شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد ، پس از نام شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی مانند (شرکا) و یا (برادران) ضروری است».بنابراین در نام شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی، به دلیل اهمیت شخصیت شرکا، باید نام شریک یا برخی از شرکا قید گردد و نام هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .

نامگذاری غیر قابل قبول برای شرکت نسبی:

 • شرکت نسبی احمد و حسن و حسین
 • شرکت نسبی احمد و شرکا
 • شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها

جهت تعیین نام شرکت خود و به ثبت رساندن آن به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید تا از مشاوره ی کارشناسان این مجموعه بهره مند شوید.

ارکان اصلی شرکت نسبی :

در قانون تجارت، برای ارکان شرکت نسبی تعریفی وجود ندارد اما از چند ماده ای که به طور اجمالی موضوعات مربوط به شرکت های نسبی را مطرح می سازد این چنین استنباط می گردد که ارکان اصلی اینگونه شرکت ها مدیر و همه شرکا می باشند.

موضوع شرکت نسبی:

موضوع شرکت نسبی همواره تجاری می باشد و امور غیر تجاری نمی تواند موضوعی برای شرکت نسبی باشد.

مدیر شرکت نسبی :

قوانین و مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عینا مانند شرکت تضامنی می باشد. بدین صورت در شرکت نسبی نیز حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی آن در مقابل شرکت مانند مسئولیت وکیل است.

نکات مهم درباره شرکت نسبی:

بر اساس ماده 123 قانون تجارت ( در شرکت نسبی هیچ یک از شرکای شرکت نمی تواند سهم خود را به شخص دیگری انتقال دهد مگر با رضایت تمام شرکاء ) ، تمام شرکاء ذکر شده در این ماده ضروری است و نمی توان در شرکت نامه یا هر توافق دیگری برخلاف آن پیش بینی کرد. تا قبل از اینکه شرکت نسبی منحل گردد طلبکاران شرکت می توانند طلب خود را از خود شرکت دریافت کنند اما بعد از منحل شدن شرکت نسبی طلبکاران می توانند بابت طلب خود به تک تک شرکاء مراجعه نمایند.

مزایا و معایب ثبت شرکت نسبی:

در شرکت های نسبی هر شریک به اندازه ی سرمایه‌ ای که در شرکت دارد از سود و ضرر برخوردار می‌شود، بجز در مواقعی که اساسنامه شرکت به صورت دیگری تعیین کرده باشد. اما در صورتی که دارایی های شرکت برای تایید کردن دین آن کافی نباشد، اعضای شرکت به میزان سرمایه در مقابل اشخاص ثالث مسئول پرداخت دین هستند مگر اینکه شرکت نامه یا اساسنامه ی شرکت نسبی نوع دیگری مقرر کرده باشد. بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء تاثیر دارد و در مورد اشخاص ثالث کارکرد ندارد.

ثبت شرکت نسبی :

جهت تشکیل و ثبت شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم نموده و سرمایه بطور کامل پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود. زمانیکه سرمایه بطور کامل پرداخت نشده باشد شرکت به وجود نمی آید. مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا باید در اساسنامه و شرکتنامه و در صورتیکه یکی باشند بعنوان قرارداد شرکت نسبی در آن ها مشخص شود.

سامانه تخصصی ثبت شرکت کریمخان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه امور ثبتی و حقوقی ، بهترین مشاور و راهنمای متقاضیان ثبت شرکت نسبی می باشد.

شرایط اساسی جهت ثبت شرکت نسبی :

 • وجود حداقل دو شریک
 • پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (بر اساس ماده 122 قانون تجارت تقویم سرمایه غیر نقدی باید با رضایت تمام شرکا انجام گیرد،بنابراین انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری مطابق قانون الزامی است)
 • باید در نام شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یکی از شرکا قید گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت نسبی:

 1. شرکتنامه ی تکمیل شده و امضا شده در 2 نسخه
 2. تقاضانامه ی تکمیل شده و امضا شده در 2 نسخه
 3. اساسنامه ی تکمیل شده و امضا شده در 2 نسخه
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع به دریافت مجوز نیاز داشته باشد.
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت تمام شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
 8. صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین با امضای آنان در 2 نسخه
 9. صورتجلسه ی هیات مدیره با امضای آنان در 2 نسخه
 10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام گیرد.

متقاضیان گرامی پس از تکمیل نمودن مدارک فوق می توانند به ثبت شرکت کریمخان مراجعه نمایند تا ثبت شرکت نسبی آن ها با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان انجام گیرد.

ثبت شرکت نسبی به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت محسوب می شود. بر اساس ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت تمام شرکت های تجاری را ضروری دانسته است، ثبت شرکت تکمیل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی می باشد. طبق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه ، اقدام بعدی پس از ثبت شرکت نسبی آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *