ثبت شرکت قلاب دوزی

ثبت شرکت قلاب دوزی


نکاتی در خصوص ثبت شرکت قلاب دوزی

در صورتی که می خواهید در خصوص ثبت شرکت قلاب دوزی اطلاعات بیشتری داشته باشید موسسه ثبت شرکت کریمخان در این مورد برای شما توضیحاتی را ارائه داده است.

قلاب دوزی در حقیقت عبارتست از دوختن ابریشم بر پارچه ی ماهوت.در فرهنگ معین قلاب دوزی به مفهوم دوختن نقش و نگار، از ابریشم یا خامه یا رشته های طلا و نقشه به روی پارچه با قلاب آمده است.

نقش هایی که در هنر قلاب دوزی به کار می روند دو نوع هستند :

 1. گلدوزی که از دیرباز رواج داشته و به صورت الگویی ثابت استفاده می شود.
 2. نقش های ابداعی به گونه ای که با نقش های قدیم سازگار باشد.

تاریخچه قلاب بافی در ایران به سال 550 پیش از میلاد می رسد.لازم به ذکر است که برای اولین بار در ایران نمونه هایی از قلاب دوزی و ملیله بافی بواسطه باستان شناسان در منطقه ی ” لولان ” یافت شده است . امروزه ، در بین توده های مردم، قلاب بافی یا قلاب دوزی به عنوان یک هنرخاص پر طرفدار قلمداد شده است .
شرکت تجاری در حقیقت سازمانی است که متشکل از دو یا چند عضو است که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در میان می گذارند تا به عملیات تجاری پرداخته و منافع و زیان های حاصل را نیز بین خود تقسیم نمایند.

قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل سرشماری نموده است :

 1. شرکت های سهامی ( براساس ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت با مسئولیت محدود
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی عام :

به شرکتی گفته می شود که تاسیس کنندگان آن میبیاست جها تامین بخشی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) همچنین مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می پذیرد.

شرکت سهامی خاص :

به شرکتی گفته می شود که تمامی سرمایه آن توسط خود موسسین تامین می گردد،حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز باید حداقل سه نفر باشند. ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در قبال قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت تضامنی :

به شرکت هایی گفته می شود که به منظور انجام امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردند.شرکاء در برابر دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، ذکر نام یکی از شرکاء در ادامه نام شرکت الزامی می باشد و این امر به سبب اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

شرکت با مسئولیت محدود :

به شرکتی گفته می شود که میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل می گردد.مسئولیت شریک در برابر قروض و دیون شرکت به میزان سهامی است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.تفاوت این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه سهامی صادر نمی گردد و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.اما در شرکت های سهامی، سهام منتشر نشده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود اما در شرکت های سهامی عام و خاص در این شرایط شرکت کار خود را ادامه می دهد.

شرکت نسبی :

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکتی است که برای امور تجاری،با نام مخصوص میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی می باشد اما مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری نموده است.در شرکت های مختلط غیر سهامی، سهام قابل نقل و انتقال نیست و شرکت با فوت،حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می شود.

شرکت مختلط سهامی :

به شرکت هایی گفته می شود که با نام مخصوص میان یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می گردند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این شرکت مختلط سهامی،سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی به شرکت هایی گفته می شود که برای رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارد.هم اکنون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در شهریور 1370 به تصویب رسیده است بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.

لازم به ذکر است از بین شرکت های تجاری، اکثر شرکت هایی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می شوند شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود هستند.

در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان نکات دقیق تری در خصوص ثبت شرکت قلاب دوزی به شما ارائه می دهد.

ثبت شرکت قلاب بافی

شرکت قلاب دوزی را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند.موسسه ثبت شرکت کریم خان در مطالب ذیل شرایط و مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت قلاب دوزی را توضیح می دهد.

شرایط ثبت شرکت قلاب دوزی به صورت شرکت سهامی خاص

 1. براساس ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد.
  ( + 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند) ، حداقل ۳۵درصد سرمایه باید به صورت نقدی پرداخت گردد.
 2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.( ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت )

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت قلاب دوزی سهامی خاص :

 1. دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
 2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
 3. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در حال تاسیس همراه با فیش پرداختی
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیازمند مجوز باشد.
 5. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
 6. گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
 7. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
 8. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
 9. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

همچنین ثبت شرکت کریم خان شرایط و مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت قلاب دوزی با مسئولیت محدود را به شما ارائه می دهد.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت قلاب دوزی با مسئولیت محدود:

 1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد.
 2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
 3. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه اخذ کند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت قلاب دوزی با مسئولیت محدود به شرح ذیل میباشد :

 1. تکمیل دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود که توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.
 2. تکمیل دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.
 3. ارائه دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.
 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره توسط سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 5. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد.
 6. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی سهامداران و چنانچه که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
 7. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 8. گواهی عدم سوءپیشینه
 9. معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس همراه با آخرین تغییرات آن.
 10. تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 11. دریافت مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ‌ها

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *