ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها

ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها


در آمدی بر ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها

در این مطلب موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها توضیحاتی را به شما علاقمندان ارائه می دهد.

• شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی (co-operative) مشارکتی است که عده ای از افرادی که صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلا خویشاوند،دوست،همسایه یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام،تعاونی درست می کنند،سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می نمایند؛ درواقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر،جمعیتی کوچک را پدید می آورند.

• اهداف شرکت های تعاونی :

ماده 1 قانون بخش تعاونی،اهداف بخش تعاونی را چنین احصاء نموده است :

 1. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسالیل کار ندارند.
 2. قرار گرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله در اختیار نیروی کار وتشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
 3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
 4. ایجاد وتأمین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
 5. توسعه وتحکیم و مشارکت و تعاون عمومی بین همه ی مردم
 6. پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم و اضرار به غیر
 7. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

درآمدی بر ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها

در مطالب پیشین سایت ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تعاونی سخن گفته شد،در این مطلب قصد داریم در خصوص ثبت شرکت تعاونی آموزشگاه ها به بحث بپردازیم.

• انواع شرکت های تعاونی :

شرکت های تعاونی را عمدتاً می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی،توزیعی و یا ( تولیدی_ توزیعی ) قسمت کرد :

 • شرکت تعاونی تولیدی
 • شرکت تعاونی توزیعی
 • شرکت تعاونی تولیدی_توزیعی

شرکت تعاونی تولیدی: براساس ماده 190 قانون تجارت،شرکت تعاونی تولیدی جهت اشتغال اعضاء به وجود می آید که در زمینه تولیدات مربوط به کشاورزی،پرورش و صید ماهی، دامداری،دامپروری،تولیدات صنعتی،معدنی و احداث مسکن و یا کارهای فرهنگی به فعالیت می پردازند.

شرکت تعاونی توزیعی: شرکت تعاونی توزیعی (مصرف) براساس ماده 192 قانون تجارت به شرکت های تعاونی اطلاق می شود که برای مصارف مشترک اعضاء تأسیس شده که در زمینه امور مربوط به تهیه مسکن و یا تهیه و توزیع کالا وآموزشی،بهداشتی و درمانی ویا سایر امور به فعالیت می پردازد.

شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی: شرکت تعاونی که علاوه بر فعالیت تولیدی،فعالیت توزیعی نیز داشته باشد تعاونی تولیدی_ توزیعی نامیده می شود.

• شرکت تعاونی آموزشگاه ها :

براساس ماده 87 شرکت های تعاونی،شرکت تعاونی آموزشگاه ها شرکتی است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش برای آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون به منظور تحقق تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:

 1. ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیل و مصرفی اعضاء
 2. تاسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء
 3. خرید مصنوعات و کاردستی اعضاء از جانب شرکت و فروش آن
 4. تشویق اعضاء به پس انداز
 5. تدارک وسائط نقلیه جهت ایاب و ذهاب اعضاء
 6. تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضاء
 7. ایجاد رستوران و کافه به منظور استفاده اعضاء

• هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاهها

براساس ماده 87 قانون شرکت های تعاونی،هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاه ها تعمیم اصول تعاون جهت آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی میان دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش عالی است و به این ترتیب کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی و مدارس راهنمایی و دبیرستان ها و همچنین دانشجویان آموزشکده ها،دانشکده ها و دانشگاه ها به واسطه پرداخت بهای یک سهم قادر به عضویت در شرکت های تعاونی خواهند بود.

ثبت کریم خان در ادامه به توضیح انواع شرکت های تعاونی آموزشگاه ها می پردازد.

• انواع شرکت های تعاونی آموزشگاه ها

 • شرکت های تعاونی آموشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی رسیده اند.
 • شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی نرسیده اند.

شرکت های تعاونی آموزشگاه ها با توجه به این که دو گروه سنی ( دانشجویان مراکز آموزشی که به سن قانونی رسیده اند و دانش آموزان مدارس قبل از دبستان،مدرسه راهنمایی و دبیرستان اند) تشکیل می شود و شرایط خاص و ویژه ای در تشکیل و مدیریت دارند.

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریمخان در ادامه در خصوص مشخصه های شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به شما توضیحات بیشتری را ارائه می دهد.

• خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاهها :

خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاه ها را می توان به اختصار اینگونه شرح داد:

 1. شرکت های تعاونی آموزشگاه ها عموما به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با عضویت دانشجویان (با سن قانونی) به وجود می آیند و آنها که با عضویت دانش آموزان (کمتر از سن قانونی) تشکیل می گردند.
 2. قانون حاکم بر شرکت های تعاونی آموزشگاه های با عضویت دانشجویان،قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی می باشد و اعضای این شرکت های تعاونی می توانند با توجه به قانونی که در متن فوق ذکر گردید با دریافت مجوز از وزارت تعاون به تأسیس و تشکیل شرکت تعاونی اقدام بپردازند،پس بنابراین این نوع شرکت ها پس از تأسیس میبایست در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد و اسامی مدیران و بازرس/بازرسان برگزیده شده،براساس قانون،از جانب آن اداره اعلام شده و در روزنامه رسمی نوشته شده و انتشار یابد.این شرکت ها می توانند به طور مستقل و براساس اساسنامه خود اقدام به عملیات تجاری نموده و به نام شرکت نزد بانک ها به افتتاح حساب بپردازند.برعکس،شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آنها هنوز به سن قانونی نرسیده اند،پس از تشکیل میبایست در دفتر مخصوصی در ادارت آموزش و پرورش مناطق مربوطه که مختص به این امر است به ثبت رسد و از طرف ادارات مربوطه تاریخ تشکیل و شماره ثبت و همچنین تاریخ انحلال آن ( در صورت انحلال) برای اطلاع به وزارت تعاون فرستاده شود.
 3. سن قانونی برای معامله 18 سال است.پسر به شرط رسیدن به 15 سال و دختر به شرط رسیدن به 9 سال اگر چه براساس قانون مدنی ایران بالغ به شمار می روند و می توانند ازدواج کنند،اما در صورتی که قصد تصرف و مداخله در امور مالی خود را داشته باشند و یا استیفای حق نمایند،پیش از رسیدن به سن 18 سال باید رشد خود را در محکمه به ثبوت برسانند و حکم رشد خود را از دادگاه اخذ نمایند.با این توضیح که انسان ایرانی به شرط رسیدن به سن 18سال رشید به شمار می رود و می تواند در امور مالی خود دخل و تصرف داشته باشد و یا به استیفای حقوق خود بپردازد ( مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود) در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که با اعضای کمتر از 18 سال و معمولا در مدارس ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان تاسیس می گردد اگر چه اعضای هیئت مدیره از میان اعضای شرکت برگزیده می شوند،اما براساس اصول حقوقی ذکر شده براساس قانون مجاز به انجام عملیات تجاری به صورت مستقل نخواهند بود و یا نمی توانند با امضای خود به صدور اسناد تعهد آور بپردازند و یا نسبت به افتتاح حساب در بانکی اقدام کنند ( زیرا بانک ها بنا به دلایل فوق اصولا حسابی به نام آن شرکت با امضای اعضای کمتر از 18 سال افتتاح نمی کنند و اسناد تعهدآوری از قبیل چک و غیره را به آن ها ارائه نمی دهند) بنابراین در این شرکت ها مدیر عامل و حسابدار شرکت حتما میبایست از طرف کارکنان آن مدارس و ترجیحا از میان افرادی که کلاس های آموزش تعاون را دیده باشند برگزیده شوند و تنها این اشخاص حق امضای اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته ها و صدور سهام را دارند.

• نکات قابل توجه در مورد شرکت های تعاونی آموزشگاه ها :

 1. در شرکت های تعاونی آموزشگاهها معمولاً اعضای هیأت مدیره باید حداقل 5 نفر و اعضای علی البدل حداقل 2 نفر باشند.
 2. با توجه به اینکه ابتدای سال تحصیلی در ایران از اول مهر و انتهای آن در آخر شهریور سال بعد است،دوره مالی شرکت های تعاونی آموزشگاه ها با دیگر تعاونی های مصرحه در قانون تشکیل شرکت های تعاونی متفاوت است و با سال تحصیلی مطابقت داده شده است و به جز سال اول تاسیس،دوره مالی تعاونی های آموزشگاه ها از اول مهر تا شهریور سال بعد است.
 3. حداقل بهای هر سهم در شرکت های تعاونی آموزشگاهها ده ریال و حداکثر بهای هر سهم یکصد ریال می باشد و به سبب تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاه در مدارس،اعضای آن به سن قانونی نرسیده و نمی توانند در مال خود تصرف داشته باشند و در کل از لحاظ قانونی نمی توانند به انجام معامله ای بپردازند،همچنین اولیای قانونی آن ها می بایست سهام آنها را خریداری نمایند.
 4. در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها اعضایی که فارق التحصیل می شوند حداکثر معادل ارزش روز سهام،با تصویب هیأت مدیره،در مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی و بهای سهام اعضایی که به عللی در سال تحصیلی از موسسه آموزشی خارج می شوند و بدین ترتیب فاقد شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه می شوند،با تصویب هیأت مدیره،حداکثر معادل ارزش روز سهام بلافاصله قابل پرداخت خواهد بود.

در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها و همچنین اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت تعاونی توضیحاتی را ارائه می دهد.

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به شرح ذیل می باشد :

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
 • خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
 • عدم عضویت در شرکت های تعاونی مشابه
 • درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت های تعاونی:

به منظور ثبت شرکت های تعاونی تهیه و ارائه اسناد ذیل به وزارت تعاون الزامی است :

 1. درخواست نامه برای ثبت شرکت های تعاونی
 2. مجوز تشکیل شرکت تعاونی،صادره از وزارت تعاون
 3. آگهی دعوت اولین جلسه مجمع عمومی ( موسس)
 4. صورت اسامی وفهرست اعضای تعاونی که توسط اعضای حاضر در مجمع امضا شده باشد.
 5. صورتجلسه اولین مجمع عمومی (موسس) که توسط هیئت رئیسه مجمع امضا شده باشد.
 6. گواهینامه بانک مبنی بر واریز مبالغ اسمی سهام خریداری شده به واسطه اعضاء
 7. ورقه ارزیابی آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری(در صورت وجود آورده های غیر نقدی)
 8. اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی (موسس)،امضاء شده توسط هیئت رئیسه مجمع
 9. صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس،نایب رئیس،منشی ومدیرعامل و دارندگان حق امضای شرکت (مدیرعامل،همراه یک یا دو عضو هیئت مدیره)
 10. قبولی اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل،بازرس/ بازرسان،اصلی وعلی البدل)

یکی از انواع شرکت های تعاونی شرکت تعاونی آموزشگاه است که موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مطلب سعی داشته تا در مورد این موضوع توضیحاتی را به شما ارائه نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *