ثبت تغییرات راجع به اختراع

ثبت تغییرات راجع به اختراع


مراحل ثبت تغییرات راجع به اختراع

تمامی تغییرات ایجادشده دراختراع یاویژگی های آن،چنانچه ثبت شده باشد در کشور ما دارای اعتبار می باشد.بنابراین دارنده اختراع موظف است هرتغییری از جمله اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه،طبقه بین المللی اختراع،یا واگذاری استفاده از اختراع یا انتقال و یا انصراف از مالکیت اختراع به ثبت رسیده را برای ثبت در سوابق به صورت کتبی به همراه مدارک مرتبط به مراجع ثبت آگاهی نماید.

ثبت تغییرات راجع به اختراع

شایان ذکر است،مالک کسی است که درخواست اختراع به اسم او به ثبت برسد،صاحب اختراع اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد.تقاضای مالک اختراع می بایست کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع در جهت تغییرات در محتوا و طرح های اختراع به مرجع ثبت ارائه می شود.درصورتی اجرای این تغییرات امکان پذیر می باشد که حاصل این تغییرات و اطلاعات درج شده در تاییدیه اختراع،از اطلاعات ذکر شده در اظهارنامه اولیه خارج نباشد.

به موجب ماده 35 اساسنامه ثبت علائم و اختراعات در جهت تغییر و یا کامل نمودن ورقه اختراعی در کامل نمودن ورقه اصلی صادر شود.ورقه اختراع تکمیلی پیرو قوانینی است که برای ورقه اصلی مشخص گردیده است ،اما زمان اعتبار ورقه تکمیلی قادر نخواهد بود که از زمان اعتبار ورقه اصلی بشتر باشد.

بنابر ماده 36: “چنانچه در جهت تغییر یا کامل نمودن ورقه تکمیلی، دارنده ورقه اختراع ، ورقه اصلی صادر نماید می بایست تمام قوانین ثبت علائم تجاری و اختراعات و همچنین مقررات مرتبط با ورقه اختراع را رعایت کرده و هزینه های ثبت و … را پرداخت نماید”.

مطابق ماده 37 : ” چنانچه درخواست کننده اختراع تکمیلی فردی غیر از دارنده اختراع اصلی باشد، ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه بهره برداری از اختراع اصلی را به او نمی دهد و همچنین دارنده اختراع اصلی هم قادر به بکارگیری از اختراع تکمیلی نخواهد بود به‌ جز آنکه مابین آن ها رضایتمندی ایجاد شده باشد”.در اظهارنامه رسمی ثبت تغییرات ذکرشده توسط دارنده اختراع یا وکیل قانونی او امضا می شود.

اظهارنامه در سه نسخه تهیه شده و میبایست تغییرات به طور مفصل در آن درج گردد و مدارک مرتبط و رسید پرداخت ثبت به آن پیوست شود. مطابق اصول ثبت اختراع بررسی اظهارنامه و ثبت تغییرات صورت میگیرد.تغییرات مرتبط با آدرس و نام دارنده اختراع یا وکیل قانونی در کشورما به آگهی نیازی ندارد”.

در برابر اشخاص ثالث تا هنگامی که موردهای ذکر شده ثبت نشده باشند برای اتکا مناسب نمی باشند که ثبت شدن آن ها بستگی به تعرفه های موجود در جدول هزینه ها داشته و نسبت به پرداخت آن ها و حتی هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

زمان اعتبار گواهینامه اختراع از تاریخ ارائه اظهارنامه به مدت 20 سال می باشد.مبلغی به طور سالانه در جهت محفوظ بودن اعتبار گواهی نامه طی دو ماه پیش از اعتبار یک سال از تاریخ ارائه اظهارنامه و هر ساله این کار به همین صورت تا تاریخ اعتبار گواهینامه ، مطابق جدول هزینه ها پرداخت گردد،در غیر اینصورت ثبت اختراع فاقد اعتبار می باشد.چنانچه تا شش ماه پس از انقضاء مهلت اعتبار، دارنده اختراع یا وکیل قانونی هزینه و نصف جریمه ی سالیانه آن را پرداخت کند ،اعتبار ثبت اختراع باقی می ماند.

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان با مشاوره رایگان بهترین خدمات را به درخواست کنندگان گرامی در عرصه ثبت اختراع عرضه می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *