ثبت انواع شرکت های تجاری از ابتدا تا انتها

ثبت انواع شرکت های تجاری از ابتدا تا انتها


در این مطلب هدف مان این می باشد تا مرحله های ثبت شرکت های تجاری از شروع تا پایان را برای شما عزیزان بگوییم.یادآور می شویم ، درصورتی که در هر یک از مرحله های ثبت با مشکل روبه رو شدید می توانید از کارشناس های کاردان ما استفاده کنید.

ثبت انواع شرکت های تجاری از ابتدا تا انتها

کارشناس های ما در ثبت شرکت کریم خان به دو روش می توانند شما را راهنمایی کنند. نخست آنکه به وسیله ی مشاوره حرفه ایی کاملا رایگان در این خصوص شما را راهنمایی می کنند و دیگر آنکه تنها با تحویل مدرک های لازم، تمامی امور ثبتی شما را به صورت ش بر عهده گیرند. مدرک های تهیه شده را قادرید به صورت حضوری به وکیل ثبت شرکت کریم خان تحویل دهید و یا به وسیله ی پست ارسال کنید.

افتخار این را داریم که در امور حقوقی شما را راهنمایی کنیم.

ثبت انواع شرکت های تجاری

هر شرکت تجارتی هنگامی دارای اعتبار می باشد و از نظر قانونی رسمی می باشد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قوانین بشرح زیر مواجه می باشیم:

 • شرکت سهامی عام

شرکتی می باشد که موسسان آن وظیفه دارند برای تامین بخشی از دارایی آن به مردم رجوع کنند. کم ترین دارایی برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد و تعداد موسسان آن نیزمی بایست حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) رجوع به عامه به وسیله ی پذیره نویسی انجام می شود.

 • شرکت سهامی خاص

شرکتی است که تمامی سرمایه آن به صورت انحصاری به وسیله ی خود موسسین تامین می شود، کم ترین دارایی شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسان نیز نباید کم تر از سه نفر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهام دار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی می باشد که سهام دار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

 • شرکت تضامنی

شرکت هایی می باشند که برای کارهای تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر برگزار می شود. شریک ها در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، تضامنی و نامحدود دارند. در شرکت تضامنی،ذکر نام یکی از شریک ها به دنبال نام شرکت واجب می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکا و این کار به خاطر اهمیت شخصیت شریک ها وبه دست آوردن اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

 • شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، از متداول ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما است و به صورت عمده بین افراد یک خانواده یا افراد دوستان و فامیل و آشنایان برگزار می شود .

شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری برگزار می شود.مسئولیت شریک در مقابل دیون و قروض شرکت به میزان سهم الشرکه ای می باشد که فرد در شرکت سرمایه گذاری کرده است. تفاوت این شرکت با شرکت های سهامی در این می باشد که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ عنوان سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت تعدادی ازشریک ها که سه چهارم دارایی وابسته به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نمی باشد.

ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر شده و نیزامکان نقل و انتقال دارد. در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساس نامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قضایی یا قانونی یکی از شریک های شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد.

 • شرکت نسبی

شرکتی می باشد که برای انجام فعالیت های تجاری، تحت نام ویژه ایی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود و مسئولیت هر کدام از شریک ها به نسبت آورده یا دارایی می باشد در شرکت می باشد.( ماده 183 ق.ت)

 • شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی می باشد که برای کارهای تجاری، تحت نام ویژه ای بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ایجاد می شود. تعهد شریک های تضامنی ، ضامن، شخصی و نامحدود می باشد ولی مسئولیت شریک های با مسئولیت محدود به میزان دارایی می باشد که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده است. در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابلیت نقل و انتقال ندارد و شرکت با حجر یا فوت یا ممنوعیت قضایی هر یک از شریک ها کلا شامل انحلال می شود.

 • شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی می باشند که به عنوان نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهام دار ایجاد می شود. ماموریت شریک یا شریک های ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی می باشد و مسئولیت سهامدار یا سهام داران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی می باشد که هر کدام از آن ها در شرکت دارند. در این نوع شرکت ها سهام سهام داران قابلیت نقل و انتقال داشته و با حجر یا فوت یا ممنوعیت قانونی سهام دار شرکت شامل انحلال نمی باشد.( مواد 162 و 163)

 • شرکت تعاونی

این نوع شرکت ها برای برطرف کردن درخواست های مشترک اعضاء برگزار و رسالت هر کدام از سهام داران در برابر قرض های و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی می باشد که سهام دار در شرکت تعاونی دارد. الان قانون جز تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر اقدامات شرکت تعاونی تسلط دارد.

برای ثبت نوع های مختلف شرکت ، تقاضانامه و اظهارنامه ی ثبت شرکت می بایست مطابق آئین و قانون ثبت شرکت تنظیم گردد و برای انجام این کار ورقه های چاپی ویژه توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و تهیه شده که درخواست کننده ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تحویل مرجع ثبت می کند.

مطابق ماده 196 قانون تجارت: سندها و نوشته هایی که برای ثبت شرکت نیاز می باشد و در نظام نامه وزارت عدلیه مشخص شده است طبق موارد زیر می باشد:

 1. شرکت نامه شامل مشخصات شرکت
 2. صورت جلسه مجمع عمومی
 3. اساس نامه
 4. صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها

بعد از فراهم آوردن سندهای بالا، می توانید به سامانه اداره ثبت شرکت ها بروید. در حال حاضر در پی تغییراتی که در ارتباط با چگونگی ثبت شرکت ها بوجود آمده،ثبت شرکت ها در اداره ثبت از راه سامانه ی اینترنتی http:irsherkat.ssaa.ir به طور غیر حضوری صورت می پذیرد.اضافه بر آن می توان تمامی اطلاعات مرتبط با چگونگی تنظیم تقاضاها و مدرک های لازم بخش نامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آینده را نیز از راه پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir پیگیری کرد .

درنتیجه ، برای ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از واردشدن به سامانه ی http:irsherkat.ssaa.ir به بخش (پذیرش درخواست ثبت شرکت) رجوع کنید و اطلاعات درخواست شده را کامل کنید.

 • درج مشخصات ابتدایی درخواست کننده

ثبت مشخصات درخواست کننده، از فعالیت های ابتدایی برای پیمودن راه ثبت شرکت از راه اینترنت می باشد.ابتدایی ترین عملی که می بایست انجام داد ، این می باشد که تعداد سهام داران واعضای شرکت آن با دقت به نوع اقدامات مبنی بر نوع شرکت تعیین شود.
بقیه اطلاعاتی که باید در سامانه لحاظ شود عبارت می باشد از :

 • اطلاعات شرکت

شناسه ملی شرکت را می بایست در این بخش وارد کرد. در موردهایی هم که شناسه ی ملی را فرد ندارد قادر می باشد شماره ثبت را وارد نمود. منظور از شماره ثبت شرکت، شماره ای می باشد که در هنگام ثبت به شرکت تخصیص می دهند. پس از وارد کردن شماره ثبت یا شماره ملی نوع شرکت را می بایست تعیین نمود. به عنوان نمونه ( شرکت سهامی خاص، با مسؤلیت محدود، تضامنی یا نسبی ….)

 • اطلاعات جلسه

در این مرحله نوع صورت جلسه تعیین می شود.( مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه ، یا فوق العاده)
نصاب جلسه می بایست مشخص شود که آیا با حضور تمامی اعضای شرکت تشکیل شده ویا بیش تر اعضا در آن شرکت کرده اند.
نام، نام خانوادگی، شماره همراه متقاضی ، شماره ملی را برای آگاهی می بایست وارد نمود.
سمت درخواست کننده نیزمبنی بر اینکه درخواست کننده اصیل می باشد و یا عنوان وکیل را دارد تعیین گردد.
در بخش مرتبط با اطلاعات جلسه ساعت شروع و پایان جلسه و تاریخ را نیزمی بایست کامل کرد و درصورتی که در طول یک روز چند جلسه تشکیل شود می بایست تاخر و تقدم ساعت های جلسه ها با دقت وارد شود.
نام، نام خانوادگی سمت امضا کننده دفتر تعیین گردد.
وضعیت توکیل امضا کننده نشان می دهد حق وکیل اعطا شده یا نه که می بایست در اینجا مشخص شود.
وارد نمودن کد پستی شرکت

 • تصمیمات جلسه

تصمیم های گرفته شده در جلسه می بایست وارد شود.
تصمیم را از لیست نوع تصمیم لحاظ می کنیم.
درصورتی که در یک جلسه چند تصمیم اتخاذ شود می بایست همگی در صورت جلسه درج شود.

 • نام های درخواستی

درصورتی که موضوع تغییر نام در جلسه گفته شود می بایست اطلاعات این بخش را کامل نمود.
بر طبق ترتیب و اولویت لیست پنج نام پیشنهادی را تعیین کنید.(به اولویت های بالاتر ترتیب اثر داده می شود).

در انتخاب اسم شرکت نکته های زیر دارای اهمیت می باشد :

 • _نام های انتخاب شده برای شرکت می بایست شامل 3 سیلاب(اسم خاص) باشد.
 • نام های انتخاب شده می بایست شامل معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
 • لاتین نباشد.
 • نام های انتخابی با قوانین شرعی مغایرت نداشته باشند و همچنین با شئونات انقلاب اسلامی ایران مغایرت نداشته باشند.
 • قبلا به ثبت نرسیده باشد و نام انتخابی تکراری نباشد.(برای آگاهی از تکراری نبودن اسم شرکت می توانید با ورود به پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی افراد حقوقی کشور به آدرس http://www.ilenc.ir از اسم پیشنهادی تان استعلام بگیرید.)
 • شامل نام ویژه باشد.
 • از اعداد بصورت ریاضی استفاده نشود بلکه بصورت حروف نوشته شود.
 • در انتخاب نام شرکت، بهتر می باشد که قلمرو مکانی را درنظر نگیرید. چرا که ممکن است بخواهید شهرتان را و یا فعالیت هایتان را ارتقا دهید . در هر صورت، اسم مکان در اسم شرکت فقط در حالتی مورد تایید اداره ثبت می باشد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی ثبت شده باشد.
 • موردهای معینی وجود دارد که نبایست جزء اسامی اضافه شده به عنوان های شرکت باشد. از جمله موردهای زیر:
  ملی- ملت -ایران- کشور- نظام – انتظام- پتروشیمی – نفت- بنیاد – دادگستر- سازمان- بهزیست- مرکز- بسیج – بانک –آسانسور- جهاد-آژانس-ایثارگران -ایثارگران-شهید- شاهد-آزاده-تکنو- جانبازان-فیلتر- فامیلی-باور- نیک –تست – میکروبرد-تک – استار-مدرن-امنیت – پیک-شهروند – کارواش – فانتزی- اقتصاد- ایمان – میهن – جوانان-سپاه – دکوراسیون – هدف- تکنیک- تک نو – دیتا- تکنولوژی- مونتاژ- اورست- دفتر – ونوس- بیو – ایتال- کنترل- مترلژی – متریک

درج افراد جلسه و سمت آن ها

اعضای حاضر در جلسه تعیین می شوند.
سمت شخص در جلسه مبنا قرار می گیرد.
مشخصات شخص شامل ( نوع شخص، اسم شخص، نام خانوادگی شخص، نام پدر و شماره ملی) وارد می شود.
شماره گذرنامه فرد غیر ایرانی و شماره ملی شخص ایرانی وارد می شود.
اسم فرد ، شناسه ملی، و شماره ثبت شخص حقوقی لحاظ می شود.

ارتباط افراد جلسه

وکیل یا نماینده بودن فرد در جلسه در این بخش وارد می شود.
در صورت نمایندگی، نوع آن تعیین شود که وصی می باشد یا وکیل یا قیم..
درنهایت موکل مشخص شود.

تأیید مدارک لازم

مدرک هایی که برای تغییرات شرکت لازم می باشد می بایست در این بخش تأیید شود.

متن صورت جلسه

دریافت تایپ متن صورت جلسه یا متن پیشنهادی رایانه انجام می پذیرد.

پذیرش پایانی

پس از پذیرش اینترنتی از راه سامانه و گرفتن تأییدیه پذیرش ، درخواست کنندگان می بایست نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و پیوست های آن ها را به همراه کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اشخاص حاضر در جلسه و وکالت نامه وکیل و یک نسخه از برگه را ارسال کنند. ارسال صورت جلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها ودریافت پذیرش به عنوان نهایی ترین مرحله برای ثبت تغییرهای اینترنتی شرکت می باشد.

بعد از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، از سمت اداره پست بارکدی به فرد داده می شود تا نسبت به درج آن در بخش مربوطه در سامانه عمل کند.

لازم به یادآوری می باشد چنانچه تا حداکثر 24 ساعت پست مدارک بارکد کدپستی در سامانه لحاظ نشود عینا بازگردانده می شود. بعد از فرستادن مدارک و درج بارکد در سامانه باید نسبت به پیگیری وضعیت ثبت شرکت در سامانه عمل کند. معمولاَ تا 48 ساعت بعد از فرستادن مدرک ها وضعیتی که در سامانه ذکر می شود همان فرستادن مدرک ها می باشد. بعد از این وضعیت درصورتی که مدارک به وسیله ی داده آماری گواهی می گردد پرونده در وضعیت بازگشت به کارشناس قرار می گیرد. این وضعیت برای پرونده ممکن است تا دو هفته و یا بیشتر ( با توجه به تعداد پرونده های موجود و حوزه ثبتی ) انجام شود.

بعد از بررسی کارشناس پرونده ممکن است 3 حالت زیر بوجود آید :

1. رد پرونده ثبت شرکت

در این حالت پرونده ثبت شرکت دارای ایرادی است که راه حل ندارد و تمامی مرحله های ثبتی می بایست از ابتدا از شروع شود .

2. نقض پرونده ثبت شرکت

در این حالت پرونده شامل اشتباهاتی است که امکان دارد قابل برطرف کردن باشد ، در این صورت باید اشتباهات پرونده را به طور دقیق برطرف کرد و توسط پاکت های مخصوص برطرف کردن نقص به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود تا بعد از گذراندن مرحله های ویژه ی خود رفع نقص صورت گیرد و پرونده ثبت شود.

3. ارسال شده برای صدور آگهی

در صورت کامل بودن مدرک های تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها شروع به تهیه پیش نویس آگهی ثبت کرده و به درخواست کنندگان ثبت یا یکی از شریک ها یا وکیل رسمی شرکت می دهد. بعد امضایی مبنی بر ” ثبت با سند برابر است ” از وکیل یا شرکاء رسمی شرکت گرفته می شود. بعد دو نسخه آگهی توسط رئیس اداره امضا می شود و یک نسخه از کلیه ی مدرک ها در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم برای نگهداری در شرکت به درخواست کننده داده می شود و این سند ” سند ثبت شرکت ” می باشد.

مطابق ماده 6 نظام نامه قانون تجارت ، ماده 197 قانون تجارت و وزارت عدلیه در طی مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت ، می بایست چکیده شرکت نامه و پیوست های آن ، به وسیله ی اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه ی خود شرکت ، منتشر شود.

ثبت شرکت کریم خان با داشتن کادر متخصص و حرفه ایی خود به صورت کاملا رایگان پاسخگوی تمامی سوالات شما در این خصوص خواهد بود .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *