ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی


چگونگی ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

انجمن علمی به انجمنی انتساب می شود که در یک رشته علمی تعیین شده (مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات پژوهشی و فناوری )فعالیت کنند.این انجمن ها به عنوان
بنیاد های علمی اجازه فعالیت علاقه مندان را در عرصه های مختلف علمی امکان پذیر میسازد.با اشاره به ماده ی 1روش تاسیس و صدور تشکیل انجمن های علمی و ادبی و هنری، تاسیس انجمن های علمی و ادبی و هنری و توافق پایانی با تشکیل آن ها و صدور جواز تشکیل و تجدید پروانه و بررسی وجاهت اجرای کار آن ها بر اساس مورد زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

تقاضا کنندگان تشکیل انجمن های علمی در زمان تقاضا،نیاز به توجه موارد زیر الزامیست:میزان اعضا هیات تاسیس کننده حداقل 10 نفر باشند.(با تلفیق 60% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)
اعضاء هیات تاسیس کننده اشخاص معرفی شده هیات علمی دانشگاه ها و سازمان ها تحقیقی و متخصصین دستگاه های اجرایی در رشته مورد نظر باشند.با هدف مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن ها،هیات سازمان ها نباید از یک دانشگاه یا یک موسسه تحقیقی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند.

اعضای هیات سازمان و هیات مدیره ملزم باید:

 • تابعیت ایران
 • ملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عدم سوء پیشینه کیفری،عدم نقش مفید در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروه های ضد با نظام
 • ارائه سطح تحصیلی و تجارب علمی،فنی،ادبی و هنری مناسب براساس تشخیص کمیسیون مربوط

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل انجمن های علمی

 • کامل کردن و فرستادن فرم درخواست تشکیل از سوی اعضای هیات موسس
 • کامل کردن و فرستادن فرم پرسشنامه احراز هویت و اعضای هیات موسس
 • عرضه اساسنامه انجمن
 • عرضه خلاصه حسب حال علمی هر یک از اعضای هیات موسس(cv)
 • عرضه کپی آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی
 • عرضه طرح توجیهی ضرورت تاسیس انجمن( در یک صفحه)
 • عرضه مدارکی از انجمن های مشابه بین المللی در صورت وجود

توجه:اساسنامه می بایست در 3 نسخه اصلی آماده شود و کلیه صفحات آن را اعضا هیات موسس امضا کنند.در این صورت سفارش می شود بعد از کامل شدن اساسنامه،یک نمونه از آن را جهت رسیدگی اولیه به دفتر انجمن های علمی عرضه کنند.همچنین،اساسنامه انجمن ها و هر گونه تغییر در موارد آن باید به تایید وزارت مربوط برسد.

اساسنامه پیشنهادی هیات موسس

 • مقصود از تاسیس انجمن،موضوع فعالیت و نام آن
 • اساس تشکیلات،شرح وظایف،حدود اختیارات و تعهدات هر رکن
 • شرایط عضویت در انجمن
 • شرایط انتخاب مسئولان و کارگزاران انجمن
 • مرکز اصلی انجمن و شرایط فعالیت احتمالی مرکز انجمن در شهرستان ها
 • منابع تامیت مالی انجمن
 • زمان فعالیت
 • ترتیب انحلال و تسویه

پس از صدور جواز تشکیل انجمن،هیات موسس می تواند برحسب مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن مبادرت کند.زمان اعتبار پروانه صادره حداکثر 4 سال است و انجمن مکلف است سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تقدیم میکند.

 

هنگامی که ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمئن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *