ثبت اختراع در سیستم ایران

ثبت اختراع در سیستم ایران


اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت اختراع توضیحاتی ارائه می نماید:

اختراع به معنی ابتکار ونوآوری یک فرآورده جدید است که پیش از این به شکل فکری نو و یا یک نظریه کارآمد قابل توجه می باشد.شخصی که توانایی همچین ابتکار و نوآوری را دارد میتواند تقاضای ثبت نمایید.

ثبت اختراع در سیستم ایران

اختراع یک محصول صنعتی جدید

کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی (ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات)

قصد قانونگذار از شرح ثبت اختراع توجه به همگانی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به درخواست و نفع اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ بررسی از قبل نمیکند ولی اگر کسی اعتراض کند می تواند طبق مقررات مربوطه پیگیری کند و ماده 36 نیز هم اشاره و هم ناظر بر این موضوع است ” ورقه ثبت اختراع در هیچ صورت به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع اصالت ندارد و همچنین ورقه اختراع در هیچ صورت راهنمایی نیست که متقاضی یا موکل او مخترع حقیقی است و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در دادگاه اولیه تهران مدعی شده خلاف آن را ثابت نمایند”.

این شکل دستور و رویه درست و قابل اعتراض نمیباشد.جهت صحت یا عدم صحت ادعایی درباره یک کشف جدید نمیتوان هیچ اداری ثبت کشوری را مجهز به دستگاه برای اثبات این موضوع کرد و از این رو در کشورهای از جمله ایران و فرانسه و اکثر کشورهای ثبت جنبه همگانی دارد،در صورتی که آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره ثبت اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.

برخی کشورها در قوانین خود شرایطی را آورده اند و بعضی موارد را به عنوان اختراع قبول نکرده اند براینکه اختراع کننده نسبت به ثبت اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد.حق اخلاقی مخترع نام او می باشد که تا ابد نام وی برروی اختراع می ماند و کسی حق تغییر آن را ندارد. به طور مثال همیشه اختراع پنی سیلین به نام فلمینگ هست.ولی حق مالی محدود است و اکثر قوانین هر کشوری آن را تعیین می کند و در برخی موارد نیز اصلاً ثبت آن را به عنوان اختراع قبول نکرده و اجازه نمی دهد که مخترع از آن استفاده انحصاری مادی کند.

درحالی که ماده 28 قانون نام برده اشاره می کند: ” برای گزینه های زیر نمیتوان ادعای ثبت کرد:

  1. نقشه های مالی
  2. اختراعات و اکتشافات که مانع انتظامات عمومی،تناقض عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
  3. فرمول ها و ترتیبات دارویی

از گذشته تا به حال اداره ثبت اختراع در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع پیگیر نمی شود و در این صورت زمانی که کسی از اختراع کسی دیگر سوء استفاده کند و به نام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت اختراع ، همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند،ولی در این مورد شخص ضرر دیده می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق ، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *