توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی


تعریف کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان ها به نام درخواست کننده کارت بازرگانی صادر می شود.

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

کاربردهای کارت بازرگانی

 • واردات از مناطق آزاد
 • صادرات تمامی اجناس مجاز بازرگانی
 • صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • ارتباط با تاجران خارجی
 • داد و ستد اطلاعات تجاری در سطح جهان
 • شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 • اقدام به فعالیت های صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
 • اقدام به کارمزد کاری در گمرک
 • ثبت سفارش و ترخیص کالا

انواع کارت بازرگانی

    کارت بازرگانی تجاری

کارت بازرگانی مجوزی است که صاحبان آن ها(شخصی حقیقی و یا حقوقی) با در دست داشتن آن در زمینه واردات و صادرات کالا تجارت می کنند.این تجارت شامل ثبت سفارش و ترخیص اجناس تا واردات از مناطق آزاد،کارمزد کاری در گمرک و صادرات اجناس مجاز شامل می باشد.

   کارت بازرگانی خدماتی

این نوع کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در زمینه امورخدماتی می باشند صادر می شود.روشن است که صاحبان این کارت مجاز به واردات کالا در عرصه ی فعالیت خود می باشند.

   کارت بازرگانی موردی

این کارت زمانی صادر می شود که برای اشخاص حقیقی و حقوقی فقط یک بار راغب به مرخص نمودن کالاهای خود می باشند.

   کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی

این کارت،برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در عرصه امور تولیدی می باشند صادر می شود.صاحبان این کارت لوازم کارگاهی و مواد اولیه لازم را تولید و پس از آن صادر می کنند.

صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی زمانی صادر می شود که بازرگانان شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند.بازرگانانی که به صدور این کارت اقدام می کنند می بایست اطلاعات کافی در مورد تجارت خود را به اتاق بازرگانی مطابق فرم های اتاق بازرگانی ارائه دهند و از سوی دو نفر از عضو های اتاق بازرگانی معارفه شوند.برای تاجران و شرکت های خارجی صدور کارت بازرگانی مشروط به داد و ستد متقابل می باشد به این منظور که زمانی کارت بازرگانی به تاجران خارجی ارائه می شود که کشور آن ها هم رخصت فعالیت بازرگانی به تاجران ایرانی بدهند.

شرایط صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی بصورت حقیقی و حقوقی دریافت می شود.ضوابط اخذ کارت بازرگانی بنابر اساس نامه ی مرتبط به صدور کارت بازرگانی عبارتست از:

    اشخاص حقیقی

 1. دارا بودن حداقل 24 سال تمام
 2. داشتن محل کسب
 3. حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت های بازرگانی یا دارا بودن مدارک تحصیلی رشته تجارت، عرضه این مدارک به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 4. آشنایی به قوانین تجارت خارجی و گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور
 5. دارا بودن شایستگی مالی،اخلاقی و اجتماعی با موافقت یکی از بانک های طرف معامله و عرضه برگ عدم سوء پیشینه
 6. داشتن سرمایه و اعتبار بانکی لازم و کافی برای فعالیت
 7. دارا بودن دفاتر پلمپ شده و عرضه اظهارنامه ثبتی
 8. محول کردن تعهد درباره پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت شرایط از سوی دولت و یا وزارت بازرگانی در جهت مشخص نمودن راه و روش سیاست بازرگانی و ممنوع کردن واردات و صادرات کالا
 9. محول کردن تعهد حاکی بر استفاده درست از کارت بازرگانی در فعالیت های تجاری

شرایط دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی غیر ایرانی

 1. دارا بودن تمامی ضوابط تعیین شده جدا از برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
 2. دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
 3. اقدام دوطرفه کشور تبعیت شده آن ها درباره ایرانیان ساکن آن کشور(به جز موارد خاص که صدور این کارت بدون توجه به اقدام دو طرفه کشور متبوع صورت می گیرد درخواست کننده به تعیین وزارت بازرگانی نیازمند باشد،وزارت نام برده نسبت به مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این نوع از درخواست کنندگان بدون رعایت نمودن ضوابط اقدام دوطرفه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آگاهی دهد).

*بنابر ماده 7 آیین نامه نامبرده،اشخاصی که نام میبریم مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند.

 • افرادی که به دلیل انجام خلاف،از تمام و یا قسمتی از حقوق اجتماعی با حکم قطعی از طرف مراجع قضایی محروم شده اند.
 • افراد ورشکستی که به دلیل تقلب و یا ورشکستگانی که کارهای آن ها پاک سازی نشده باشد.
 • اشخاصی که به فساد اخلاقی معروف می باشند.

تذکر

چنانچه در هر یک از موارد نامبرده تخلفی صورت گیرد و با عرضه مدارک غیرمطابق با واقعیت،کارت بازرگانی آن ها باطل شده و به اداره جات مربوطه اعلام می شود.

    اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و سازمان های تولیدی ثبت شده در ایران ،با رعایت قوانین ذیل،کارت بازرگانی را از وزارت بازرگانی تهران و شهرستان ها اقدام کنند.

شرکت های درخواست کننده کارت بازرگانی می بایست شرایط نام برده را دارا باشند.

تبصره1-عرضه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع دارای صلاحیت برای اتباع خارجی
تبصره 2-تایید صلاحیت مدیران خارجی به وسیله سفارتخانه کشور مورد تابع
تبصره 3-برای مدیر عاملان شرکت های خارجی ثبت شده در ایران زمانی کارت بازرگانی صادر می شود که به صورت دو طرفه آن کشور نیز برای ایرانیان این حق را حفظ کند.

مدارک لازم صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 1. یک برگ اصل اظهارنامه ثبت شده در دفاتر بازرگانی که دارای تایید اداره ثبت شرکت ها باشند(دارای امضای درخواست کننده کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتراز طرف اداره ثبت شرکت ها)
 2. اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن 6 ماه به بعد نباشد.
 3. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(کامل کردن آن از وب سایت که مهر و امضاء درخواست کننده و گواهی امضاء به وسیله دفتر اسناد رسمی را دارا باشد)
 4. موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم ،اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر بدون اشکال بودن صدور کارت بازرگانی.
 5. اصل کارت ملی برای برابر با اصل کردن و کپی از از پشت و روی آن
 6. سه قطعه عکس 4*6،جدید،تمام رخ ،ساده
 7. عرضه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
  تبصره:صاحبان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
  اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مرجع های مربوطه با دارا بودن دو سال انقضا از تاریخ صدور پروانه،از عرضه مدارک ذکر شده معاف می باشند.
 8. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت آقایان برای برابر با اصل نمودن و کپی از پشت و روی آن.
 9. متولدین سال های 1337 و ماقبل آن به همراه ارائه مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن به همراه کپی مدرک تحصیلی که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
  -متولدین سال های 1334 و ماقبل آن ، عرضه کپی مدرک لیسانس که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
  -متولدین سال های 1328 و ماقبل آن، عرضه کپی مدرک دکترا که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
 10. دارا بودن حداقل سن 23 سال تمام.
 11. اصل تاییدیه بانک که تنها روی فرم الف مورد قبول است حاکی بر تایید حساب جاری و مزیت اعتبار بانکی به نام درخواست کننده (با مهر امضای رئیس شعبه)درضمن حساب های جاری شتاب مرتبط به شهرستان ها اگر روی فرم (الف)تایید شود مورد قبول می باشد.
 12. در زمان تشکیل پرونده عرضه دسته چک حساب جاری مربوطه برای مشاهده ضروری می باشد.
 13. ارائه یکی از مدارک ذیل:
  الف-اصل و کپی شش دانگ سند مالکیت به نام درخواست کننده ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری که دارای اعتبار به نام درخواست کننده می باشد،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
  ج-اصل و کپی سند مالکیت که به نام غیر بوده واصل و کپی اجاره نامه عادی به نام درخواست کننده متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد
 14. 1عرضه اصل و کپی مدرک تولیدی برای واحدهای آن که دارای اعتبار می باشد از یکی از آن وازارتخانه ها ضروری می باشد.(این بند برای بخش های تولیدی دارای پروانه ی کسب شامل نمی شود.)
 15. عرضه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا گواهی پیش ثبت نام در سایت و تعهد بر عرضه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک اولیه لازم برای صدور کارت بازرگانی حقوقی

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل تاییدیه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 2. ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر معرفی اتاق و بلاقید بودن صدور کارت بازرگانی
 3. اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
 4. خرید تمبر 100.000 ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
 5. کد اقتصادی
 6. گواهی گمرک به کاربرده ماده 7 عدم اقدام به قاچاق-با معرفی اتاق-
 7. شرکت های سهامی خاص:عرضه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با
 8. مسئولیت محدود:عرضه کپی و اصل درخواست ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی کپی و اصل آیین نامه شرکت
 9. کپی و اصل روزنامه رسمی درباره تاسیس و تمامی تغییرات شرکت که در زمینه شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
 10. اصل وکپی از کلیه صفحات شناسنامه(حداقل سن 23 سال تمام)
 11. اصل وکپی کارت ملی عکسدار
 12. اصل وکپی مدرک تحصیلی-با حداقل مدرک دیپلم
 13. شناسه ملی شرکت
 14. شش قطعه عکس 4×6(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
 15. اصل وکپی شش دانگ سند مالکیت و ارائه اجاره نامه کد دار به نام شرکت با اجاره بودن محل و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری مطابق بند 1-1-4بخشنامه صدور و تمدید کارت بازرگانی که با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری هماهنگی داشته باشد.
 16. عرضه قبض فیش های پرداختی به بانک ملی به اسم اتاق های بازرگانی
 17. با داشتن وکیل ارائه اصل وکالتنامه رسمی

مدت اعتبار کارت بازرگانی

بنابر خواسته متقاضیان زمان اعتبار کارت بازرگانی یک تا پنج سال می باشد که با تایید آن از طریق وزارت بازرگانی دارای اعتبارخواهد بود.

گروه موسسه حقوقی کریم خان که مجموعه ای شامل بهترین مشاوران با بهره گیری از خدمات بهینه در کمترین زمان و هزینه در مورد کارت بازرگانی به شما عزیزان ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *