تصمیماتی که باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد

تصمیماتی که باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد


تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکت ها

ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص تصمیماتی که در اداره ثبت شرکتها اتخاذ می گردد سخن می گوید.در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد،باید یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده می شود:

  1. انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
  2. تصویب ترازنامه
  3. کاهش یا افزایش سرمایه
  4. هر نوع تغییر در اساسنامه
  5. انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن

موسسه ثبت کریم خان در ذیل به صورت اختصاری به توضیح موارد فوق می پردازد.

تصمیماتی که باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد

 

انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان باید در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت گردد.همچنین براساس ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد(در حال حاضر اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) به صورت کتبی اطلاع داده شود و تا زمانی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت به حساب می آید،مگر اینکه شرکت،اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند».

این ماده در حقیقت این قاعده ی عام را بیان می کند که عزل وکیل اگر از اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها مستند نمیباشد.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده انجام داده باشد،برای شرکت به حساب می آید و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه نماید.

تصویب ترازنامه

ترازنامه یا بیلان یکی از مهم ترین گزارشات مالی میباشد که وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می دهد.به عبارت دیگر با توجه به اینکه ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک زمان مشخص نشان می دهد می توان آن را همانند یک تصویر از وضعیت واحد تجاری هم معرفی کرد.

کاهش یا افزایش سرمایه

ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه ی شرکت تغییری ایجاد کنند.این تغییر ممکن است برای افزایش یا کاهش سرمایه باشد.ماده ی 222 قانون تجارت به نوعی تغییر سرمایه در شرکت را اجازه می دهد.براساس قسمت اول ماده ی 222 قانون تجارت،هر شرکت تجارتی مجاز است در اساسنامه ی خود ذکر کند که سرمایه ی اولیه ی خود را به وسیله ی تادیه ی اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید افزایش داده و یا با برداشت از سرمایه آن را کم کند.

تغییر در اساسنامه

تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت می باشد که می تواند به جز در موارد استثنایی،تقریباَ کلیه مواد اساسنامه را دستخوش تغییر نماید.

انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن

انحلال شرکت یعنی پایان عمر یک شرکت و لازمه ی پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنها تقسیم نماید.تقسیم دارایی میان شرکا در صورتی شکل می گیرد که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را گرفته باشند.برای رسیدن به این هدف،قانون گذار تصفیه ی اموال شرکت را بعد از انحلال پیش بینی نموده است.

همان گونه که تشکیل شرکت به خواسته شرکاست،انحلال آن نیز با اراده ی شرکا صورت می پذیرد.نهایتاً ممکن است در طول حیات شرکت،اتفاقات دیگری بیفتد که ضرورت انحلال شرکت را بوجود آورد.تصمیم در خصوص انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها میبایست در یک زمان 5 روزه از جانب مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا بعد از ثبت به دیگران اطلاع داده شود.

چگونگی اعلام ختم تصفیه

کلیه عملیاتی را که بعد از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می پذیرد،تصفیه ی امور شرکت گویند.

مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت میبایست سه بار و هر بار به فاصله ی یک ماه در روزنامه ی رسمی و کثیرالانتشار شرکت نوشته شود و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)

بعد از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد ،در حکم مال بلاصاحب بوده و به اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت انتقال خواهد یافت.(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)

ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بی اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث می باشد.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان دلایل انحلال شرکت ها را برای شما برمیشمرد.

  • انحلال با اراده ی شرکا
  • انحلال به دلیل از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
  • انحلال براساس دلایل موجه
  • انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا،(در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می پذیرد که مدیر تصفیه به صورت کتبی تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *