تصفیه امور شرکت سهامی و شرایط آن

تصفیه امور شرکت سهامی و شرایط آن


تصفیه امور شرکت سهامی به چه صورتی انجام می گیرد؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص تصفیه امور شرکت سهامی و اعلام آن به مرجع ثبت توضیحاتی ارائه می نماید.بعد از انحلال شرکت سهامی،امور آن می بایست تصفیه گردد.تصفیه امور شرکت سهامی بر اساس قانون لایحه اصلاح مقررات تجارت(مواد 204 تا 231) صورت می پذیرد.جز در رابطه با ورشکستگی که پیرو قوانین مرتبط با ورشکستگی است.

 

تصفیه امور شرکت سهامی و شرایط آن

تعریف تصفیه

تصفیه شامل موارد زیر است:

 1. پایان دادن به امور جاری شرکت
 2. پایبندی به تعهدات شرکت
 3. وصول بدهی های شرکت
 4. انجام معاملات جدید،چنانچه به منظور اجرای تعهدات شرکت الزامی باشد.
 5. تادیه مطالبات شرکت و تقسیم نمودن دارایی آن(به منظور انجام این دو مورد،دارایی شرکت لازم است نقد شود)

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

شرکت سهامی مقارن با انحلال،در حال تصفیه تلقی می گردد.تا به پایان رسیدن تصفیه امور شرکت،شخصیت حقوقی شرکت ،برای انجام کارهای مرتبط با تصفیه پایدار می ماند.در پی اسم شرکت،در همه موارد عبارت “در حال تصفیه” قید گردد و اسم مدیران یا مدیر تصفیه در تمامی برگه ها و آگهی های مرتبط با شرکت ذکر شود.

مدیران تصفیه

تصفیه امور شرکت بر عهده مدیران شرکت می باشد؛به غیر از مواردی که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که به انحلال شرکت رای می دهد،ترتیب دیگری وضع نموده باشد.در مواردی که انحلال شرکت طبق حکم دادگاه صورت می پذیرد،دادگاه مدیران یا مدیر تصفیه را همراه با صدور حکم انحلال معین خواهد نمود.چنانچه به هر دلیل مدیر تصفیه انتخاب نشود یا انتخاب شود اما تکالیف خود را انجام ندهد،هر ذی نفع محق می باشد که از دادگاه انتخاب مدیر تصفیه را تقاضا نماید.

در این صورت می توان اینگونه بیان نمود که مدیران تصفیه امور شرکت سهامی عبارتند از:

 • هیات مدیره شرکت
 • فرد یا افرادی که اساسنامه معین نموده است.
 • فرد یا افرادی که مجمع عمومی فوق العاده معین می نماید.
 • فرد یا افرادی که دادگاه معین می کند.

متصدیان تصفیه موظف می باشند طی پنج روز،در رابطه با انحلال و نام های مدیر یا مدیران تصفیه و آدرس آن ها تصمیم گیری نموده و تصمیم خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند تا بعد از ثبت جهت آگاهی عموم در “روزنامه رسمی” و روزنامه کثیرالانتشار که آگهی ها و اطلاعیه های مرتبط با شرکت در آن انتشار می یابد،آگهی گردد.شایان توجه است که “انحلال شرکت تا زمانی که ثبت نشده و اعلام نگشته باشد،نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر می باشد”.

ثبت کریمخان به چندین نکته قابل توجه اشاره می نماید:

 • آدرس مدیر یا مدیران تصفیه همان آدرس مرکز اصلی شرکت می باشد به غیر از مواردی که طبق حکم دادگاه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده آدرس دیگری معین گشته باشد.
 • راجع به تصفیه،آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در حال تصفیه،در همان روزنامه کثیرالانتشاری منتشر می گردد که به وسیله آخرین مجمع عمومی عادی پیش از انحلال معین گشته است.
 • مدیر یا مدیران تصفیه امور شرکت در هر شرکت سهامی که عالماَ طی یک ماه بعد از تعیین شدن،تصمیماتی در خصوص انحلال شرکت و اسم و آدرس خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام ننمایند مجازات به جزای نقدی یا حبس یا هر دو خواهند شد.

مدت تصفیه

مدت زمان تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه نبایست بیش از دو سال به طول انجامد. در صورتی که تا اتمام ماموریت مدیران تصفیه،تصفیه امور شرکت به پایان نرسیده باشد،لازم است مدیر یا مدیران تصفیه با قید جهات و دلایل به پایان نرسیدن تصفیه امور شرکت،فرصت اضافی را که جهت به اتمام رساندن امور تصفیه الزامی می دانند و راهکارهایی که به منظور به اتمام رساندن تصفیه امور شرکت مقرر داشته اند،به آگاهی مجمع عمومی دارندگان سهام رسانده و تمدید مدت ماموریت خود را درخواست می نمایند.

تقسیم نمودن دارایی شرکت پیش از کسب صورتحساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین برابر مقدار مالیات مجاز نمی باشد.مدیر یا مدیران تصفیه،این وظیفه را عهده دارند که طی مدت شش ماه از تاریخ به ثبت رسیدن انحلال شرکت در مجمع ثبت شرکت،اظهارنامه مالیاتی مرتبط با آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه و مالیات متعلق را مطابق نرخ مربوط تادیه نمایند.

اعلام پایان تصفیه به مرجع ثبت و به ودیعه گذاشتن وجوه نزد بانک

مدیران تصفیه موظف می باشند طی یک ماه بعد از به اتمام رسیدن تصفیه،به مرجع ثبت شرکت،مراتب را اعلام نمایند تا ثبت گردد و در “روزنامه رسمی” و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های مرتبط با شرکت در آن مندرج می شود آگهی گردد و اسم شرکت از دفتر ثبت تجارتی و دفتر ثبت شرکت ها حذف شود.

مدیر یا مدیران تصفیه،بعد از اعلام نمودن پایان تصفیه می بایست وجوهی را که باقی مانده در حساب خاصی در یکی از بانک های ایرانی به ودیعه گذاشته و همچنین لیست نام های بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را دریافت ننموده اند به آن بانک ارائه نموده و مراتب را طی آگهی ذکر شده در بالا،به آگاهی افراد ذی نفع رسانند تا جهت اخذ مطالبه خود به بانک مراجعه کنند. مدیر یا مدیران تصفیه ای که علم به این مراتب دارند با این حال نسبت به ترتیب های یاد شده اقدام ننمایند محکوم به مجازات نقدی یا حبس یا هر دو خواهند گشت.

شایان توجه است که بعد از انقضای ده سال از تاریخ انتشار یافتن آگهی اتمام تصفیه هر مبالغی از وجوه که در بانک باقی مانده حکم مال بدون مالک را داشته و از جانب بانک،با آگاهی “رییس دادگستری شهرستان” مربوطه به خزانه دولت انتقال خواهد یافت.

طبق بیانات صریح مقررات دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده می بایست تا ده سال نگه داری و حفظ شود(ماده 13 ق.ت) همچنین در این راستا مدیران تصفیه می بایست مقارن با اعلام اتمام تصفیه امور شرکت به مرجع ثبت شرکت ها،اسناد و مدارک و دفاتر یاد شده را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند تا محفوظ و جهت مراجعه افراد ذی نفع مهیا باشد.

تیم زبده و مجرب ثبت شرکت کریم خان شما دوستان محترم را در مسائل زیر راهنمایی خواهند نمود:

 • تصفیه امور شرکت سهامی و اعلام آن به مرجع ثبت
 • دریافت و تمدید و ارتقای رتبه بندی شرکت های EPC
 • تمدید و اخذ رتبه پیمانکاری
 • رتبه بندی اندوه سازان
 • دریافت و تمدید و ارتقای رتبه بندی مشاوران
 • رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

در صورت نیاز  می توانید با شماره 87146  با مشاوران ما تماس ارتباط برقرار نمایید و از چگونکی تصفیه امور شرکت سهامی و شرایط آن اطلاع حاصل کنید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *