ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی


تنظیم شرکت سهامی همچون دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه ناظر ( بازرس).

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

 1. هیات مدیره در نخستین جلسه خود ،یک رئیس و یک معاون رئیس که میبایست فرد حقیقی باشند را از میان عضوهای هیات مدیره ، انتخاب نمایند. (ماده 119 ل. ا. ق. ت )
 2. فرد حقیقی به منظور وکیل فرد حقوقی عضو هیات مدیره شناسایی شده باشد و همچنین به منظور رئیس یا معاون رئیس انتصاب گردد. ( تبصره 1 ماده 119 ل. ا. ق. ت )
 3. زمان مدیریت رئیس و معاون رئیس هیات مدیره بیشتر از زمان عضویت آن ها در هیات مدیره نمی باشد. ( ماده 119 ل. ا. ق. ت )
 4. هیات مدیره هر زمان قادر است رئیس و معاون رئیس هیات مدیره را از عنوان های ذکر شده خلع نماید. ( ماده 119 ل. ا. ق. ت )
 5. مواقعی که رئیس هیات مدیره به صورت ناپایدار قادر به اجرای مسئولیت های خود نباشد ،مسئولیت های او را معاون رئیس هیات مدیره اجرا می نماید. ( تبصره 2 ماده 119 ل. ا. ق. ت )
 6.  1/ نظم دعوت و تاسیس جلسه های هیات مدیره را آیین نامه مشخص می نماید.
  2/ تعدادی از مدیران که حداقل شامل یک سوم اعضاء هیات مدیره می باشند، مجازند چنانچه زمان ایجاد جلسه پایانی هیات مدیره دست کم یک ماه گذشته باشد، با دستوری به دعوت جلسه هیات مدیره اقدام نماید. ( ماده 122 ل. ا. ق. ت )
 7. درجهت ایجاد جلسه های هیات مدیره بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره میبایست شاهد باشند ، به جز در مواردی که در آیین نامه شمار بیشتری تعیین گشته باشد. ( ماده 121 ل. ا. ق. ت )
 8. تصمیمات هیات مدیره میبایست با توجه به رای های حاضرین باشد، به جز مواردی که در آیین نامه تعداد بیشتری مشخص شده باشند. ( ماده 121 ل. ا. ق. ت )
 9. هر کدام از جلسه های هیات مدیره میبایست صورت جلسه ای تهیه و کلیه یا بیشتر مدیران شاهد در جلسه آن را امضاء نمایند.
  در صورت جلسات اسم مدیرانی که غایب می باشند و مدیرانی که حاضرند،( امضاء کنند یا نکنند) و نیز چکیده ای از صحبت ها و تصمیمات گرفته شده با درج تاریخ در آن توضیح داده شود.همچنین میبایست در صورت جلسه عقیده های تمام مدیران که با همه تصمیمات یا برخی از آن ها مغایر می باشد، درج گردد. ( ماده 123 ل. ا. ق. ت )

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

وظایف رئیس هیات مدیره 

( ماده 101 ، 120 ل. ا. ق. ت )

 1. فراخوانی از جلسات هیات مدیره
 2. مدیریت جلسات هیات مدیره
 3. فراخوانی از انجمن های عمومی دارندگان سهام زمانی که هیات مدیره نسبت به دعوت آن ها موظف باشد.
 4. مدیریت انجمن عمومی

وظایف هیات مدیره

 1. مدیریت فعالیت های شرکت
 2. حداقل هر شش ماه تهیه خلاصه صورت حساب مالی و بدهی های شرکت و عرضه آن به ناظران شرکت
 3. فراخوانی انجمن عمومی سالیانه طی مدت بیان شده در آیین نامه در جهت پذیرش فعالیت های سال مالی پیشین و پذیرش عملکرد و سود و زیان شرکت پس از پایان سال مالی شرکت .
 4. کاهش و پس‌انداز یک بیستم از سود خالص شرکت به منظور پس‌انداز قانونی در هر سال تا زمانی که این پس‌انداز به اندازه یک دهم سرمایه شرکت باشد.
 5. فراخوانی انجمن های عمومی در موعد لازم مشابه زمانی که به دلیل ضررهای واردشده حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود ، تا انجمن عمومی عالی درمورد نابودی یا دوام شرکت تصمیم گیری نماید.
 6. انتصاب و برکناری مدیر عامل و مشخص نمودن چارچوب وظایف و زمان مسئولیت و حق زحمات او.
 7. دیگر فعالیت هایی که اجرای آن ها به صلاح انجمن عمومی نباشد.

مشاوران ما در موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه کامل ترین خدمات در عرصه ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی به شما عزیزان می باشیم .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *