تبدیل نوع شرکت

تبدیل نوع شرکت


تبدیل نوع شرکت از ( با مسئولیت محدود به سهامی خاص )

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص تبدیل نوع شرکت از ( با مسئولیت محدود به سهامی خاص ) توضیحاتی را ارئه می دهد:

تبدیل نوع شرکت

سطوح تفاوت و مشاعی موسسه های سهامی خاص و با مسئولیت محدود به دو صورت سطوح مشاعی و سطوح تفاوت می باشد.

سطوح مشاعی

حداقل سرمایه جهت ثبت هر دو موسسه یک میلیون ریال و بیشتر شدن سرمایه در هر دو موسسه اجباری نیست.

   سطوح تفاوت در شرکت با مسئولیت محدود

 • عده ای شرکا حداقل 2 نفر است.
 • تعیین بازرس اصلی و علی البدل اجباری نیست.
 • زمان مدیریت بی نهایت یا بر عهده شرکاء است.
 •  تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای مندرج کردن آگهی ها اجباری نیست.
 • شرایط کسب اکثریت مجامع عمومی مشکل تر است.
 • سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع نمی شود و شرکاء تنها تا مقدار سرمایه خود در شرکت ، متعهد به دیون و مسئولیت ها هستند.
 • مدیران به شکل موکلف یا غیرمکلف که از میان شرکاء یا از خارج تعیین می شوند.
 • اجازه رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
 • توزیع سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
 • ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی به وسیله شرکاء انجام می پذیرد.

 سطوح تفاوت در شرکت سهامی خاص

 • عده ای سهامداران حداقل 3 نفر
 • تعیین بازرس اصلی و علی البدل الزامی است.
 • زمان مدیریت حداکثر دو سال است.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار در موسسه سهامی االزامی است.
 • شرایط کسب اکثریت مجامع عمومی در موسسه سهامی آسان تر است.
 • قسمت کردن سرمایه به سهام و تعهدات مالکان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
 • مدیران قهراً میبایست سهامدار بوده یا مقدار سهام تنظیم در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
 • اجازه رای به میزان سهام خواهد بود.
 • قسمت کردن سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
 • ارزیابی آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.

مدارک مورد نیاز در شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه
 2. دو جلد اساسنامه
 3. تصدیق بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی
 4. فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
 5. صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 1. اصل صورتجلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی موسسه
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در حالی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 4. عرضه مستند متداول برفرستاده دعوتنامه مادامی که مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.

مشاوران حقوقی موسسه ثبت کریم خان تبحر بالایی درتبدیل نوع موسسه از ( با مسئولیت محدود به سهامی خاص ) کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *