انواع شرکت های تجاری

قانون تجارت ما برای شرکت های تجاری تعریفی ارائه نکرده است و به اجبار می بایست به تعریفی که قانون مدنی از شرکت ارائه نموده است مراجعه کنیم، اما باید دقت نمود که تعریف قانون مدنی به صورت کلی می باشد. با توجه به اصول و قوانینی که به شرکت های تجاری مربوط است، می توان شرکت تجاری را اینگونه بیان نمود: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که میان دو یا چند نفر ایجاد می شود و در آن هر یک از اعضا، سهمی را به صورت نقد یا جنس یا کار خود در میان می گذارند تا اقدام به آغاز عملیات تجاری نمایند و سود و ضررهای هایی که از آن بدست می آید در بین خود تقسیم می کنند. چنانچه می خواهید به اطلاعات خود در رابطه با انواع شرکت های تجاری بیافزایید تا انتهای این نوشتار با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

بر اساس آنچه که در خصوص شرکت های تجاری بیان نمودیم، موارد مشخصه ی شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:

 1. ایجاد سازمان مستقل
 2. همکاری میان دو یا چند نفر
 3. آوردن بهره
 4. اقدام به عملیات بازرگانی
 5. تقسیم سود و ضرر

شخصیت این شرکت های تجاری از شرکاء متمایز بوده و به صورت مستقل دارای حقوق کامل هستند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء موثر می باشد.

مطابق با ماده 20 قانون تجارت ایران، شرکت های تجاری دارای 7 نوع می باشند که ثبت کریم خان در ذیل آن ها را بیان نموده است.

 1. شرکت های سهامی(بر اساس ماده 4 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت که در 24/12/1347 تصویب شده است، شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شود.)
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت با مسئولیت محدود
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت کریم خان در ادامه هریک از این شرکت های تجاری را به صورت مختصر تشریح نموده است.

شرکت سهامی عام

شرکتی می باشد که تاسیس کنندگان آن میبایست جهت تامین بخشی از سرمایه ی شرکت به مردم رجوع نمایند. حداقل میزان سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد و تعداد موسسین آن نیز می بایست حداقل پنج نفر باشند( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) همچنین لازم به ذکر است که مراجعه به عامه از روش پذیره نویسی انجام می گیرد.

شرکت سهامی خاص

بر اساس مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ، شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که تمام سرمایه ی آن به وسیله ی خود موسسین شرکت تامین می گردد. در اینگونه شرکت های تجاری حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و تعداد موسسین آن نیز نباید کمتر از سه نفر باشند. همچنین مطابق با ماده 1 ل.ا.ق.ت نیز مسئولیت مدنی صاحب سهام در برابر قروض و دیون شرکت به میزان مبلغ اسمی سهمی می باشد که سهامدار در شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری نموده است.

شرکت تضامنی

مطابق با موارد 116، 117 و 124 ق.ت شرکت تضامنی شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجاری، و با نام مخصوصی میان دو یا چند نفر ایجاد می شود. در اینگونه شرکت های تجاری شرکاء در برابر دیون و قروض شرکت، مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند. در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت الزامیست،لازم به ذکر است که این کار به دلیل اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اطمینان و اعتماد اشخاص ثالث می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری ایجاد می گردد. مسئولیت شریک در این نوع شرکت های تجاری در برابر قروض و دیون شرکت به میزان سهامی می باشد که شخص در شرکت سرمایه گذاری نموده است. تفاوت این شرکت با شرکت های سهامی در این می باشد که در شرکت با مسئولیت محدود، سهم شرکا به هیچ وجه صادر نمی گردد و صرفا با رضایت تعدادی از شرکاء که سه چهارم سرمایه ی شرکت به آن ها تعلق داشته باشد قابل نقل و انتقال می باشد. اما در شرکت های سهامی، سهام منتشر می گردد و همچنین قابلیت نقل و انتقال نیز دارد. چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود، اساسنامه ای پیش بینی شده باشد، شرکت با فوت،منع ،ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء منحل می گردد اما اگر در شرکت های سهامی عام و خاص همچین شرایطی بوجود بیاید، شرکت منحل نشده و به حیات خود ادامه می دهد.

شرکت نسبی

بر اساس ماده 183 ق.ت شرکت نسبی شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجاری، با نام خاص میان دو یا چند نفر ایجاد می شود که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء به میزان آورده یا سرمایه ای می باشد که در شرکت دارد.

کارشناسان ما در موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان به دو روش می توانند شما را همراهی نمایند، اول آنکه با مشاوره تخصصی در زمینه ی ثبت انواع شرکت های تجاری شما را راهنمایی می نمایند و دیگر آنکه تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تجاری، تمام امور ثبتی شما را خود بر عهده می گیرند. لازم به ذکر است که متقاضیان گرامی می توانند مدارک تهیه شده را حضورا به وکیل ثبت شرکت کریم خان تحویل دهند و یا از طریق پست اقدام به ارسال آن ها نمایند.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجاری، تحت نام خاصی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ایجاد می گردد. مسئولیت شرکای ضامن در این نوع از شرکت های تجاری، تضامنی، نامحدود و شخصی می باشد اما مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود معادل با سرمایه ای می باشد که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری نموده است. در اینگونه شرکت های تجاری، سهم شرکا قابلیت نقل و انتقال ندارد و شرکت با فوت یا منع یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکای شرکت منحل نمی شود.

شرکت مختلط سهامی

مطابق با مواد 162 و 163 شرکت های مختلط سهامی، شرکت هایی می باشند که با نام مخصوصی در میان یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند سهامدار ایجاد می گردند. در شرکت مختلط سهامی مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی می باشد و مسئولیت سهامدار یا سهامداران، به میزان مبلغ اسمی سهامی می باشد که هر یک در شرکت دارند. سهام سهامداران در این نوع شرکت های تجاری، قابلیت نقل و انتقال ندارد و با فوت یا منع یا ممنوعیت قانونی صاحب سهام، شرکت منحل نمی گردد.

شرکت تعاونی

این گونه شرکت ها جهت رفع نیازمندی های مشترک اعضاء شرکت تشکیل شده است. در این نوع شرکت های تجارتی، مسئولیت هر یک از سهامداران در برابر قروض و دیون شرکت، به میزان مبلغ اسمی سهم یا سهامی می باشد که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد. هم اکنون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در شهریور سال 1370 به تصویب رسیده است بر فعالیت های شرکت تعاونی تسلط دارد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *