اندوخته قانونی شرکت با مسئولیت محدود

اندوخته قانونی شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود ، به تعبیری شرکت رفاقتی و با اعضایی فامیل وخانواده است که اکثراً میان اشخاص که با هم روابط دوستانه و مالی دارند تاسیس می شود.

طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت بامسئولیت به شرح زیر است:

شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت کارهای تجاری تاسیس شده و تک تک شرکاء به غیراز اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد و تنها تا مقدار سرمایه خود در شرکت متعهد دیون و مسئولات شرکت هستند را شرکت با مسئولیت محدود می گویند.شرکت مسئولیت محدود را از آن سو،مسئولیت محدود می نامند که مسئولیت تک تک شرکاء به اندازه ی همان میزان سرمایه ای است که در شرکت سهم دارند می باشد و بالاتر از سرمایه خود تعهدی ندارند و مسئول به پرداخت مطالبات و قروض شرکت نخواهد بود.

 اندوخته قانونی شرکت با مسئولیت محدود

اندوخته قانونی شرکت بامسئولیت محدود

در شرکت بامسئولیت محدود هم مانند شرکت سهامی اعمال کردن اندوخته قانونی، الزامی است.بنابراین که هر سال بعد از آن که از سود خالص شرکت ضرر های به وجود آمده در سال های پیشتر کسر شد، یک بیستم از آن باید به برای اندوخته قانونی نگه داری شود. تا این که تمامی مقدار آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد. این مبلغ جهت تاوان پایین آمدن ارزش لوازم دارایی و ضررها و هزینه های پیش بینی شده می بایست نگه داری شود.بعد از آن که مقدار آن به یک دهم سرمایه شرکت رسید؛اعمال کردن سرمایه دوراندیشی اجباری نیست. ( ماده 113 ق. ت )

به سبب ماده 140 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، هیئت مدیره وظیفه دارند با هدف ذخیره کردن پنج درصد سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی است . همان طور که اشاره شد ، این کار می بایست تا مدتی که این پس انداز به یک دهم تمام سرمایه شرکت برسد، ادامه یابد. طبق اصول موجود بر اداره کارهای شرکت، موظف به اجرای این کار در شرکت بامسئولیت محدود اندک به وسیله ی مدیر یا مدیران از محل غیر ممکن نیست.

اضافه بر این ،در صورت به حواله وظیفه مورد بحث به قوانین شرکت های سهامی که در آن هیئت مدیره موظف به انجام هدف به ذخیره اندوخته قانونی است،بدین صورت اجرای وظیفه یاد شده در شرکت با مسئولیت محدود هم برگردن مدیر یا مدیران است.پاسخ سوال اینکه اساس در نظر گرفتن اندوخته قانونی چه میتوان باشد؟ در زیر شرح داده است

جواب :شایان ذکر است که اندوخته قانونی تنها در سه شرکت وجود دارد:

  1. شرکت های سهامی عام و خاص
  2. شرکت تعاونی
  3. شرکت بامسئولیت محدود

در دیگر شرکت ها کاملا اختیاری است درباب اجرا کردن اندوخته قانونی وجود ندارد.برای اینکه که در این سه شرکت مقدار مسئولیت سهامداران یا شرکاء محدود به میزان سرمایه ای است که آن ها با خود به شرکت آورده اند، مبلغی به اسم اندوخته قانونی ذخیره شده تا در زمان ایجاد مطالبات جهت شرکت و نابودی سرمایه های شرکت، بتوان کلیه یا قسمتی از مطالبات شرکت را از آن محل جبران نمود. در حالی که در اکثر شرکت ها همچون تضامنی، نسبی و مختلط ، مسئولیت کلیه یا حداقل قسمتی از شرکاء محدود به مبلغ سرمایه آن ها نیست و در نتیجه طلبکاران شرکت، می توانند جهت وصول مطالبات خود به شرکاء رجوع کنند و در نتیجه به واسطه عدم اندوخته قانونی خسارت نخواهند شد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای اندوخته قانونی شرکت بامسئولیت محدود در خدمت متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *