انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی


نکاتی در مورد انحلال شرکت سهامی

احتمال دارد که شرکت سهامی به علت هایی متلاشی گردد و بر اثر این زوال تاثیراتی ایجاد گردد ، به گونه ای که دگرگونی هایی در شرکت متلاشی شده ایجاد گردد ، در این مبحث به موردهای زوال و عاقبت آن اشاره می کنیم.

انحلال شرکت سهامی

براساس مواد 199 و 201 لایحه قانونی مصوب 1347 موارد زوال شرکت سهامی به سه بخش تقسیم می گردد:

  1. انحلال قهری
  2. انحلال به تشخیص و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
  3. انحلال به حکم دادگاه

انحلال قهری

زمانی که شرکت ورشکسته گردد و دستور ورشکستگی آن صادر شود ، متلاشی می گردد و میبایست توسط مدیران تصفیه شود و تصفیه آن بنابر قوانین ورشکستگی صورت می گیرد.ورشکستگی موردی می باشد که در جهت زوال شرکت فرمان دادگاه واجب نمی باشد. حکم ورشکستگی به صورت تلمیحی و ضمنی حکم به انحلال می باشد.

انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند پیش از زمان تعیین شده در هر موعدی بنا به مصلحت خود و به هر دلیلی ، حتی با مخالفت دارندگان سهام ،شرکت را تعطیل نماید. عدم دگرگونی در حقوق که گونه خاصی از سهام شرکت سهامی به شمار می آید زمانی اتفاق می افتد که شرکت به زندگی عادی و معمولی خود ادامه دهد، نه در مواردی که مجمع عمومی فوق العاده مالکان سهام می خواهد به زندگی شرکت خاتمه دهند.

انحلال به حکم دادگاه

زمانی که موضوع شرکت اجرا شده یا اجرای آن بعید باشد، یا مدت زمان شرکت به پایان رسیده باشد و مجمع عمومی فوق العاده پیش از اتمام آن شرکت را تمدید ننموده باشد ، و یا به دلیل خسارت های ایجاد شده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود، و مجمع عمومی به تعطیلی و کاهش سرمایه شرکت رای ندهد، هر ذی نفع توانایی درخواست تعطیلی شرکت از سوی دادسرا را دارد.

زمانی که تا یک سال بعد از ثبت شدن، شرکت فعالیتی برای موضوع اعمال ننماید و اقدامات شرکت بیشتر از یک سال راکد باشد و یا مسئولیت هرکدام از عضوهای هیات مدیره یا مدیر عامل بیشتر از 6 ماه معین نگردد، دادسرا حداکثر شش ماه برای برطرف نمودن دلایل تعطیلی شرکت زمان می دهد ولی اگر در این زمان تعیین شده دلایل تعطیلی برطرف نگردد ، دادسرا نسبت به تعطیلی شرکت اقدام می نماید.

نتایج انحلال

از عواقب تعطیلی شرکت ،تصفیه و تقسیم بندی سرمایه شرکت می باشد. تصفیه عبارت است از تعیین صورت حساب ها و مشخص نمودن بدهکاری و بستانکاری شرکت است، و از نتیجه های تصفیه این است که میزان رقم بدهکاری و بستانکاری معین می گردد . شرکت سهامی پس از تعطیلی ،شرکت در حال تصفیه به شمار می آیند، و می بایست پس از اسم شرکت ، کلمات ” در حال تصفیه ” درج گردد ، همچنین اسم مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و اطلاعیه های مرتبط شرکت درج شود. ( ماده 206 لایحه ) و تصفیه فعالیت های شرکت سهامی براساس قواعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 ، اعمال می شود .به غیر از ورشکستگی که امور تصفیه براساس قواعد مرتبط با ورشکستگی صورت می پذیرد.

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………………….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………………….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

نکته

  • تمامی صورتجلسات باید به روی سربرگ شخصیت حقوقی مرتبط بعد از امضاء افراد دارای مقام و با مهر آن شخصیت حقوقی تنظیم و صادر شود.
  • آخرین روزنامه رسمی شرکت درباب تعیین مدیران به صورتجلسه پیوست گردد.
  • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه به صورتجلسه پیوست گردد،چنانچه افراد خارج از سهامداران باشند.
  • صورتجلسه طی 5 روز از تاریخ ایجاد جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) طی سه روز به اداره پست اداره پست ارائه گردد و بعد از آن بارکدپستی در سیستم قید شود.
  • اگر مدیر یا مدیران تصفیه در زیر صورتجلسه پذیرش خود را اطلاع نداده باشند می بایست در نامه جداگانه پذیرش خود را اطلاع دهد و به صورتجلسه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پیوست و ارسال گردد.
  • چنانچه جلسه با بیشترین سهامداران ایجاد شود و با مراعات نمودن قواعد دعوت براساس اساسنامه شرکت و محتوای لایحه اصلاحی قانون تجارت و عرضه اصول آنها به همراه صورتجلسه اجباری می باشد.(ماده 97 . ل . ا.ق.ت)
  • فهرستی از نام سهامداران شاهد در مجمع را آماده کرده و توسط افراد دارای سهام امضا گردد و به صورتجلسه پیوست شده که به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صادر می شود .(ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

ارائه خدمات حرفه ای در زمینه انحلال شرکت سهامی در تمامی نقاط کشور در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *