انحلال شرکت تجاری به دلیل عدم ثبت


بررسی انحلال شرکت تجاری به دلیل عدم ثبت

شرکت تجاری قراردادی می باشد که براساس آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک گردند. هم چنین براساس بند 4 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، ” شرکت : شخص حقوقی است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد “.

در قرارداد شرکت مانند تمام قرارداد ها میبایست شرایط عمومی صحت عقود رعایت گردد که عبارتند از : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف مضاف بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان هر شرکتی که تشکیل می گردد زمانی رسمیت دارد که ثبت شده باشد .

در حقیقت ، همان گونه که شخص حقیقی نام و فامیل و مشخصات سجلی دارد و بوسیله سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می گردد ، شخص حقوقی هم با انتخاب نام شرکت و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد او املاک کشور ( قوه قضاییه ) می تواند هویت خود را رسمیت دهد و متعاقباَ امتیاز و مزایای آن را تاثیر دهد.براساس ماده 2 نظام نامه در خصوص مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت، تصویب شده در تاریخ 5/ 3/ 1311 با اصلاحات بعدی :

شرکت های تجاری میبایست در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت ثبت شوند.
در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی ؛
و در صورتی که دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کفایت می کند ؛

اما شرکت میبایست در عرض سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد ثبت نماید.

هم اکنون ثبت کریم خان به اثر عدم ثبت شرکت می پردازد.

شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و به دنبال آن، شرکتنامه اش اعلان نشده است، ممکن است منحل شود. در حقیقت ، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 1310) ، ثبت شرکت های تجاری را الزامی به شمار آورده و برای مدیران شرکتی که ثبت نشده باشد،جزای نقدی تعیین کرده و اضافه نموده است که “… در صورت تقاضای مدعی العموم ، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد “.

مفهوم این بخش ماده فوق این است که تا وقتی که دادستان انحلال شرکت را درخواست ننموده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده تلقی خواهد شد؛ اما در صورتی که دادستان بخواهد شرکت را منحل کند، به صرف تقاضای او و تنها به این سبب که شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت نیاز نیست.

با این وجود ، باید توجه داشت که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، به این معنی نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه مشخص شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام شده است، شرکت باطل خواهد بود؛ مثل زمانی که اثبات گردد یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده؛ چون در صورتی که چنین عواملی وجود نداشته باشد، قرارداد شرکت نمی تواند وجود داشته باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی ببخشد و هر ذی نفعی برخلاف ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، می تواند نسبت به تقاضای ابطال آن اقدام نماید.

جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس بگیرید.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *