انتقال قهری مالکیت ثبت طرح صنعتی پس از فوت مالک یا دارنده آن

انتقال قهری مالکیت ثبت طرح صنعتی پس از فوت مالک یا دارنده آن


نکاتی در خصوص انتقال قهری مالکیت ثبت طرح صنعتی پس از فوت مالک یا دارنده آن

طرح صنعتی از دیدگاه زیبایی گرایی و شکل ظاهری یک کالا از قبیل اجناس و فرآورده های صنعتی و یا صنایع دستی مربوط می باشد و جز شرایط با اهمیت جهت جلب مصرف کنندگان است، درحالی که شایان ذکر است این گیرایی دیداری یکی از ترکیب های بنیادی است که بر تصمیم مصرف کنندگان جهت انتخاب یک کالا و اولویت آن بر اجناس و فرآورده های وغیر موثر می باشد . این تاثیر به خصوص در دیدی که اجناس و فرآورده های سازمان دارای کیفیت برابر باشند ، به درجات بیشتر است؛ برای اینکه در این حالت ظاهر و زیبایی اجناس مخصوص قیمت پایین آن می تواند مصرف کنندگان را جهت انتخاب جلب کند.

انتقال قهری مالکیت ثبت طرح صنعتی پس از فوت مالک یا دارنده آن

ثبت طرح صنعتی جهت پشتیبانی قانونی محیا شده است . صاحب طرح صنعتی قادراست تمامی حقوقی را که با توجه به ثبت طرح صنعتی احراز می نماید به سبب قرارداد به غیر انتقال دهد . به تعریف دیگر صاحب طرح صنعتی ثبت شده قادراست مالکیت طرح صنعتی را به صورت همیشگی و تا مدت اعتبار گواهینامه به غیر انتقال دهد. اضافه بر واگذاری مالکیت طرح صنعتی مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند به شخص ثالث این امکان را دهد از طرح صنعتی او جهت هدفی که هر دو طرف به سبب قرارداد مشخص می کنند،بهره برده . درصورت دیگر در این نظر برعکس نظر واگذاری مالکیت طرح صنعتی، مالک طرح صرفاَ امکان بهره مندی از آن طرح را در شکل قرارداد به شخص ثالث می دهد . مالک طرح صنعتی با امکان این اجازه می تواند منبع سودآوری دو برابر احراز کند.

در متن زیر به تحلیل موضوع واگذاری طرح صنعتی در طرح واگذاری اجباری مالکیت می پردازیم :

انتقال قهری

مالکیت طرح های صنعتی و به صورت کامل حقوق به دلیل طرح های صنعتی پس از فوت مالک یا مالک آن به ارث می رسد.به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همچنین بند ( د ) ماده 5 آن، حقوق بدست آمده از اختراع ثبت شده قابل واگذای است و در زمان فوت مالک حق به ورثه او انتقال می یابد.

با نظر به مواد ذکر شده ذکر نکات زیر الزامی است :

  1. بند ( د) ماده 5 قانون مصوب 1386 مرتبط با اختراع است در حالی که با توجه به ماده 23 قانون ذکر شده، محتوایی بند بالا در مورد طرح های صنعتی هم قابل اجرا است بدین معنی حقوق بدست آمده از ثبت طرح های صنعتی نیز پس از فوت مالک حق و دارنده آن اجباراً به ورثه واگذار می شود.
  2. زمان پشتیبانی از طرح های صنعتی 15 سال است ، بدین معنی اگر مالک حق در این فرض پیش از اتمام زمان اعتبار فوت کند، ورثه جهت بقیه زمان مالک حق بشمار میرود.
  3. ورثه به موجب قانون ارث از حقوق بدست آمده از طرح صنعتی ثبت شده ارث می برند و اجرای حق هم در این مورد تابع عمومات قانون اجتماعی است.
  4. واگذاری به وسیله ی سنجیدن واگذاری اجباراً محسوب نمی شود اگرچه دلیل واگذاری و تداوم و اثبات حق طرح صنعتی در این فرض شرط به فوت مورث است.
  5. درحالی که قانون مصوب 1386 مرتبط با واگذاری اجباری حقوق بدست آمده ثبت اظهارنامه در زمان فوت مالک حق مطلبی نیامده است اما باید اشاره کرد که علیرغم سکوت قانونگذار در زمان که طراح یا تقاضا کننده بعد از ارائه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و پیش از صدور گواهینامه طرح صنعتی فوت نماید، تمامی حق و حقوقی که متوفی نسبت به اظهارنامه ارائه کنند به وراث منتقل می گردد.
  6. انتقال قضایی طرح صنعتی ثبت شده یا اظهارنامه ثبت طرح صنعتی هم می تواند در واقع نوعی واگذاری اجباری به شمار میرود گردد و تابع احکامی مربوط به آن باشد.

بدون شک همکاران متعهد ما در موسسه ثبت حقوقی کریم خان ،همواره آمادگی لازم را جهت رفع سوالات و مشکلات متقاضیان عزیز در مورد انتقال قهری مالکیت ثبت طرح صنعتی پس از فوت مالک یا دارنده آن دارند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *