انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت


انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت

جهت اداره امور تعاونی و برابر اساسنامه هیئت مدیره سازمان دهی میشود که کمتر 3 و بیشتر از 7 نفر نباشد و با سمت اعضاء اصلی تعاونی می باشند و تا یک سوم اعضاء اصلی هم به عنوان اعضاء علی البدل تعیین میشود که در تعاونی های بزرگ و در برابر بیشتر شدن اعضاء تعاونی در برابر هر 400 نفر 1 نفر به عنوان عضو علی البدل منسوب میشود ؛ منوط به اینکه عده ای اعضاء اصلی و علی البدل مجموعاَ از 15 نفر تجاوز نکند و اعضاء تعاونی با رای مخفی سهامداران جهت زمان دو سال تعیین می شوند و دریافت رای جهت تمام اعضاء یک نوبت به شمار می آید . اشخاص دارای رای بیشتری می باشند به عنوان اعضاء اصلی و آنانی که آراء شان کم تر است به عنوان اعضاء علی البدل منتخب می شوند و انتخاب دوباره آن ها نیز مشکلی ندارد.

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت

مشخص کردن اعضاء هیئت مدیره و علی البدل با بیشترین آراء ثابت مجمع عمومی بوده و درحالی که در دور اول رای گیری تمامی داوطلبان یا تعدادی از آن ها دارای بیشترین نشوند بی درنگ از میان اشخاصی که اکثریت آراء را احراز نموده اند به تعداد دو برابر اعضاء اصلی و علی البدل با بیشترین نسبی رای گیری می شود و در نخستین جلسه هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی تعیین میشود .

زمانی که یکی از اعضاء هیئت مدیره درگذشت یا کنارگیری کرد و یا ممانعت قانونی داشته و یا غیبت بدون اجازه باشد یکی از اعضاء علی البدل که اکثریت آراء را به دست آورده است به جای او تعیین خواهد شد .خدمات اعضاء هیئت مدیره در تعاونی بی مزد بوده در حالی که هنگامی که جهت امور تعاونی ماموریتی به آنان داده شده است هزینه آن ماموریت به آن ها داده خواهد شد.

افزون بر این مجمع عمومی قادرست از نفع خالص سالانه مبلغی را به عنوان پاداش به هر یک از آن ها بدهد.

شرایط هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان

اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به همراه شرایطی که جهت عضویت در تعاونی مشخص شود میبایست موارد زیر داشته باشد:

 1. مشخصات یا سابقه مورد نیاز را جهت اجرای وظیفه مناسب با تعاونی داشته باشند.
 2. اطمینان و متعهد شدن و ضمانت عملی به انسان ( زمانی که تعاونی میان اقلیت های دینی معرفی شده در قانون اساسی باشد مسئولیت عملی دین خودشان )
 3. نداشتن سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی
 4. عضو نبود در گروه های متحارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و تقلب اسناد
 5. نداشتن معروفیت به فساد اخلاقی و مالی
 6. هیئت مدیره بی درنگ بعد از تعیین میبایست یک نفر را به عنوان مدیر عامل از میان اعضاء و یا بیرون از اعضاء تعاونی جهت زمان دو سال انتخاب نماید که زیر نظر هیئت مدیره اداره امور تعاونی را بر عهده گرفته و تصمیمات مجمع عمومی را اجراء نمایند.
 7. مسئولیت و اختیارات و حقوق و امتیاز مدیر عامل برابر آیین نامه ای است که هیئت مدیره توصیه نموده و مجمع عمومی تایید می نماید.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

برابر ماده 37 وظایف و اختیاراتی که در قانون برای هیئت مدیره انتخاب گردیده است به توصیف زیر است:

 1. فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرایط مورد نیاز
 2. برگزاری درست و واقعی محتوایی اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوطه
 3. فسخ و نصب و قبول کنارگیری مدیر عامل و ناظر بر عملیات وی و توصیه مقدار حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
 4. قبول تقاضایی عضویت و گرفتن تصمیم در مورد واگذاری سهم تک تک اعضاء به یکدیگر و دریافت کنارگیری هر یک از اعضاء هیئت مدیره
 5. بازرسی برهزینه های تعاونی و مطالعه به حساب ها و تسلیم به بازرس یا بازرسان و ارائه به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
 6. تدوین و مقرر کردن طرح ها و برنامه ها و بودجه ها و دیگر پیشنهادات و تسلیم آن به مجمع عمومی برای گرفتن تصمیم
 7. انتخاب نماینده از میان اعضاء تعاونی جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها شرکت می کنند.
 8.  تنظیم دستورکارکرد های داخلی و اهدا کردن آن به مجمع عمومی برای تصویب
 9. انتخاب نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و دیگر سازمان ها با حق وکیل غیر.
 10. انتخاب و معرفی مالکان امضاء مجاز ” یک یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل “
 11. تصمیمات هیئت مدیره به طور کلی گرفته می شود و هیچ کدام از اعضاء هیئت اجازه ندارد به صورت فردی از اختیارات هیئت مدیره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی داشته باشد.هیئت مدیره قادرند بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار نمایند.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکتخدمات بهینه ی را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *