انتخاب متصدیان تصفیه

انتخاب متصدیان تصفیه


انتخاب متصدیان تصفیه به چه صورت است ؟

موسسه حقوقی کریم خان در باب انتخاب متصدیان تصفیه توضیحاتی را ارائه می دهد:

تصفیه موسسه ها به معنی گردآوری سرمایه شرکت و اجرای ضمانت ها و تقسیم بندی آن میان اشخاص ذینفع.براساس ماده 207 درخصوص مسئولیت های متصدیان تصفیه تعیین نموده است که : ” پایان امور جاری و انجام ضمانت ها و وصول طلب ها و تقسیم بندی سرمایه شرکت .”

انتخاب متصدیان تصفیه

کار تصفیه در حقیقت سر وسامان دادن فعالیت های جاری و عقب افتاده شرکت ، ادای مقروضات ، اجرای تعهدات ، وصول طلب ها و تقسیم بندی سرمایه شرکت میان شریکان می باشد.

نحوه تعیین متصدیان امور تصفیه

  • مطابق اساسنامه

احتمال دارد اساسنامه شرکت در این امور بیاناتی را ارائه کرده باشد،چنانچه قوانین اساسنامه تناقضی با قوانین نداشته باشد، براساس آن اعمال می گردد.

  • در شرکت های با مسئولیت محدود

در موسسه های تضامنی ، نسبی و مختلط که همه یا برخی از عضوهای آن مسئولیت محدودی ندارند) البته امور تصفیه یا به وسیله مدیران شرکت صورت می گیرد یا توسط افراد تعیین شده از سوی مدیران . اما دیگر شریکان می توانند امور تصفیه را بررسی نمایند.

  •  در سایر شرکت ها

در باب دیگر شرکت ها ( سهامی ، مسئولیت محدود و تعاونی ) امور تصفیه بردوش مدیران شرکت پیش از متلاشی شدن می باشد . به جزاینکه براساس اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت مراحل دیگری تعیین گشته است.

وظایف مدیران تصفیه

      1. حل و فصل امور جاری

احتمال دارد در موعد زندگی شرکت ، فعالیت هایی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. به طور مثال تاسیساتی ایجاد شده که به پایان نرسیده اند یا قراردادهای مرتبط به خرید و فروش و اجرای خدمات که خاتمه نیافته اند.بنابراین برحسب معمول این فعالیت ها میبایست خاتمه یابد تا مضرراتی به شرکت وارد نگردد.

     2. اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها

غرض از انجام تعهدات این است که شرکت براساس قانون ، قرارداد تعهداتی در برابر دیگران بردوش دارد و هنوز اجرا نگشته است. به هرحال هیئت تصفیه یا مدیر تصفیه میبایست اوضاع کارمندان شرکت را از بابت تصفیه حقوق آن ها معین نماید.

چنانچه درخصوص کالایی ضمانت تحویل صورت گیرد براساس قرارداد تجارت میبایست آن تعهدات اجرا گردد ، به طور مثال هزار جعبه چای خریداری شده و اگر چه در قوانین اشاره ای به آن نشده ولی میبایست صندوق های خالی را پس دهیم . البته تعهدات مالی مانند پرداخت برواتی که زمان آن فرا نرسیده، یا سفته هایی که موعد آن نشده و … را پرداخت نماید.

     3. وصول مطالبات

احتمال دارد شرکت طلب هایی به اشکال مختلف از افراد را دارا باشد که مدیر تصفیه می بایست این طلب ها را با درنظرگرفتن صلاح و منافع شرکت وصول نماید.

    4. تقسیم دارایی شرکت

بعد از وصول طلب ها و ادای بدهی های شرکت ، سرمایه باقیمانده میان شریکان باتوجه به سهم الشرکه آن ها تقسیم بندی می گردد و چنانچه به یکی از شریکان دسترسی نداشته باشد سهم او، در حساب مخصوص او به نام خودش در بانک به امانت گذاشته می شود تا هر زمان که صاحب آن ، یا وکیل او رجوع نماید به او داده شود.

    5. اقدامات قضایی

مدیر تصفیه مانند وکیل شرکت می باشد و می بایست تمامی فعالیت های لازم جهت تهیه حقوق عضوهای شرکت درشرف تصفیه انجام نماید. مگر اینکه چنانچه کوتاهی از او ایجاد شود ، دربرابر ضررها مسئول می باشد.

   6. اعلان آگهی

تقسیم بندی سرمایه شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود و تعاونی زمانی صورت می گیرد که در گذشته سه بار در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع و از زمان نشر نخستین آگهی در روزنامه رسمی یک سال گذشته باشد مگر اینکه مسئولان تصفیه خسارت بستانکاران باشند که به طلب خود نرسیده باشند.

بسمه تعالی
نمونه جلسه هیئت تصفیه
جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ……………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
آقای ………………………….. به شماره ملی……………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد. این موسسه در زمینه انتخاب متصدیان تصفیه شما را یاری می نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *