امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران

امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران


مدیر عامل شرکت سهامی

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران توضیحاتی را ارائه می دهد. نکته های ذیل درباره مدیر عامل شرکت سهامی دارای اهمیت می باشند:

 1. فردی می باشد که به وسیله هیات مدیره جهت مدیریت فعالیت های شرکت تحت نظارت هیات مدیره انتخاب می گردد .
 2. مدیر عامل میبایست شخص حقیقی باشد،مغایر با عضوهای هیات مدیره که شخص حقیقی یا حقوقی می باشد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
 3. مدیر عامل احتمال دارد یک نفر یا بیشتر از یک نفر باشد.چنانچه مدیر عامل بیشتر از یک نفر باشد،آنان را هیات عامل می نامند.
 4. مدیر عامل به وسیله هیات مدیره انتخاب می گردد و همچنین از طریق هیات مدیره برکنار می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
 5. چارچوب وظایف و زمان مسئولیت و حق الزحمه مدیر عامل هم به وسیله هیات مدیره مشخص می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
 6. اسم و اطلاعات و محدوده وظایف مدیر عامل میبایست با فرستادن رونوشتی از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده شود و بعد از به ثبت رسیدن در روزنامه رسمی آگهی گردد.( ماده 128 ل. ا. ق. ت )
 7. زمان مدیریت مدیر عامل در چارچوب قانون نمی گنجد ، ولی چنانچه مدیر عامل جزء اعضای هیات مدیره همان شرکت باشد زمان مدیریت عامل او از زمان عضو بودن او در هیات مدیره بیشتر نمی باشد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
 8. مدیر عامل توانایی عضوییت در هیات مدیره همان شرکت را دارد ولی نمی تواند در همان سان رئیس هیات مدیره همان شرکت قرار بگیرد ،به جزاینکه سه چهارم رای های حاضر در مجمع عمومی پذیرش گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران

نکاتی در باره امکان یا عدم امکان اخذ وام از شرکت توسط مدیران

 1. مدیر عامل و عضوهای هیات مدیره،همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، برادر و خواهر نمی توانند وامی از شرکت دریافت کنند. این واگذاری وام به خودی خود نقض می گردد.
 2. شرکت توانایی ضمانت قروض اشخاص مذکور را ندارد، به این معنی که متعهد آن ها شود یا شکلی به جز ضمانت تعهدات به قروض آنان را عهده دار گردد. این ضمانت به خودی خود نقض می گردد .
 3. محدودیت های نام برده در این ماده دو استثناء دارد:

آن گروه از عضوهای هیات مدیره که شخص حقوقی اند، از این چارچوب ها عفو می گردند، به این ترتیب موسسه ها به گروهی از عضوهای هیات مدیره که شخص حقوقی اند، وام اعطا می نمایند یا بدهی های آنان را متعهد شوند.ولی وکیل شخص حقوقی در جلسه های هیات مدیره که شخص حقیقی میباشد ،شامل این چارچوب ها است و شرکت توانایی اعطای وام یا قروض آن ها را ندارد.

بانک ها و موسسه های اعتباری که از این چارچوب ها مورد عفو قرار می گیرند و توانایی اعطای وام به مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره خود را دارند یا می توانند قروض آنان را ضمانت نمایند،البته اگر در شرایط عادی اجرا گردد.

امکان یا عدم امکان اجرای معاملات مشابه با موضوع شرکت به وسیله مدیران :

 1. عضوهای هیات مدیره و مدیر عامل قادر نمی باشند داد وستدی مانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با فعالیت های شرکت باشد اجرا نمایند.
 2. هر مدیری که از قوانین سرپیچی نماید و باعث آسیب به شرکت شود.بنابراین دربرابر خسارات موظف میباشند.

ثبت کریم خان با توجه به تخصص مشاوران شما را در امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران راهنمایی می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *