اقداماتی که پس از ثبت شرکت باید انجام دهیم


اقدامات لازم پس از ثبت شرکت

بعد از ثبت شرکت اقداماتی را باید انجام دهید که موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه این اقدامات را ذکر نموده است.

 1. انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
 2. اخذ کد اقتصادی
 3. پلمپ دفاتر تجارتی
 4. انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

مالیات سهمی است که براساس اصل تعاون ملی و طبق مقررات هر یک از ساکنین کشور میبایست برای تامین هزینه های عمومی و محافظت کردن از منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.طبق قانون،افراد و شرکت ها میبایست مالیات تعیین شده را پرداخت نمایند ،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.کلیه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و دارای شماره ثبت هستند مشمول بر مالیات بر درآمد می باشند.بنابراین پس از ثبت شرکت و موسسه ، شرکت ها باید بلافاصله حوزه مالیاتی خود را تعیین کنند در غیر این صورت مسئول جرائم قانونی خواهند شد.شایان ذکر است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز باید پرونده تشکیل دهد.

هر شرکت بعد از تاسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را به دارایی ارائه دهد و طی دو ماه از تاریخ ثبت نسبت دو در هزار سرمایه ی شرکت را به حوزه ی مالیاتی پرداخت کند ، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد.بنابراین بعد از ثبت شرکت میبایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه نموده و نسبت به مشخص کردن حوزه مالیاتی اقدام کنید.

طبق ماده یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات هستند:

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند.

همچنین اشخاص حقوقی از نظر مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند :

 1. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است.(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
 2. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
 3. شرکت هایی که بخشی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
 4. اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که برای تقسیم سود میان شرکا تشکیل نشده اند اما دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
 5. شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی فوق که هنوز پرونده مالیاتی تشکیل نداده اند در مقابل ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.اشخاص حقوقی میبایست زمان پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را براساس مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت کرده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام کنند.بعد از آن ، براساس ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی میبایست اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع شده است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنند.بعد از ارائه اولین فهرست ذکر دشه تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کفایت می کند.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان مدارک لازم برای ارائه به امور مالیاتی را ارائه می دهد.

مدارک لازم برای ارائه به اداره امور مالیاتی

 • اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
 • اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
 • کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
 • اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
 • گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
 • مهر شرکت
 • فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
 • فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

شایان ذکر است که شما متقاضیان محترم می توانید در کلیه مراحل تشکیل پرونده دارایی خود از کارشناسان با تجربه و مجرب ما در ثبت کریم خان کمک بگیرید.

اخذ کد اقتصادی

به منظور دریافت برگه کد اقتصادی میبایست قبل از هر چیز برای شرکت مورد نظر پرونده مالیاتی تشکیل دهید.مقصود از کد اقتصادی شناسه 12ی رقمی می باشد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده گردد. بواسطه ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می پذیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری شده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی فراهم می شود از جمله مدارک لازم برای تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور است.هر شرکت و یا موسسه بعد از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،پرونده مالیاتی تشکیل داده و کد اقتصادی بگیرد.

در ادامه ثبت کریم خان مدارک درخواست کد اقتصادی را ارائه می دهد.

الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی)

 • درخواست کتبی شخص
 • فتوکپی پروانه کسب
 • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 • فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
 • عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی)

 • درخواست کتبی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
 • روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
 • فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
 • تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

برای اخذ کد اقتصادی خود می توانید با همکاران مجرب ما در ثبت کریمخان تماس حاصل نمایید.

اخذ دفاتر پلمپ شده

براساس مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر ذکر شده در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و دیگر دفاتری که تاجران برای امور تجارتی خود مورد استفاده قرار می دهند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی سندیت دارد که براساس مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت تنها علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه،کل و دارایی باید از جانباداره ثبت شماره گذاری،امضاء و پلمپ شوند.از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است بنابراین در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند بسیار مهم است و پلمپ دفاتر دیگر انجام نمی شود و منسوخ شده است.

پیش از پایان هر سال مالی باید دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ کرده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد کنند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را ملزم کرده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به همراه دیگر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال کنند.بنابراین اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می شود.البته در مورد موسسات تازه تاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ آغاز به کار دیگر اشخاص مجاز شمرده است.همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده به وسیله مقامات قضایی یا دیگر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر طی مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام کند.در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده نکرده باشند یا دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آینده داشته باشد مراتب حداکثر طی مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با قید مشخصات دفاتر ذکر شده به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام می گردد.بنابراین،بعد از ثبت شرکت باید دفاتر مالی شرکت پلمپ گردند.زمان ارائه دفاتر به اداره مالیات معمولاَ تیر ماه می باشد و باید اواخر سال قبل اقدام پلمپ دفاتر قانونی را دریافت کرد.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با همکاران ما در ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *