اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را ارائه می دهد.

 اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

نام شرکت……………………………………….

2-مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………..و هیات مدیره مورخ……………….

3-مبلغ سرمایه قبل از افزایش:…………………………………………………………

3-مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک:

……………………………………………………………………………………….

4-تعداد سهام با نام – بی نام و مبلغ اسمی سهام و در صورتیکه ممتاز مورد نظر می باشد ذکر خصوصیات امتیازات:

………………………………………………………………………………………………………………………

5-نام و نام خانوادگی سهامداران تعداد سهام نوع سهام هر یک پس از افزایش سرمایه:

5.1………………………………………………………………………………………………………………..
5.2………………………………………………………………………………………………………………..
5.3………………………………………………………………………………………………………………..
5.4………………………………………………………………………………………………………………..
5.5……………………………………………………………………………………………………………….
5.6……………………………………………………………………………………………………………….
5.7……………………………………………………………………………………………………………….
5.8……………………………………………………………………………………………………………….
5.9……………………………………………………………………………………………………………….
5.10……………………………………………………………………………………………………………..

6-نام و نام خانوادگی کلیه اعضای هیات مدیره امضاء:

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جز ویژگی های این مجموعه در راستای اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص شما بزرگواران رایاری می کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *