اظهارنامه ثبت اختراع


نکاتی درباره اظهارنامه ثبت اختراع

اختراع در صورتی حمایت می گردد که ثبت شده باشد.

“ثبت کریم خان،پیشگام در ارائه ی خدمات ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع”

ثبت اختراع نیازمند ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.اظهارنامه ی ثبت اختراع میبایست در سه نسخه،به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی،قلم خوردگی و پاره گی تنظیم شده و بعد از ذکر تاریخ،کلیه صفحات به وسیله متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود.در صورتی که متقاضی اظهارنامه بیشتر از یک نفر باشد،در صورتی سهم هر کدام مشخص نگردد حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.

مالک اظهارنامه به شخصی گفته می شود که اختراع به نام او تقاضای ثبت می شود،مالک(یا مالکین)اختراع می تواند شخص(یا اشخاص)حقیقی یا حقوقی (و یا هر دوی آن ها)باشد .(شایان ذکر است در صورتی که مالک اختراع یک شرکت یا موسسه ،انجمن،سازمان،حزب،نهاد و …باشد شخص حقوقی نامیده می گردد) مقصود از متقاضی یا متقاضیان ثبت،اعم از مالک یا نماینده ی قانونی(وکیل و…) است و در صورت تعدد متقاضی ثبت،باید شخصی که به نمایندگی از دیگران حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام دیگر تشریفات اداری لازم جز اخذ گواهی نامه اختراع را دارد با قید اقامتگاه تعیین شود.

در ادامه ثبت کریم خان نکاتی در مورد اظهارنامه ی ثبت اختراع را ارائه می دهد.

اظهارنامه ی ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

 • 1-اسم،شماره ملی،نشانی،کد پستی،تابعیت وسمت متقاضی و چنانچه متقاضی شخص است ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عندالزوم هر گونه شناسه دیگر آن ضروری است.
 • 2-اسم،شماره ملی،نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی؛در صورت وجود
 • 3-اسم،اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
 • 4-اسم،نشانی و شغل مخترع،در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد،
 • 5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل”بهتر”و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛
 • 6-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛
 • 7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
 • 8-تعداد صفحات توصیف،ادعاها،خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛
 • 9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛

براساس آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می شود و بر حسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می شود که به قرار ذیل می باشد:

 • الف:نیازهای انسانی
 • ب:انجام عملیات ترابری
 • ج:شیمی و متالوژی
 • د:منسوجات وکاغذ
 • ه:ساختمان
 • و:مهندسی،مکانیک،روشنایی…
 • ز:فیزیک
 • ی:برق
 • 10-تعیین ضمائم.

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

 1. توصیف اختراع؛
 2. ادعا یا ادعاهای اختراع؛
 3. خلاصه ای از توصیف اختراع؛
 4. نقشه یا نقشه ها،در صورت لزوم؛
 5. مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛
 6. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛
 7. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
 8. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛
 9. مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
 • تبصره1:در صورتی که اظهارنامه در زمان تقاضا شرایط مشخص شده در ماده 11 قانون را نداشته باشد،مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات ذکر شده خواهد بود.در صورتی که در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز است.
 • تبصره 2:در صورتی که در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره گردد که در آن نوشته یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در طی 30 روز ارائه دهد.در صورت ارائه،تاریخ دریافت نقشه ها،تاریخ تقاضا به شمار خواهد رفت.در غیر این صورت،مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه ذکر کرده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز است.

ذیل اظهارنامه و دیگر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و چنانچه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید براساس اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا بوسیله صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات توسط آن مهر و امضا شود. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد نماید.در صورتی که در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره گردد که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.در صورتی که متقاضی دعوت را قبول کرده و نقشه های مذکور را ارائه دهد،اداره ذکر شده تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا محسوب خواهد کرد.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه ذکر کرده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن محسوب خواهد شد.

بنابراین اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ اخذ اظهارنامه به حساب خواهد آورد به شرط این که اظهارنامه در زمان دریافت شامل نکات زیر باشد:

 • الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می گردد.
 • ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می سازد.
 • ج-توصیف اجمالی اختراع

شایان ذکر است که براساس ماده ی 9 قانون ثبت اختراع،متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس به منظور حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی)و اصلاحات بعدی آن را مطالبه کند.حق تقدم می تواند طبق یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون ذکر شده ارائه شده است.

درصورت درخواست حق تقدم

 • الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد طی مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را تسلیم می دارد که به واسطه مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.
 • ب-با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های ذکر شده در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط ذکر شده در این ماده و مقررات مربوط به آن،اعلامیه قید شده کان لم یکن به شمار می رود.

ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع به شما عزیزان می باشد.

لطفاَ درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی با کارشناسان ما در ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *