اصلاح،انتقال،استرداد و ثبت اظهارنامه ی اختراع

اصلاح،انتقال،استرداد و ثبت اظهارنامه ی اختراع


نحوه ی اصلاح،انتقال،استرداد و ثبت اظهارنامه ی اختراع

به موجب ماده ی 21 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،انتقال حق مالکیت حاصل از ارائه اظهارنامه ی اختراع یا اعطاء هر نوع جواز بهره برداری از آن می بایست حسب مورد به تقاضای کتبی منتقل الیه یا صاحب اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط قید شود.انجام این گونه تغییر مشروط به پرداخت هزینه می باشد.در ذیل ثبت کریم خان در خصوص نحوه ی انتقال،اصلاح،استرداد و ثبت اظهارنامه ی اختراع توضیحاتی را برای شما بیان می نماید.

 

اصلاح،انتقال،استرداد و ثبت اظهارنامه ی اختراع

در صورتی که در خواست کننده بخواهد اصلاحاتی را در خصوص تعریف ،خلاصه تعریف اختراع یا نقشه ها اجرا نماید ،لازم است صفحاتی از پیوست هایی که این اصلاحات آن ها مرتبط می باشد را مجدداً تایپ نموده ،به صورتی که تمامی آن ها یک سند یک دست را ایجاد نماید.اضافه نمودن میان خطوط،چسباندن،حاشیه نویسی،یا اصلاح به شکل زیرنویس و کارهایی از این صورت ممنوع می باشد.طبق ماده 23،درخواست کننده قادر است تا پیش از به ثبت رساندن اختراع،ایرادات اظهارنامه ی اختراع خویش را برطرف نماید ،منوط به آنکه از حدود اظهارنامه ی اختراع اول خویش خارج نگردد.تقاضای اصلاح با پرداخت هزینه معین شده در جدول هزینه ها صورت می پذیرد.

امکان بازگرداننده شدن اظهارنامه ی اختراع با تقاضای کتبی درخواست کننده وجود خواهد داشت.چنانچه تعداد متقاضیان زیاد شود ،این تقاضا می بایست توسط همه ی آنان امضاء گردد و حاوی عنوان اختراع،شماره و تاریخ اظهارنامه ی اختراع باشد.اگر اظهارنامه مسترد گردد،هزینه های پرداختی باز گرداننده نمی شود .در صورتی که اظهارنامه ی اختراع بازگرداننده شده ،اساس اظهارنامه های تقسیم شده ی دیگری باشد،اظهارنامه های پس از آن نیز استرداد نمی گردد.

گسترش یا سلامت یک اختراع می تواند به عنوان موضوع اظهارنامه ی اختراع تکمیلی هم بیان شود ،منوط بر آنکه متمم و آشکار کننده ی همان اختراعی باشد که در اظهارنامه ی اختراع اصلی قید شده است.در این صورحالت:

  1. شماره و تاریخ اظهارنامه ی اختراع اصلی در اظهارنامه تکمیلی قید می شود
  2. در بخش بعدی توصیف پس از عنوان ،تکمیلی بودن اختراع ذکر می گردد
  3. اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی منوط به اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه ی اختراع اصلی می باشد
  4. چنانچه اختراع اصلی به ثبت برسد،آگهی ثبت اختراع تکمیلی حاوی شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی می باشد

چنانچه اظهارنامه تکمیلی مورد پذیرش قرار نگیرد ،در مدتی که به منظور اعتراض به عدم پذیرش وجود دارد،درخواست کننده می تواند اظهارنامه ی اختراع خویش را به شکل مستقل ارائه دهد،منوط بر آنکه معنای اختراعی آن با اظهارنامه اصلی همانند نباشد .در این حالت به اظهارنامه ی اختراع ،شماره ای جدیدی ارائه می گردد و از همان زمان اظهارنامه تکمیلی دارای حق تقدم می باشد.صادر نمودن گواهی نامه ی اختراع تکمیلی مطابق همان قوانینی است که جهت گواهی نامه اصلی مشخص گردیده است اما مهلت معتبر بودن گواهی نامه تکمیلی ممکن نیست از مهلت اعتبار گواهی نامه اصلی بیشتر شود.

در ذیل ثبت کریمخان شرایطی را که لازمه ی ادعاها در اظهار نامه ی اختراع می باشد را شرح می دهد.

ادعای اختراع می بایست عناصر اختراعی را که مورد تقاضای پشتیبانی می باشند،در قالب خصوصیات فنی مشخص نماید.هر اختراع قادر است یک یا چند ادعا را شامل گردد.ادعا یا ادعاها می بایست به صورت آشکار و منجز بوده و شروط زیط را دارا باشند:

  • منطقی بودن تعداد آنان با توجه به چگونگی اختراع و چنانچه تعداد آنها زیاد باشد،شماره گذاری ترتیبی آنان
  • از اطلاعات آشکار شده در توصیف اختراع تجاوز ننماید و به صورت کامل در توصیف اثبات و محرز شده باشد
  • مشخصات فنی قابل پشتیبانی را با بکار بردن جملات مثبت،بیان کند
  • به استثنای موارد اجتناب ناپذیر،از رجوع به نقشه ها یا تعریف خودداری شود و تا حد امکان از استفاده از عباراتی نظیر ” همان طور که در توصیف آمد ” یا ” همان طور که در نقشه ها نشان داده شده ” امتناع گردد
  • چنانچه به منظور درک ادعا ،نیاز به رجوع نقشه باشد،بعد از عنوان نمودن ادعا،شماره صفحه نقشه و علامت تعیین کننده ی آن در داخل پرانتز قید شود
  • شامل روش انجام و مزیت های اختراع نباشد.

بعد از محرز شدن شرایط تعیین شده،آن را در دفتر ثبت وارد نموده و بر روی هر کدام از برگه های اظهارنامه ی اختراع ،تاریخ اخذ اظهارنامه و شماره آن را ذکر کرده و نسخه دوم آن را به همراه ضمائم،که همان ویژگی های نسخه اصلی را دارد،پس از امضاء و مهر و ذکر تاریخ(ساعت،روز،ماه،سال) به دست آوردن آن با کلیه ی حروف،به عنوان رسید به فرد درخواست کننده بازگرداننده می گردد.درباره اظهارنامه ها،نسخه دوم آن ها به همراه ضمائم با هزینه و به وسیله ی مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به فرد درخواست کننده بازگرداننده می شود. چنانچه مراتب مذکور به ثبت نرسد، به همین ترتیب به آگاهی درخواست کنندگان می رسد.پاسخ اظهارنامه های رسیده به شکل الکترونیکی می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *