اساسنامه شرکت

یکی از مواردی که در هنگام آغاز یک فعالیت اقتصادی و ثبت شرکت با آن روبرو خواهیم شد تنظیم اساسنامه شرکت می باشد که ثبت شرکت کریمخان در این مقاله تلاش نموده است اطلاعاتی را در این زمینه ارائه نماید. در تعریف لغوی اساسنامه باید اشاره کرد که کلمه اساسنامه از دو بخش اساس و نامه تشکیل شده است و در لغت شناسی اساس به معنای پی ،پایه، بنیاد، شالوده، بن، بنیان، پیکره و اصل تعریف شده است و نامه نیز رقعه، مکتوب و نوشته معنا شده است.

اساسنامه مهمترین اصل یک شرکت می باشد، تمام شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین نموده و تکلیف سود و ضرر شرکت و مدت زمان انحلال آن را مشخص می کند. اساسنامه بر اساس نظر موسسین شرکت و اکثریت سهامداران است و مطابق با قانون مواردی در آن ذکر شده است که باید رعایت گردد.

کلمه اساس نامه از تعریف لغتی خود دور نمی باشد، در واقع اساسنامه سندی می باشد که به شرکت اعتبار می بخشد ، زیرا در آن اهداف شرکت و نحوه دستیابی به این اهداف و خط مشی و سرمایه شرکت ،سهم شرکاء و وظایف آنان همچنین مواردی مانند تصمیم گیری در رابطه با انتخاب هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت شده، استعفاء داده و یا محجور و معزول می گردند مشخص می گردد. پس همانگونه که بیان شد اساسنامه نقش بسیار مهمی در هدف گیری های کلی شرکت و فعالیت های آن خواهد داشت. با این تعاریف متوجه می شویم اساسنامه ها دارای تفاوت های جزئی با یکدیگر می باشند اما در اصول کلی دارای اشتراکاتی نیز می باشند که می توان با شناخت اصول کلی آن نحوه ی تنظیم و نگارش اساسنامه را دریافت.

همانگونه که ذکر شد شرکت های سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند اما شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی دارای شرکت نامه می باشند و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به آن ندارند . شرکت نامه نیز نوعی سند رسمی محسوب می گردد که جهت تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود. بر اساس ماده 197 قانون تجارت پس از آنکه شرکت تشکیل شد، می بایست در همان ماه اول خلاصه ای از شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال گردد. شرکت نامه سند معتبری می باشد که مواردی که در آن درج می گردد، قسمتی از اساسنامه شرکت می باشد که توسط قوه ی قضائیه چاپ شده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و توسط موسسین شرکت تنظیم می گردد. در صورتی که می خواهید از اطلاعات مندرج در اساسنامه شرکت آگاه شوید در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان نکاتی را در خصوص ماده 8 لایه اصلاحی 24/12/48 اساسنامه شرکت اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

بر اساس ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه شرکت باید نکات زیر را شامل شود:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت بصورت صریح و منجز(روشن)
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 5. مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجوه نقدی و غیر نقدی آن
 6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
 7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد
 8. نحوه ی انتقال سهام با نام
 9. طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
 14. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می دهند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
 15. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 16. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند
 17. قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
 18. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
 19. نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن
 20. چگونگی تغییر اساسنامه

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *