ادغام شرکت های تعاونی

ادغام شرکت های تعاونی


درآمدی بر ترکیب شرکت های تعاونی

پیش از این موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مقالات گذشته در خصوص شرکت های تعاونی و شرایط و مدارک آن سخنانی را به میان آورده است،این سایت قصد دارد در مقاله ذیل تحقیق و تفحصاتی که در خصوص ادغام شرکت های تعاونی نموده است را در اختیار شما قرار دهد.

توضیحاتی در مورد ادغام یک شرکت تعاونی در شرکت تعاونی دیگر

برای ایجاد یک تشکل حقوقی بهتر است به ادغام شرکت های تعاونی با یکدیگر بپردازید.نکته ای که می توان در خصوص شرکت های تعاونی گفت این است که شرکت های تعاونی هر یک منحصرا دارای شخصیت حقوقی هستند و چنانچه با یکدیگر ترکیب و ادغام شوند شخصیتی حقوقی واحدی حاصل خواهد شد.این شخصیت حقوقی دارای اساسنامه ی واحد،هیئت مدیره و بازرس و مدیرعامل واحد،محل واحد،سرمایه واحد وغیره می باشد.لازم به ذکر است که ماده ۱۰۲ قانون شرکت های تعاونی این گونه می گوید که مجمع عمومی فوق العاده ی مشترک هیئت مدیره،بازرسان و سرمایه شرکت را معین نماید و برابر ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی،اداره ثبت شرکت ها میبایست شرکت های تعاونی ادغام شده را ثبت نموده و شماره ثبت شرکت های قبلی را باطل کند و شماره ثبت جدید را اخذ نماید.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان شرایط لازم جهت ادغام شرکت های تعاونی را برای شما بازگو می کند.

شرایط لازم برای ادغام شرکت های تعاونی

 1. در اساسنامه هر یک از شرکت های تعاونی در رابطه با ادغام با سایر شرکت ها اجازه و اختیار تصمیم گیری را به مجمع عمومی فوق العاده اعطا کرده باشد و چنانچه اجازه و اختیار صادر نشد قبلاٌ اساسنامه در این مورد اصلاح شده باشد.
 2. مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت هایی که قصد دارند با یکدیگر ادغام گردند را طبق مقررات تشکیل و مجوز ادغام با شرکت تعاونی دیگر را صادر نماید.به همین جهت تقاضای اکثریت اعضای هیات مدیره /بازرس و یا حداقل یک سوم اعضای تعاونی الزامی است.هر یک از این اشخاص که به مطرح کردن پیشنهاد ادغام در مجمع عمومی فوق العاده مطرح بپردازند میبایست گزارش توجیهی لازم را برای ادغام به مجمع عمومی فوق العاده ارائه دهند.
 3. مجموع زیان انباشته شرکت هایی که قصد ادغام دارند نباید از مجموع ذخیره های قانونی و اندوخته آنان بیشتر باشد.(ماده ۸آیین نامه اجرایی)

دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام

شرکت های تعاونی که به طریق فوق با تصویب مجامع عمومی فوق العاده خود قصد ادغام دارند باید صورتجلسات مجامع مزبور را جهت دریافت مجوز ادغام از وزارت تعاون به آن وزارتخانه ارسال دارند و وزارت تعاون مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ظرف یک ماه نظر خود را در خصوص ادغام باید اعلام نماید.پس از اینکه نظر وزارت تعاون جهت ادغام اعلام گردید.مجمع عمومی مشترک (با حدنصاب مقررات مربوط به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده) نسبت به ادغام قطعی شرکت های تعاونی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

مجمع عمومی مشترک شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر را دارند

مجمع عمومی مشترک که برای تصمیم گیری جهت ادغام شرکت های منظور به وجود می آیند میبایست با رعایت حد نصاب و مقررات تشکیل مجمع عمومی،یک ماه پس از اخذ تاییدیه وزارت تعاون بنابر ماده 11 آیین نامه اجرایی،مجمع عمومی مشترک را تشکیل می دهد.دعوت نامه ها،اعلامیه ها و آگهی ها،به منظور شکل گرفتن مجمع عمومی مشترک میبایست با عنوان مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی (در حال تاسیس) انتشار یابد.بازه زمانی میان منتشر کردن اعلامیه ها و آگهی های دعوت نامه ها تا تشکیل مجمع عمومی مشترک نباید زود تر از ۱۵روز و دیرتر از۴۰ روز باشد.زمانی که ادغام شرکت های تعاونی صورت می پذیرد میبایست دست کم دو سوم از اعضای شرکت های مذکور در مجمع حضور به هم رسانند،اگر تعداد افراد مذبور بیش از 500 نفر بوده و به حد نصاب نرسیده باشد مجمع عمومی فوق العاده به دور دوم راه خواهد یافت که این دوره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء قابل تشکیل است.جهت تصمیم گیری قطعی میبایست دو سوم اعضا رای دهند و بدین ترتیب اجرای تمامی مقررات مربوط به مجمع عمومی فوق العاده در ادغام شرکت های تعاونی الزامی است؛در همان ابتدا در مجمع عمومی مشترک می بایست اساسنامه ی شرکت تعاونی جدید مطرح گشته و طبق آن اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برگزیده شوند و سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی (با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری) به هیئت مدیره ارائه گردد.

در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان مدارک مربوط به منظور ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده را به شما ارائه می دهد

اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده جهت ثبت شرکت تعاونی جدید (ادغام شده) که از راه فوق تشکیل می شود.

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت های تعاونی،به انضمام آگهی ها و دعوت نامه های مجمع و فهرست اعضای حاضر در مجمع و گزارش توجیهی
 2. مجوز وزارت تعاون جهت تشکیل مجمع عمومی مشترک
 3. آگهی دعوت مجمع عمومی مشترک
 4. فهرست اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی مشترک
 5. صورتجلسه مجمع عمومی مشترک مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره،بازرس /بازرسان/ اصلی و علی البدل،براساس اساسنامه مصوبه و سایر مصوبات مجمع،براساس دستور جلسه
 6. صورتجلسه هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی مشترک مبنی بر انتخاب رئیس،نائب رئیس،منشی ومدیر عامل شرکت
 7. اقرار هیئت مدیره به دریافت تمامی سرمایه های نقدی شرکت
 8. تقویم اموال غیر نقدی توسط (کارشناس رسمی دادگستری) و اقرار هیئت مدیره به دریافت اموال غیر نقدی و جنسی شرکت (چنانچه سرمایه غیر نقدی وجود داشته باشد).
 9. قبولی اعضای هیئت مدیره،بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و مدیر عامل.
 10. تعهد هیئت مدیره مبنی بر قبولی تمامی تعهدات و دیون شرکت های تعاونی ادغام شده.

شیوه ثبت شرکت های تعاونی جدید (ادغام شده)

هیئت مدیره میبایست دو هفته پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومی مشترک دو نسخه از تمامی اسناد و مدارک ذکر شده را تهیه نموده یک نسخه را به وزارت تعاون و دیگری را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد.اداره ثبت شرکت ها میبایست پس از ثبت شرکت تعاونی شماره ثبت جدیدی را اخذ نمایند،به علاوه هیئت مدیره باید پس از ثبت شرکت تعاونی جدید نسبت به دریافت دفاتر حسابداری جدید از وزارت دارایی اقدام نموده و به ثبت اقلام،بدهی ها،تعهدات و دارایی های شرکت در این دفاتر بپردازد.

مطلع کردن کلیه اعضاء و بستانکاران از ادغام و تشکیل شرکت تعاونی جدید

براساس تبصره ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی:هیئت مدیره موظف است مراتب ادغام شرکت های تعاونی و تشکیل شرکت تعاونی جدید را به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران شرکت های ادغام شده برساند؛نحوه اطلاع رسانی در قانون بخش تعاونی مسکوت مانده است.این گونه به نظر می رسد که بستانکاران و اعضای شرکت های تعاونی میبایست به همان طریقی که برای حضور در مجامع عمومی دعوت می شوند از ادغام شرکت های تعاونی خود با سایر شرکت های تعاونی آگاه شوند.

همکاران ما در موسسه ثبت شرکت کریم خان،در کمترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *