ادعای اختراع چه شرایطی دارد

ادعای اختراع چه شرایطی دارد


ادعای اختراع باید به چه صورتی باشد

مطابق با قانون، حدود حمایت از یک اختراع را ادعا معین می کند، مهم ترین و اساسی ترین مراحل ثبت یک اختراع تنظیم ادعانامه برای آن می باشد که نیازمند دقت بسیار بالایی می باشد، زیرا ادعانامه ای که به درستی تهیه و تنظیم نشده باشد، می تواند موجب بی ارزش شدن طرح در نظر دیگران شود. بنابراین، توصیه می شود در این خصوص تا آنجا که امکان دارد از نظر کارشناسان علم حقوق استفاده نمایید. ثبت شرکت کریم خان در ذیل علاوه بر بیان توضیح مختصری در خصوص اختراع ،به شرایط ادعای اختراع پرداخته است .

اختراع چیست و کدام اختراعات قابل ثبت هستند؟

اختراع عبارت است از طرح ریزی مرتبط با تهیه و ساخت یک محصول یا کالای جدید که کاربرد آن در صنعت، کشاورزی، بازرگانی و غیره می باشد، به عنوان نمونه اختراع اتومبیل، هواپیما، یخچال، تلویزیون و از این نوع محصولات نوعی اختراع محسوب می گردند. اختراعی قابلیت ثبت دارد که شامل ابتکار جدید بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد. منظور از ابتکار جدید آن چیزی می باشد که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای کسی که دارای مهارت عادی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد. لازم به ذکر است که از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می گردد که قابلیت ساخت یا استفاده در رشته ای از صنعت را داشته باشد. منظور از صنعت معنای گسترده ی آن می باشد و حاوی مواردی از قبیل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

عناصر تعریف و مراحل مختلف اختراع بدین شرح می باشد:

 1. طرح ریزی یک محصول و یک کالا که در واقع نتیجه ی تفکر، ابتکار و خلاقیت مالک آن می باشد.
 2. مرحله ی ساخت آن می باشد که برای تحقق آن می بایست طرح قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده سازی شدن را داشته باشد. ممکن است این مرحله توسط صاحب فکر یا همان مخترع یا شخص دیگری صورت گیرد.
 3. با اینکه در قانون فقط به “شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی” اشاره شده است اما معمولا این قید نباید قید حصری باشد و می بایست آن را به عنوان مثال تلقی کرد. لذا ممکن است اختراع در هر زمینه ای تحقق یابد.
 4. اختراع می بایست جدید باشد و فاقد سابقه باشد، در غیر اینصورت اختراع محسوب نمی شود بلکه شبیه سازی است.

بر اساس ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات، کسانی که مدعی یکی از امور ذکر شده در ذیل باشند قادر خواهند بود تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف نمایند.

 • ابداع هر محصول یا کالای صنعتی جدید
 • کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسایل موجود به روشی جدید جهت یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

لازمه ی ثبت اختراع ارائه ی اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد. اظهارنامه ثبت اختراع می بایست در سه نسخه و در فرم مخصوص و همچنین به زبان فارسی تنظیم گردد و بعد از قید تاریخ ،به وسیله ی متقاضی ثبت اختراع یا نماینده ی قانونی او امضاء شود.

شرایط ادعای اختراع :

بر اساس ماده 11 ادعای اختراع می بایست عناصر اختراعی را که جهت حمایت از آن درخواستی صورت گرفته است درچهارچوب مشخصه فنی مشخص نماید.

هر اختراعی می تواند شامل یک یا چند ادعای اختراع باشد. لازم به ذکر است که ادعا یا ادعاها می بایست صریح و منجز بوده و دارای یک سری شرایط باشد که ثبت شرکت کریم خان در ادامه به آن ها اشاره نموده است:

 • الف) معقول بودن تعداد ادعاها بر اساس ماهیت اختراع و در صورت تعدد شماره گذاری ترتیبی آن ها
 • ب ) از اطلاعاتی که در توصیف اختراع افشاء شده است بیشتر نبوده و به طور کامل در توصیف، ثابت شده باشد.
 • ج ) ویژگی های فنی اختراع را که قابل حمایت می باشند با استفاده از جملات مثبت ،بیان کند.
 • د ) به جز در موارد اجتناب ناپذیر، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف ممانعت گردد و تا آنجا که ممکن است از اعمال عباراتی از قبیل ” همان طور که در توصیف آمد ” یا ” همان طور که در نقشه ها نشان داده شده ” خودداری گردد.
 • ه ) چنانچه جهت فهم ادعا ارجاع به نقشه الزامی باشد، می بایست بعد از بیان ادعای اختراع، شماره ی صفحه ی نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز قید شود.
 • ی ) ادعای اختراع مشتمل بر روش اجرا و مزایای اختراع نباشد.

ممکن است ادعا یا ادعاها، بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده ناظر باشد ، منوط بر اینکه در خصوص یک مفهوم اختراعی باشد.

موارد قابل توجه در خصوص ثبت اختراع :

 1. هر اختراع یا تکمیل اختراع یا اکتشافی که تا قبل از تاریخ تقاضای ثبت چه در ایران و چه در خارج از ایران به صورتی به وسیله ی رسانه های گروهی معرفی شده باشد و یا اینکه مورد عمل و استفاده قرار گیرد، به عنوان اختراع و اکتشاف جدید به حساب نمی آید.
 2. چنانچه حق اختراع و اکتشاف به واسطه ی ارث به فرد دیگری انتقال یابد یا به صورت دیگری واگذار شود، انتقال آن در صورتی معتبر می باشد که به نام مالک جدید ثبت گردد. (الزامیست که هر نوع واگذاری برای این گونه حقوق، مطابق با سند رسمی باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار می باشد) حتی اگر انتقال آن در خارج از ایران انجام شده باشد، زمانی در ایران اعتبار دارد که ثبت شده باشد.
 3. لازمه ی ثبت اختراع پرداخت هزینه ی مخصوصی به نام حق الثبت می باشد که در هنگام ثبت و همه ساله می بایست از سوی کسی که اختراع به نام وی ثبت می شود پرداخت گردد.
 4. جهت امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود.
 • الف- نقشه های مالی
 • ب- هر اختراع یا اکتشاف یا تکمیل آن ها که انتظامات عمومی را از بین ببرد یا منافیات عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *