اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

اخذ کارت پیمانکاری شهرداری


اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

اکثر شهرداری ها در جهت ترفیع قابلیت اعمال و توسعه کارآیی چگونگی و کمی پیمانکاران ( حقیقی و حقوقی) ، مشخصه های ویژه ای درنظر گرفته و کارت هایی به عنوان ” کارت پیمانکاری شهرداری” به درخواست کنندگان ارائه می شود که اخذ این کارت به منظور آگاهی و هماهنگی پیمانکاران می باشد.بنابراین پیمانکاران بعد از اخذ رتبه پیمانکاری از معاونت عمرانی باید به وسیله ثبت نام در ” امور پیمانکاران فنی و عمرانی” برای دریافت این کارت مبادرت نمایند.کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری ،مرجع گواهی شخص دارای صلاحیت اخذ کارت پیمانکاران شهرداری می باشد. مدارک لازم برای دریافت کارت پیمانکاری و ضوابط تمدید صدور کارت را در ذیل تفسیر می نماییم.

اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

مدارک لازم برای دریافت کارت پیمانکاری شهرداری

 •  کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و عضوهای هیئت مدیره و کارمندان شرکت پیمانکاری
 •  کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل شرکت و عضوهای هیئت مدیره و کارمندان شرکت پیمانکاری
 •  گواهی مرتبط به پیشینه کاری شرکت پیمانکاری
 •  تاییدیه مرتبط به دریافت درجه شرکت از ماخذ صدور رتبه
 • فهرست لوازم و ماشین آلات شرکت پیمانکاری
 •  فهرست توانایی اصلی و جانبی شرکت پیمانکاری

شرایط تمدید صدور کارت الکترونیکی پیمانکاری شهرداری

 • داشتن تاییدیه شخص دارای صلاحیت پیمانکاری دارای اعتبار از استانداری
 •  داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل لیسانس مربوط به کار از بهر مدیر عامل
 •  اکتساب امتیاز دوسوم برای اعضاء هیئت مدیره

تبصره :معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اتکا به الحاق 2 بخشنامه شماره 31395 / 100 مورخ 26 / 4 / 89 سنجش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل است:

 •  رشته های زمینه {X } = 1 امتیاز
 •  رشته های مربوط{+} = 5/0 امتیاز
 •  رشته های غیرمربوط {- } = 0 امتیاز

 برای صاحبان حق امضا قراردادهای شهرداری منطقه های 22 گانه تهران، داشتن شروط اختصاصی اجباری میباشد :

 •  شامل شریکان باشد.
 • دارای مدرک تحصیلات دانشگاهی مربوط( حداقل لیسانس )
 •  جزو هیئت مدیره باشد.

تبصره :اگر دارای حق امضا مشترک باشند ، دست کم میبایست یکی از افراد دارای شروط ذکر شده باشد ،و با دارایی حق امضاء به وسیله چند نفر و تفکیک شده ،باید هریک از اشخاص شروط نامبرده را داشته باشند:

 • در هیئت مدیره شرکت وجود شخصی که تاییدیه صلاحیت پیمانکاری به اسم او ارسال شده ضروری می باشد.
 •  برابر اصل مدرک دانشگاهی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در مراجع مربوطه و همچنین داشتن اصل آن در زمان ارائه مدارک اجباری می باشد.

ثبت شرکت کریم خان ؛ درجهت عرضه هرنوع خدمات اخذ کارت پیمانکاری برای یاری رساندن به درخواست کنندگان گرامی آمادگی کامل دارند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *