اتاق تعاون و ارکان آن

اتاق تعاون و ارکان آن


توضیحاتی در خصوص اتاق تعاون و ارکان آن

در صورتی که علاقمند به یافتن اطلاعاتی در خصوص اتاق تعاون هستید موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مقاله در مورد اتاق تعاون و ارکان آن نکاتی را به شما ارائه می دهد. اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مجازند با نظارت وزارت تعاون،اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاقهای تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند؛بنابراین اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی،اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد.اتاق تعاون شخصیت حقوقی دارد و به دلیل این که یک شخص حقوقی دولتی به حساب می آید،نیازی به ثبت ندارد.

مقاصد اتاق تعاون :

اتاق تعاون به منظور رسیدن به هدف های زیر شکل می گیرد:

 • حل اختلاف،داوری در محدوده امور تعاونی ها به گونه ای کدخدا منشی و صلح بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها
 • اجرای اموری که وزارت تعاون براساس آیین نامه به عهده آن ها می گذارد.
 • عمل به وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی،صنایع و معادن در امور تعاون

 در خصوص اتاق تعاون باید به دو نکته مهم توجه کنید:

 1. هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی است.
 2. اتاق تعاون از نظر مالی،اداری و هزینه ها وابستگی به دولت ندارد.

منابع مالی اتاق تعاون :

منابع مالی اتاق های تعاون به وسیله دریافت های زیر تامین می گردد:

 1. دریافت حق مشاوره،کارشناسی و داوری در محدوده امور تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و دریافت هزینه دیگر خدماتی که به تعاونی ها و اتحادیه ها ارائه می دهند.
 2. دریافت حق عضویت از اعضاء
 3. دریافت کمک های دولتی،مردمی،شوراها و هدایا

ارکان اتاق تعاون :

هر اتاق تعاون دارای ارکان زیر است:

 • مجمع نمایندگان
 • هیأت مدیره
 • هیأت بازرسی

مجمع نمایندگان اتاق تعاون :

اعضای مجمع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی،استان و شهرستان که به مدت سه سال برگزیده می شوند،به ترتیب به شرح ذیل هستند :

1. مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی،شامل :

 • روسأی اتاقهای تعاونی استان ها
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی استانی فاقد اتاق تعاون استان
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی سراسری کشور

2. مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان،شامل :

 • روسأی هیأت مدیره اتاق های تعاون شهرستان های هر استان
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی شهرستان های فاقد اتاق تعاون
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر استان

3. مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان،شامل :

 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر شهرستان
 • نمایندگان شرکت های تعاونی فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان

در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان نکاتی را ارائه می دهد.

وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان

وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان اتاق های تعاون،به شرح ذیل است:

 • تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون
 • رسیدگی به گزارش های هیئت بازرسی
 • تصویب برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون،پیشنهادی از طرف هیئت مدیره
 • بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و تأیید آنها به منظور تصویب نهایی وزیر تعاون
 • رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص ترازنامه و دیگر گزارش های هیئت مدیره،پس از ملاحظه اظهار نظر هیأت بازرسی
 • معین کردن دو نفر بازرس برای عضویت در هیأت بازرسی (هیأت بازرسی اتاق تعاون متشکل از سه عضو است و نفر سوم را وزارت تعاون معین می نماید).

 تعداد آراء نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی،استان و شهرستان،براساس تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه و اتاق های تعاون به وسیله وزارت تعاون معین می شود.

جلسات مجمع و اکثریت لازم برای تصمیم گیری :

جلسات مجمع عمومی نمایندگان اتاق،دست کم سالی یک بار،حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تشکیل می شود.جلسات مجمع را می توان در هر موقع به پیشنهاد وزارت تعاون یا به تقاضای هیأت مدیره یا حداقل نصف اعضای مجمع نمایندگان و یا به تقاضای هیأت بازرسی اتاق،تشکیل داد.دعوت جلسات با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با ارسال دعوتنامه و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه ابلاغ می شود.در نوبت اول،جلسه با حضور حداقل دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد.در صورت حاصل نشدن حد نصاب لازم،در دعوت نوبت دوم جلسه با حضور عده حاضر رسمیت پیدا می کند؛ ولی در هر صورت باید نماینده وزارت تعاون در هیأت بازرسی در کلیه جلسات مجمع حضور داشته باشد؛جلسات مجمع نمایندگان را هیأت رئیسه سنی افتتاح می کند و بلافاصله برای انتخاب هیأت رئیسه شامل یک رئیس،یک نائب رئیس و دو منشی،با اکثریت نسبی رای گیری می شود.تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است و باید به اطلاع کلیه اعضا برسد.

هیأت مدیره اتاق تعاون :

هیأت مدیره اتاق های تعاون،سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل دارد که مجمع نمایندگان این افراد را از بین اعضای تعاونی ها برای سه سال برمی گزیند.اعضای هیأت مدیره،تا اطلاع ثانوی از اعضای تعاونی های کشاورزی،روستایی،عشایری،صنعتی،معدنی،عمران شهری و روستایی و توزیع انتخاب می شوند.هیأت مدیره از میان اعضای خود،یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می کند.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه این مقاله در خصوص وظایف هیئت مدیره اتاق تعاون توضیحاتی را ارائه می دهد.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره اتاق تعاون :

هیأت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی دارد که به شرح ذیل می باشد:

 • اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان
 • ارائه گزارش ها و پیشنهاد های مورد نیاز به مجمع نمایندگان
 • فعالیت های مورد نیاز جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون برابر اساسنامه و آیین نامه های مربوطه
 • اداره تمامی امور در رابطه با اتاق تعاون،تمامی مکاتبات،برقراری ارتباطات و عملیات مالی لازم اتاق،براساس آیین نامه های داخلی

علاوه بر این هیأت مدیره میبایست اقدام به تهیه ترازنامه و صورت حساب های مالی مورد نیاز نماید و به منظور اظهارنظر به هیأت بازرسی ارائه دهد و سپس جهت بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان ارائه دهد.

هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان،میبایست میان اتاق های شهرستان های مربوط به خود ایجاد هماهنگی نماید و آنها نیز موظف به همکاری می باشند.به علاوه هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی میبایست میان اتاق های استان ها نیز هماهنگی ایجاد کرده و این اتاق ها نیز باید با هیئت مدیره همکاری های لازم را بعمل بیاورند.

جلسات هیأت مدیره اتاق واکثریت لازم برای تصمیم گیری

جلسات هیأت مدیره به دعوت رئیس و در غیاب او،به دعوت نایب رئیس،تشکیل می شود و شرایط تشکیل این جلسات حداقل در ماه یک بار فراهم می گردد.جلسات مذکور با حضور اکثریت هیئت مدیره رسمیت یافته و دبیر کل اتاق تعاون نیز در این جلسات حضور می یابد.طرحها و برنامه ها با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی به تصویب می رسد؛ نتیجه مذاکرات و تصمیم گیری ها،در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره به ثبت می رسد و توسط حاضران در جلسه امضا می شود.اجرای تصمیمات هیأت مدیره در خصوص اتاق تعاون و انجام دیگر وظایف توسط دبیر کل صورت می گیرد.خدمات اعضای هیأت مدیره کاملا افتخاری و رایگان است؛اما حق حضور در جلسات و هزینه مأموریت هایی که بر عهده آنها گذاشته می شود،به گونه ای که مجمع نمایندگان معین می نماید،ازمحل اعتبارات اتاق پرداخت می شود.

دبیر کل اتاق تعاون

برای اداره امور اجرایی،اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هرکدام یک دبیر کل دارند که هیأت مدیره هر اتاق وی را انتخاب می کند.هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل تفویض کند.می توان دبیر کل را از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج آنها برگزید.اجرای تصمیمات اتخاذ شده هیئت مدیره در خصوص اداره اتاق تعاون و انجام دیگر وظایف و همچنین اجرای مصوبات مجمع نمایندگان توسط دبیرکل صورت می گیرد؛تمامی واحدهای اتاق ومراکز و موسسات زیرمجموعه و کارکنان آن تحت نظر دبیر کل وظایف خود را به انجام می رسانند.اعتبار تمامی مکاتبات اداری اوراق عادی،با امضای دبیرکل به نمایندگی ازهیأت مدیره و مهر اتاق بوده و اعتبار اوراق و اسناد مالی وتعهدآور،در گروی امضای وی و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره می باشد.همچنین هیئت مدیره میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط دبیرکل حقوق را معین می کند.

هیئت بازرسی اتاق تعاون

هیئت بازرسی اتاق تعاون متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آنها توسط مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.در ادامه با موسسه ثبت شرکت کریمخان همراه باشید تا در خصوص وظایف و اختیارات هیئت بازرسی نکاتی را ارائه دهیم.

وظایف واختیارات هیأت بازرسی به شرح زیر است :

 • بررسی شکایت ها و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش آنها به مراجع مربوطه
 • ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون،از لحاظ وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در خصوص گزارش های هیئت مدیره
 • نظارت و بازرسی بی وقفه،از لحاظ رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت اساسنامه وآیین نامه های اتاق تعاون.
 • رسیدگی به حسابها،دفاتر،اسناد و صورت های مالی،از قبیل تراز نامه وعملکرد مالی و گزارش آنها به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون.

لازم به یادآوری است که هیأت مدیره میبایست اسناد و مدارک در خواستی هیأت بازرسی را به آن ها ارائه دهد.

اعضای هیأت بازرسی،دستمزد می گیرند و مجمع نمایندگان میزان آن را معین می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *