آرشیو برچسب‌ها: پروانه بهره برداری چیست؟

” اخذ پروانه بهره برداری در حداقل زمان توسط کارشناسان حرفه ای موسسه ثبت حقوق ثبت کریم خان “ مجوزهای خاص همان طور که بعضی امورتجاری نیاز به داشتن مجوز نمی باشند برخی از این امور بدون داشتن مجوز غیرممکن و نیاز به دریافت مجوزاز سوی شخص می باشند .به طور مثال افرادی که بخواهند […]

توضیحی اختصاری در خصوص ماهیت پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری جوازی است که به تمامی واحدهای صنعتی که کارهای لازم ، دربرگیرنده تاسیسات و احداث ساختمان و تامین زمین ، را برای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه شامل جواز […]