آرشیو برچسب‌ها: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

توضیحات کلی در خصوص مجامع عمومی ثبت کریم خان در ابتدا کلیاتی در خصوص مجامع عمومی را به شما ارائه می دهد.مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت در کارهای شرکت های تعاونی می باشد و به دو شکل تشکیل می گردد : مجمع عمومی عادی ؛ مجمع عمومی فوق العاده . مجمع عمومی […]

تغییر اساسنامه همان گونه که طی مقالات پیشین سامانه تخصصی ثبت شرکت کریم خان بیان نمودیم، اصولا شرکت های تجاری برای مدت زمان طولانی تشکیل می گردند. در طول حیات یک شرکت تجاری وضعیتی که بر آن حاکم است به صورت دائم تغییر می نماید. از یک جهت، بیشتر موارد اساسنامه ی شرکا از روی […]

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به صورت کلی عبارت است از : افزایش سرمایه ی شرکت، کاهش سرمایه ی شرکت، تغییرات اساسنامه ی شرکت، انحلال شرکت پیش از مهلت مقرر و یا تغییر نوع شرکت. موسسه ثبت شرکت کریم خان در مورد انحلال شرکت پیش از […]