آرشیو برچسب‌ها: مالیات بر دارایی

بررسی مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری مالیات به مثابه یا همان مالیات بر درآمد یک نوع هزینه اجتماعی می باشد که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور میبایست آن را بپردازند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم گردد.به عبارتی دیگر،مالیات […]